Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament obrirà en els propers dies el període de sol·licitud dels ajuts municipals a l’habitatge S’ofereixen tres línies d’ajuts per cobrir despeses de formalització de contractes de lloguer de persones joves i famílies monoparentals, despeses generals de l’habitatge, i la reforma i condicionament de pisos destinats a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament obrirà en els propers dies el període de sol·licitud dels ajuts municipals a l’habitatge

S’ofereixen tres línies d’ajuts per cobrir despeses de formalització de contractes de lloguer de persones joves i famílies monoparentals, despeses generals de l’habitatge, i la reforma i condicionament de pisos destinats a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social

L'alcaldessa i la regidora d'Habitatge en un moment de la roda de premsa (foto. Ajuntament de Rubí - Localpres).
L'alcaldessa i la regidora d'Habitatge en un moment de la roda de premsa (foto. Ajuntament de Rubí - Localpres)

L’Ajuntament de Rubí obrirà en els propers dies la convocatòria de tres línies d’ajuts a l’habitatge destinades a acompanyar la ciutadania amb dificultats d’allotjament especials. Les subvencions cobreixen les despeses de formalització de contractes de lloguer de persones joves de fins a 34 anys i famílies monoparentals, les despeses generals de manteniment de l’habitatge en casos de persones amb dificultats econòmiques, i l’execució d’obres de reforma i condicionament d’habitatges de petits propietaris amb l’objectiu d’integrar-los a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.

Aquests ajuts estan en consonància amb el Pla local d’habitatge 2021-2027, que estableix, d’una banda, els grups de població amb més problemes per accedir a un habitatge i, de l’altra, preveu com a accions necessàries l’atorgament d’ajuts a les despeses de l’habitatge habitual a persones en risc d’exclusió social que no reben ajuts d’urgència socials i la mobilització de l’habitatge privat cap al lloguer assequible i social mitjançant incentius. “Les polítiques d’habitatge no són fàcils: comporten molta inversió i són lentes. Malgrat això, com a govern són polítiques més que prioritàries. Les persones i les famílies que ho vulguin han de poder desenvolupar el seu projecte vital a Rubí. L’habitatge és un dret essencial”, ha dit l’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez.

Les tres línies d’ajuts ja han estat aprovades per la Junta de Govern Local i la previsió és que la convocatòria per optar-hi es pugui obrir la setmana vinent. La regidora d’Habitatge, Ànnia García Moreno, ha detallat que la convocatòria de les tres línies d’ajut es farà alhora per facilitar-ne la comunicació. L’ampliació dels terminis de sol·licitud i la modificació d’alguns requisits també ha de permetre que les ajudes arribin al màxim de gent possible. “El nostre objectiu és acompanyar la ciutadania en l’accés i el manteniment en condicions dignes del seu habitatge, que és una de les condicions bàsiques que determinen de la seva qualitat de vida”, ha conclòs la regidora.

Ajuts per a despeses de formalització de contractes de lloguer de l’habitatge habitual de persones joves i famílies monoparentals

Aquesta línia preveu ajuts de fins a 950€ per cobrir despeses meritades entre el 16 de setembre de 2022 i el 31 d’agost de 2023. Els conceptes subvencionables són la gestió immobiliària, la formalització del contracte de lloguer, les despeses de notaria si s’escau, i les despeses de registre de la propietat en cas que es produeixin.

Els ajust estan dotats amb 6.650 € i el seu atorgament està condicionat als ingressos anuals bruts de la persona o persones que formen la unitat convivència. El llindar d’ingressos màxim que s’estableix a les bases va dels 15.935,46 € per a una única persona fins als 30.383,61 € per a unitats de convivència de quatre persones o més reconegudes com a família nombrosa.

El termini de presentació de sol·licituds serà de set mesos a partir de l’obertura de la convocatòria.

Ajuts per a despeses generals de l’habitatge habitual

Enguany, aquests ajuts estan regits per unes noves bases. L’Ajuntament hi destina 18.125 €, en ajuts de 125 €. Les despeses subvencionables, meritades el 2022, són: rebut de l’IBI; subministraments d’aigua, gas i electricitat; quotes hipotecàries; taxa d’escombraries; quotes de comunitat de propietaris i propietàries; i primes d’assegurança de danys de l’habitatge i de responsabilitat civil.

En aquest cas, el llindar d’ingressos màxims que condiciona l’atorgament dels ajuts va des dels 21.247,28 € per a una única persona fins als 36.356,45 € per a unitats de convivència de sis persones o més amb situació de monoparentalitat o família nombrosa. Per optar aquest ajut, les despeses generals han de significar més del 10% dels ingressos totals de la unitat familiar, enlloc del 30% que es demanava en l’anterior convocatòria.

En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de l’obertura de la convocatòria.

Ajuts per a despeses d’obres de reforma i condicionament d’habitatges inclosos a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social

La dotació d’aquesta línia és de 29.500 €. L’Ajuntament preveu la concessió d’ajuts d’un màxim de 8.000 € per cobrir despeses meritades des d’un any previ a la data de la sol·licitud corresponents als següents conceptes, entre d’altres: obres necessàries per obtenir condicions d’habitabilitat, millores de l’eficiència energètica, adequació de les instal·lacions a la normativa vigent, millores en els aïllaments tèrmics i/o acústics, i arranjament d’elements deteriorats per manca de manteniment.

El període de presentació de sol·licituds serà de tres mesos des de l’obertura de la convocatòria.

Objectius de Desenvolupament sostenible