Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament modifica el contracte del servei de gestió de residus i neteja viària per adaptar-lo a les necessitats actuals L’import global de la modificació és d’uns 2 milions d’euros i comporta, entre d’altres, una millora substancial de la recollida d’esporga a les urbanitzacions, l’augment de contenidors de selectiva i la recollida porta a porta comercial https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament modifica el contracte del servei de gestió de residus i neteja viària per adaptar-lo a les necessitats actuals

L’import global de la modificació és d’uns 2 milions d’euros i comporta, entre d’altres, una millora substancial de la recollida d’esporga a les urbanitzacions, l’augment de contenidors de selectiva i la recollida porta a porta comercial

Les millores afecten tant a la recollida de residus com a la neteja viària (foto: Ajuntament de Rubí – Lali Puig).
Les millores afecten tant a la recollida de residus com a la neteja viària (foto: Ajuntament de Rubí – Lali Puig)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat, a la sessió ordinària corresponent al mes de febrer, modificar el contracte dels serveis de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i de neteja viària. L’objectiu d’aquesta ampliació és adequar les condicions establertes als plecs a les necessitats reals actuals del servei.

Concretament, aquesta modificació de contracte recull diversos canvis produïts des de la redacció dels plecs ─entre el 2017 i principis del 2018─, la formalització del contracte l’any 2020 i l’adaptació a la realitat actual.

Pel que fa a la gestió de residus, s’incrementen els contenidors de recollida selectiva, passant de 350 a 420 contenidors. Aquest augment suposa ampliar el manteniment i la recollida. En aquesta modificació es consolida la prova pilot impulsada pel Consorci de Residus del Vallès Occidental relativa a la recollida porta a porta als locals de restauració dels polígons industrials. I també es recull la recent implantació del sistema de recollida de residus comercials porta a porta que s’acaba de posar en marxa a l’illa de vianants. Paral·lelament, inclou l’adquisició de 300 contenidors d’orgànica de càrrega lateral i l’element per a la seva recollida; la posada en servei d’un servei nocturn per millorar la problemàtica del desbordament de contenidors, que adequa aquests punts per a la recollida posterior; l’increment del servei de recollida d’esporga, que passa de 2 a 6 serveis setmanals, concentrats a les urbanitzacions; i petites modificacions en la neteja de contenidors.

Pel que fa a la neteja viària, la modificació del contracte contempla petits increments econòmics i una reorganització de diversos serveis. Així, s’han reorganitzat els sectors d’escombrada per introduir 5 sectors destinats als treballadors del Centre Especial de Treball (CET); i s’han ajustat diversos serveis de neteja que intervenen al medi natural i a les urbanitzacions.

L’import anual de la modificació és de 522.503,16 euros, el que suposa augmentar el preu inicial del contracte fins als 8.183.418,41 euros/any. Aquest import suposa un increment del preu del contracte inicial adjudicat del 9,04%, inferior al 10% del percentatge màxim previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regula aquesta contractació per a possibles modificacions.

La modificació del contracte ha estat aprovada amb els vots favorables de l’equip de govern ─integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP)─ i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); les abstencions de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) i Veïns per Rubí (VR) i els vots en contra de l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP).

Objectius de Desenvolupament sostenible