Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament obre a consulta pública prèvia la modificació del PGO al PERI 10.1.2 El Consistori es planteja aquesta modificació per tal d’establir una nova ordenació que permeti superar els problemes existents i faci viable el desenvolupament d’aquest àmbit https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament obre a consulta pública prèvia la modificació del PGO al PERI 10.1.2

El Consistori es planteja aquesta modificació per tal d’establir una nova ordenació que permeti superar els problemes existents i faci viable el desenvolupament d’aquest àmbit

Imatge de la zona afectada per la modificació (foto: Ajuntament de Rubí).
Imatge de la zona afectada per la modificació (foto: Ajuntament de Rubí)

L’Ajuntament es planteja modificar el Pla General d’Ordenació (PGO) en l’entorn del P.E.R.I. 10.1.2 per tal d’establir una nova ordenació que permeti superar diversos problemes derivats de modificacions anteriors i que faci viable el desenvolupament d’aquest àmbit.

Segons el regidor de Planificació urbana, Rafael Güeto Ortiz, “la ciutat no s’atura i, malgrat que en paral·lel estem treballant el nou Pla d’ordenació urbanística Municipal, el POUM, és necessari fer aquesta modificació, ja que l’actual planejament no és executable. Per aquest motiu, alguns dels propietaris han presentat un contenciós”.

El P.E.R.I. 10.1 ha estat objecte de diverses modificacions de planejament des de l’aprovació del PGO de 1986. Així, va ser subdividit en dos subsectors ─P.E.R.I. 10.1 Sud i P.E.R.I. 10.1 Nord─ per una modificació aprovada al maig de 1989 i, posteriorment, es va re-delimitar l’àmbit del sector sud amb l’exclusió dels terrenys destinats a l’oficina de Correus mitjançant una modificació aprovada al març de 1999.

El 12 de novembre de 2003 es va aprovar una nova modificació de PGO al sector que constitueix el planejament vigent actualment. L’àmbit d’aquesta modificació era el definit per la carretera C-1413a, c.Gimnàs, c. Terrassa i c. Cadmo. Aquesta nova modificació redelimitava el P.E.R.I. 10.1.2, reordenant l’edificació i suprimint el c. Joaquim Blume, així com part del c. Gimnàs.

Aquesta modificació de planejament realitzada l’any 2003 ─l’última fins ara─ va establir una nova ordenació de l’àmbit del P.E.R.I. 10.1.2, que en el moment actual presenta uns problemes de difícil solució, com són:

  • La supressió del c. Joaquim Blume i la seva connexió amb la carretera C-1413a. Aquesta supressió de vials faria impossible la mobilitat.
  • L’informe que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va emetre el 17 d’octubre de 2018 indica que la major part de l’àmbit està inclòs en la zona inundable en el període de retorn de 500 anys de la riera de Rubí. Això comportaria haver d’establir una nova rasant en un tram considerable del c. Joaquim Blume per evitar la inundabilitat de les futures zones edificables residencials.
  • La inclusió en un mateix polígon d’actuació de parcel·les grans no edificades (o amb edificacions obsoletes) situades en un espai de transformació juntament amb unes poques parcel·les edificades anteriorment al c. Terrassa dificultaria una possible reparcel·lació.

Segons el Consistori, és necessari establir una nova ordenació per tal de superar aquests problemes i fer viable el desenvolupament d’aquest àmbit. “Aquesta demanda fa temps que l’exigeixen diversos propietaris del sector. És un objectiu urbanístic que cal assolir en breu i que no es pot ajornar vinculant-ho al futur POUM”, ha assegurat el regidor. Segons Güeto Ortiz, “aquesta modificació no afecta ni planteja cap canvi en els actuals usos de pàrking de l’Escardívol ni a la seva configuració actual”.

Aquesta exigència de desenvolupament de l’àmbit s’ha materialitzat mitjançant la interposició, per part d’un dels propietaris inclosos dins del PERI 10.1.2, d’un recurs contenciós administratiu per inactivitat de l’Administració, en el qual requereix l’execució de la reparcel·lació i la urbanització d’aquest àmbit, donat que s’han superat amb escreix els terminis previstos a aquest efecte al vigent Pla General d’Ordenació Urbana.

L’Ajuntament ha habilitat una consulta pública a través de la plataforma Participa Rubí per tal que la ciutadania pugui fer propostes amb vista a l’elaboració d’aquesta modificació del PGO. Aquest espai de participació en línia estarà obert des d’aquest dijous 24 de novembre fins al divendres 16 de desembre.

Objectius de Desenvolupament sostenible