Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rubí posa en marxa la Bústia Ètica Aquest recurs permet informar o denunciar, de manera confidencial i anònima, qualsevol acció contrària als principis de bon govern o de l’ordenament jurídic https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Rubí posa en marxa la Bústia Ètica

Aquest recurs permet informar o denunciar, de manera confidencial i anònima, qualsevol acció contrària als principis de bon govern o de l’ordenament jurídic

Rubí posa en marxa la Bústia Ètica.

La Bústia Ètica és un espai segur que permet informar o denunciar, de manera confidencial i anònima, qualsevol acció -o omissió- contrària als principis de bon govern, a l’ordenament jurídic vigent o al Codi de conducta de l’Ajuntament de Rubí.  A través d’aquest canal, el consistori fomenta la col·laboració entre l'Administració municipal i la ciutadania per garantir els valors ètics en la gestió pública a través de la participació. L’òrgan gestor d’aquest canal és la Comissió Antifrau formada pel coordinador de l’Àmbit d’Alcaldia, un tècnic de serveis jurídics i una tècnica de Govern Obert.

Aquest recurs, s’obre per a tothom: la pot fer servir la ciutadania, els servidors públics al servei dels òrgans i les unitats integrants de l'Ajuntament de Rubí i les entitats que formen l’Administració municipal. Les comunicacions que es dirigeixin a la bústia ètica es poden fer arribar a la Comissió de manera presencial o telemàtica i de manera preferent mitjançant la Bústia Electrònica. La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat. La persona que fa una comunicació té dret a la protecció eficaç de la seva identitat i integritat laboral, i a la plena garantia de l'anonimat en l'entorn digital. Així, els camps per identificar la persona que presenta la notificació i els relatius a la seva adreça física i electrònica no són un requisit obligatori per a la presentació de comunicacions. Si s’opta per la via presencial sí caldrà la identificació personal. Per demanar cita presencial o telemàtica caldrà adreçar un correu electrònic a bustia.etica@ajrubi.cat.

La Bústia ètica forma part del desenvolupament del marc d’integritat institucional que desenvolupa l’Ajuntament de Rubí, juntament amb l’aprovació del Codi de conducta o el Pla antifrau, entre altres mesures.

Com funciona?

S’admetran les comunicacions amb una descripció suficient per identificar el fet i que resulti versemblant. No s’admetran les comunicacions fetes amb mala fe o abús de dret, ni les que no tinguin fonament o siguin notòriament falses, o que no tinguin relació amb l’objecte de la Bústia Ètica. Un cop admesa la comunicació, la Comissió Antifrau comprovarà els fets mitjançant les tasques d’investigació que siguin procedents en el termini més breu possible i, com a norma general, en un període no superior als tres mesos a partir de l’acusament de recepció. Un cop feta la comprovació, la Comissió emetrà l’informe corresponent, on constarà si es considera que la conducta és contrària al dret, als principis o a les regles ètiques i de bon govern, i proposarà les mesures de millora en la gestió pública que consideri adequades. En aquest enllaç podeu consultar el Reglament de la Bústia Ètica de l'Ajuntament de Rubí.

Objectius de Desenvolupament sostenible