Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple dona llum verda a diversos projectes d’inversions, com l’ampliació del CEE Ca n’Oriol o els habitatges públics de l’av. Castellbisbal Aquest dijous també s’ha aprovat per unanimitat el Pla local per a la diversitat sexual i de gènere https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Ple dona llum verda a diversos projectes d’inversions, com l’ampliació del CEE Ca n’Oriol o els habitatges públics de l’av. Castellbisbal

Aquest dijous també s’ha aprovat per unanimitat el Pla local per a la diversitat sexual i de gènere

El Ple ordinari del mes de febrer s’ha celebrat aquest dijous (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
El Ple ordinari del mes de febrer s’ha celebrat aquest dijous (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat una modificació pressupostària per suplement de crèdit i crèdit extraordinari a càrrec de baixes d’altres partides per un import total de 2.017.760,58 euros. Aquesta modificació ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern ─integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP)─, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) i Veïns per Rubí (VR) i les abstencions d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i de l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP).

L’augment dels costos derivat de la crisi econòmica ha fet que l’Ajuntament hagi hagut d’actualitzar els preus dels diferents projectes d’inversió que s’han estat treballant durant el mandat. Tenint en compte que alguns projectes no es podran executar durant el 2023, l’equip de govern ha optat per alliberar el crèdit per dotar aquells projectes aprovats i que actualment no disposen de la consignació pressupostària suficient, i que són una prioritat.

Els projectes que incrementen el crèdit per tal que s’executin en breu són la construcció d’habitatge públic a l’av. Castellbisbal, l’ampliació dels horts urbans, la millora de la deixalleria, l’execució d’un refugi per a gats, la pèrgola de la zona esportiva de Can Mir, l’ampliació del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol i l’adequació i millora de l’enllumenat públic.

Justament, en aquesta sessió plenària s’han aprovat de forma definitiva tot un seguit de projectes, tots ells per unanimitat. És el cas del Projecte executiu de les pistes esportives de Cova Solera, de la coberta de la pista de Can Mir, del carril bici i itinerari de vianants i de l’ampliació del pont de Cova Solera. També s’ha donat llum verda de forma provisional i per unanimitat la modificació puntual del Pla parcial del Sector V “Les Valls de Sant Muç, carrer Pins i Oliveres.

A més, s’ha validat el tancament de les inversions del cicle de l'aigua corresponent a l’exercici 2021 amb els vots a favor de totes les formacions i l’abstenció de l’AUP.

 

Pla local per a la diversitat sexual i de gènere

El Ple ha aprovat per unanimitat el Pla local per a la diversitat sexual i de gènere de Rubí 2023–2027, una nova eina per garantir que Rubí sigui una ciutat oberta a tothom. El document recull tot un seguit d’accions que promouen i garanteixen els drets de la comunitat LGTBI a la ciutat i que s’ha treballat a partir de la participació ciutadana.

El Pla se suma a l’avanç normatiu dels últims anys, que ha permès que Rubí es doti d’eines d’igualtat que abastin el major nombre possible d’expressions.

Justament a l’inici de la sessió d’aquest dijous s’ha fet un nou minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Caterina, de 64 anys (La Línea de la Concepción, Cadis); i Beatriz, de 47 anys (Baiona, Pontevedra). Abans de començar el Ple, també s’ha fet un altre minut de silenci, en aquest cas obert a la participació de tota la ciutadania.

 

Declaracions institucionals

El Ple ha fet tres declaracions institucionals aquest dijous. En primer lloc, amb motiu del 8 de març, data en què es commemora el Dia Internacional dels Drets de les Dones. Es tracta d’una jornada de reivindicació, en què cal continuar denunciant les discriminacions estructurals que pateixen les dones només pel fet de ser dones. Tot i els avenços aconseguits en les últimes dècades, encara són moltes les discriminacions. Entre d’altres, el Plenari s’ha compromès a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, en el marc de les competències de l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la corresponsabilitat; a impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, especialment entre el jovent; a vetllar per a què l’espai públic sigui segur per a les dones, incorporant punts liles d’atenció a les agressions sexuals en totes les festes populars i esdeveniments del municipi; a dur a terme accions comunicatives i de sensibilització que reforcin els drets sexuals i reproductius i les relacions igualitàries i respectuoses; a instar el Govern de la Generalitat a avançar en la redacció i l’execució del Pacte català contra la violència masclista; i a què faci un seguiment perquè les empreses compleixin els plans d'igualtat i s’elimini la bretxa salarial.

La segona declaració institucional ha girat al voltant del terratrèmol a Turquia i Síria. El Ple ha expressat el seu condol als familiars de les víctimes i la solidaritat amb totes les persones i institucions dels territoris afectats i damnificats per aquest fenomen; i s’ha afegit a la crida d’ajuda humanitària de les ONGs, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) dedicant una part de la partida d’emergències del pressupost de Cooperació als damnificats.

Per últim, el Ple s’ha sumat a la declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments solidaris amb el poble sahrauí en commemoració del 47è aniversari de la república àrab sahrauí democràtica. Entre d’altres acords, el text demana al Govern espanyol, com a potència administradora del territori, que tingui una actitud proactiva favorable a la realització d’un referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental. També s’ha acordat denunciar la vulneració dels drets humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental que exerceix el Regne del Marroc, exigint-li posar fi a la repressió i la implementació d’elements de justícia restaurativa.

D’altra banda, el Ple ha aprovat, amb els vots favorables de l’equip de govern i les abstencions d’ERC, Cs, VR i l’AUP, l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí a l’associació Red de Ciudades y Territorios Creativos de España. La ciutat ha tingut relació amb aquesta entitat a partir del guardó Copa España Creativa, que va tenir lloc el passat mes de novembre i en el qual Rubí va ser finalista i va ser reconeguda amb un excèssit gràcies al projecte COLOR.

 

Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica

El Ple ha aprovat per unanimitat el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica de l’Ajuntament de Rubí. El consum d’energia té un gran impacte sobre el medi ambient i la vida diària de la ciutadania. En el cas de les administracions públiques, els costos energètics representen una important càrrega pressupostària (un 17,5% l’any 2021 a l’Ajuntament de Rubí).

El Consistori duu a terme la seva aposta en eficiència energètica i ús de renovables des de l’any 2011 a través de la unitat Rubí Brilla. Des d’aleshores, s’ha aplicat una estratègia de priorització d’actuacions sense inversió i de curt període d’amortització, que han permès estalviar més de 3 milions d’euros.

Ara, en un context de forts increments dels preus de l’energia i tenint en compte els efectes generats pel canvi climàtic, es fa necessari augmentar els esforços de sostenibilitat energètica municipal. Per això s’ha aprovat aquest pla, que preveu actuacions sense cost associat (reducció de potències, eliminació d’standby en ordinadors, eliminació de termos), intervencions amb amortització inferior a 1 any (canvi d'enllumenat públic 400W a LED, telegestió de calderes), accions amb amortització entre 1 i 3 anys (canvi d'enllumenat públic 250, 150, 100W a LED, control de climatitzacions) i actuacions amb amortització superior als 3 anys (canvi de calderes per altres de més eficients, instal·lació de plaques de fotovoltaica a gran escala, rehabilitació de l'envolvent del Rubí Forma, el Mercat i la Biblioteca, flota de vehicles municipals sostenibles). El potencial d’estalvi amb la implementació d’aquest pla és de 2.491.690,72 €/any.

 

Altres tràmits

Pel que fa a la contractació pública, s’ha aprovat la resolució del recurs de reposició pel que fa als Serveis de recollida de residus i neteja viària i les obres d’ampliació del parc municipal de neteja (vots a favor de tots els grups i abstenció de Cs); s’ha adjudicat el LOT 1 i el LOT 2 del contracte dels Serveis de neteja dels col·legis públics i altres dependències municipals (vots a favor de l’equip de govern i ERC i abstencions de Cs, VR i l’AUP), i s’ha acordat la liquidació dels contracte de concessió de la prestació dels serveis d’explotació del servei de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i la neteja viaria, corresponents als exercicis 2007 al 2020 (vots a favor de l’equip de govern i abstencions d’ERC, Cs, VR i l’AUP).  

A nivell de econòmic, s’ha validat la derogació del preu públic per a la prestació de servei a la llar residència de Ca n'Alzamora (vots a favor de tots els grups i abstenció de Cs).

I d’altra banda, s’han actualitzat els models de declaracions de béns i activitats dels representants local ─electes i directius locals─ per unanimitat.

 

Mocions

La moció d’ERC per l’estudi de l’ordenança fiscal relativa a la taxa per aprofitament especial del domini públic derivat de la distribució a destins finals indicats pels consumidors de béns adquirits per comerç electrònic ha estat aprovada per unanimitat. El text planteja iniciar els estudis previs necessaris per aprovar una nova ordenança municipal amb l’objectiu de gravar l’activitat de les grans empreses prestadores de serveis postals que operen al nostre municipi.

La Junta de portaveus ha acordat, previ debat al Ple, una moció plantejada pel col·lectiu La Riera que volem per instar l’inici del procés per a la transformació de la carretera c-1413 al pas pel nostre nucli urbà. Com a primera mesura prèvia a la transformació de la via, el Ple ha decidit instar al Govern municipal a redactar un Pla d’implantació de la limitació de vehicles pesants per la C-1413 en el tram entre el pont de Cova Solera i el pont de la Llana. I, com a segona mesura prèvia, instar el Govern municipal a demanar a la Generalitat que redueixi la velocitat màxima dels vehicles a la C-1413 fins a 50 km/h en aquest mateix tram. Per últim, s’instarà el Govern local a dur a terme els estudis necessaris per buscar una solució adequada a l’àmbit de l’Escardívol que permeti la compatibilitat entre l’ús recreatiu i social i l’ús d’aparcament.

En canvi, la moció de Cs perquè l'Ajuntament de Rubí promogui desallotjaments enfront d'okupacions conflictives i adopti mesures contra les okupacions d'immobles no ha prosperat pels vots en contraris del PSC, ECP i l’AUP, les abstencions d’ERC i els vots favorables de Cs i VR.

Finalment, l’AUP ha retirat la moció per assolir una connexió verda, ciclable i passejable, entre el nucli urbà, el tanatori, els polígons de La Bastida i Can Rosés, el Barri d’El Pinar i el bosc de Sant Feliuet, ja que l’equip de govern s’ha compromès a treballar la proposta.

Objectius de Desenvolupament sostenible

Imatges relacionades

Abans de l'inici del ple s'ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)
Abans de l'inici del ple s'ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

Etiquetes