Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de protecció de dades https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Política de protecció de dades

1- Tractament de les dades
2- Deures i obligacions
3- Cessions
4- Consentiment
5- Drets dels afectats
6- Política de galetes (cookies)
7- Legislació aplicable

L'Ajuntament de Rubí, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull mitjançant aquest formulari és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.


1- Tractament de les dades

Només es recullen els noms, adreces electròniques o qualsevol altre dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar la persona usuària i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre a aquest formulari de contacte.

Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l'execució del servei resulten necessàries pel desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, l'Ajuntament de Rubí garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.


2- Deures i obligacions

La persona usuària podrà exercitar tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L'exercici d'aquests drets s'haurà de fer mitjançant una instància signada a qualsevol dels punts d'informació ciutadana o de registre municipal.

La persona usuària que faci servir el formulari de contacte haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe, per tant no es podran donar dades inexactes o inexistents.


3- Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a www.rubi.cat no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


4- Consentiment

La sol·licitud d'un tràmit mitjançant el portal implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament de Rubí, exposada a l'avís legal que trobareu al peu del formulari de recollida de dades de www.rubi.cat.

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de la persona usuària comportarà l'acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personal, l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l'autorització de la persona usuària al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, aquesta podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.


5- Drets dels afectats

Els i les usuàries podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercitats tant per la persona usuària com pel seu representant, mitjançant sol·licitud escrita i signada tant presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, com per escrit a la següent adreça:

Ajuntament de Rubí
Plaça Pere Aguilera, 1
08191 Rubí

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.


6- Política de galetes (cookies)

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l'usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

El portal www.rubi.cat fa servir les cookies només per obtenir informació sobre la data i hora de l'últim cop que l'usuari va visitar el nostre portal i els continguts escollits a la seva navegació amb la finalitat de treure estadístiques d'ús del portal, per guardar l’idioma escollit de navegació i per identificar la IP de connexió per evitar duplicitat en les votacions de les enquestes que es puguin fer en el portal.

Com a mecanisme de control, la persona usuària té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé l'Ajuntament no es responsabilitza de que la seva desactivació impedeixi el correcte funcionament de la pàgina. En el cas que l’usuari vulgui deshabilitar les cookies ho podrà fer a través de la secció de preferències del seu navegador d’Internet. Depenent del navegador haurà de seguir determinats pasos per modificar la configuració de les cookies en el seu ordinador:7- Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de www.rubi.cat, estan regulades per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0