Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de l’Ajuntament dona llum verda al Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Rubí 2021-2024 A la sessió d’aquest dijous també s’ha aprovat el canvi de nom de la plaça Nova per plaça de Neus Català i Pallejà, en record de la supervivent del nazisme i de totes les persones que van patir la deportació https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple de l’Ajuntament dona llum verda al Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Rubí 2021-2024

A la sessió d’aquest dijous també s’ha aprovat el canvi de nom de la plaça Nova per plaça de Neus Català i Pallejà, en record de la supervivent del nazisme i de totes les persones que van patir la deportació

La sessió ordinària corresponent al mes de març s’ha celebrat de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí).
La sessió ordinària corresponent al mes de març s’ha celebrat de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí)

El Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Rubí 2021-2024 ha quedat aprovat aquest dijous amb els vots de l’equip de govern ─integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP)─, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) i Veïns per Rubí (VR) i l’abstenció de l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP). El Pla representa el compromís constant de l’Ajuntament de Rubí amb les dones i la visió feminista que impregna el desenvolupament del govern municipal.

El document inclou una diagnosi de gènere i un pla d’accions posterior al voltant de 6 línies estratègiques essencials: compromís amb la igualtat de gènere; accions contra la violència masclista; drets i qualitat de vida; coeducació i transmissió d’una cultura igualitària; reformulació dels treballs i dels temps, i reconeixement del lideratge i participació de les dones. El Pla d’igualtat de gènere incorpora un total de 83 accions planificades de forma transversal.

 

Reivindicació de la memòria històrica

Per unanimitat, s’ha acordat el canvi de nom de la plaça Nova per plaça de Neus Català i Pallejà, en record de la supervivent del camp de concentració de Ravensbrück, qui va viure-hi entre els anys 1978 i 2010. D’aquesta manera, Rubí disposarà d’un espai dedicat a la memòria de Neus Català i Pallejà i, per extensió, de totes les persones que van patir la deportació.

Properament, aquesta plaça ubicada al barri de Les Torres serà un referent pedagògic i cultural en matèria de drets humans per a les generacions de la ciutat presents i futures. I és que les visites guiades de les Stolpersteine ─les llambordes que recorden les persones deportades als camps de concentració nazis, obra de l’artista alemany Gunter Demnig─ incorporaran la plaça com a punt d’interès a la ruta que recorrerà les onze plaques que hi ha a la ciutat.

Per tal de garantir que el canvi de nom comporti les mínimes molèsties al veïnat, l'Ajuntament assumirà la majoria de les gestions associades.

 

Urbanisme

A nivell urbanístic, el Ple ha aprovat per unanimitat iniciar l’expedient per a l’adjudicació del contracte per a la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rubí. A la sessió plenària del 28 de maig de 2020 es va desestimar la tramitació del Text Refós del POUM i es va adoptar l’acord d’iniciar els treballs necessaris per a la redacció d’un nou POUM. Amb l’aprovació d’aquest punt, el Consistori avança en aquest sentit. Els treballs inclouen la redacció dels documents de planejament corresponents a totes les fases de la tramitació fins a l’aprovació definitiva i consisteixen en l’elaboració de tota la documentació escrita i gràfica legalment exigida, així com els documents preliminars o preparatoris, informes i estudis que siguin necessaris.

Paral·lelament, i amb l’objectiu de no aturar el desenvolupament de la ciutat, el Govern local ha presentat al Ple dues modificacions de planejament, que han estat aprovades per unanimitat. D’una banda, s’ha donat llum verda, de manera provisional, a la modificació puntual del Pla General de Rubí a l’àmbit qualificat com a equipament sanitari al carrer d’Edison, entre els carrers de Marconi i de Pitàgores (CAP Anton de Borja). I, de l’altra, s’ha aprovat de manera inicial la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per a l’adaptació de les normes urbanístiques a l’ús d’allotjaments dotacionals i la seva regulació, i concreció de l’ordenació en l’àmbit dels carrers Carrasco i Formiguera – Primer de maig.

 

Habitatge

El Pla Local d’Habitatge ha rebut el suport de l’equip de govern i de l’AUP. La resta de grups (ERC, Cs i VR) s’han abstingut. El Pla és l’instrument que determina els compromisos i voluntats municipals en política d’habitatge i la proposta marc per a concretar polítiques d’habitatge amb l’administració de la Generalitat de Catalunya. El document inclou 34 actuacions organitzades en 25 línies estratègiques i persegueix 4 objectius: prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial; ampliar el parc públic d’habitatge i la borsa de lloguer municipal per donar compliment a l’objectiu de solidaritat urbana; rehabilitar, mantenir i millorar el parc d’habitatge actual; i establir els mecanismes de desenvolupament i compliment del propi Pla, entre els que destaca un nou model d’Oficina Local de l’Habitatge.

D’altra banda, s’ha acordat autoritzar a PROURSA a concertar un préstec bancari per valor de 840.667,83 euros per poder fer front a les despeses d’urbanització del Subsector 4 A on, entre d’altres, hi ha ubicats els dos edificis d’habitatge del c. Belchite propietat de PROURSA. L’autorització ha comptat amb el vist-i-plau de l’equip de govern, Cs, VR i l’AUP i l’abstenció d’ERC.

El Ple també ha aprovat una moció presentada per ECP sobre el control de preus del lloguer, que ha comptat amb el suport d’ERC, ECP i l’AUP, les abstencions de PSC i VR i els vots contraris de Cs. Concretament, s’ha acordat instar al Govern de l’Estat a, d’una banda, aprovar una llei estatal d’habitatge que permeti el seu desenvolupament en el marc de les competències de les comunitats autònomes i dels municipis, que blindi la funció social de l’habitatge i asseguri el compliment efectiu i el respecte del dret a un habitatge digne i adequat, incloent-hi l’accés als subministres bàsics; i, de l’altra, a adoptar mecanismes que garanteixin el compliment de les obligacions internacionals en matèria de dret a l’habitatge, així com a garantir la seva aplicació immediata i vinculant en casos de desallotjament forçós sense alternativa habitacional. A més, s’ha consensuat instar al Govern de l’Estat a legislar per regular el mercat del lloguer d’habitatges.

 

L’energia, a debat

A la sessió d’aquest dijous han prosperat dues mocions relatives a la transició ecològica.

D’una banda, la Junta de portaveus ha acordat, amb el consens previ de tots els grups, el text presentat inicialment per l’AUP per a la planificació equilibrada de les energies renovables. Tots els grups han mostrat el compromís del Ple en el desenvolupament d’un model energètic local sostenible humanament i ambiental: distribuït, equilibrat amb l’entorn, que protegeixi el precari sector primari, i que continuï promovent la compra agregada d’energia verda, la instal·lació de plaques en cobertes o les comunitats energètiques, tot caminant en un horitzó 2023-2027 cap a una gestió pública de l’energia. També s’ha acordat instar al Consell Comarcal i a altres entitats supramunicipals a realitzar una planificació comarcal i coordinada dels futurs parcs eòlics i fotovoltaics, per tal de limitar-ne la dimensió, ordenar-ne les localitzacions i, així, avançar en una implantació equilibrada i distribuïda de les energies renovables.

De l’altra, l’equip de govern, ERC, VR i l’AUP han validat la moció plantejada pels republicans per a l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP). Cs, en canvi, hi ha votat en contra. Concretament, s’ha acordat realitzar els tràmits necessaris per tal que el Ple aprovi l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), amb la finalitat de difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.

 

Altres mocions

La Junta de portaveus ha donat llum verda a la moció presentada per ERC en suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO.

I també s’ha aprovat la proposta dels republicans per rebutjar el transfuguisme com a pràctica de corrupció política que dinamita l'estabilitat democràtica, gràcies als vots favorables d’ERC, Cs, ECP, VR i l’AUP i l’abstenció del PSC. A banda d’expressar aquest rebuig, s’ha acordat instar el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública perquè es doti de caràcter estable a la Comissió de Seguiment del Pacte Antitransfuguisme per evitar que els càrrecs electes que han abandonat la formació política per la qual van concórrer a les eleccions puguin acabar alterant la representació democràticament manifestada per la ciutadania a les urnes. A instància de VR, també s’ha acordat elaborar un codi de bona conducta amb el compromís de tots els grups per lluitar contra el transfuguisme a l’Ajuntament de Rubí.

 

Altres tràmits

A la sessió d’aquest dijous, s’ha donat compte al Ple de la liquidació del pressupost general de la corporació de l’exercici 2020.

També s’ha emès un assabentat sobre el canvi de nom de SOREA a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U. (AGBAR), que ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern, ERC, Cs i VR i l’abstenció de l’AUP; s’ha acordat aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de neteja dels col·legis públics i altres dependències municipals, adjudicat a l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT SL, amb els vots favorables de l’equip de govern i les abstencions d’ERC, Cs, VR i l’AUP; s’ha donat compte de la modificació de les competències específiques delegades a la regidora Annabel Cuesta Fabre; i s’ha pres coneixement dels decrets de l’Alcaldia i de les resolucions de les Regidories delegades dictats durant el mes de febrer, entre d’altres.

A l’inici del ple, s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Mari Carmen, de 46 anys (Torrejón de Ardoz, Madrid) i María Cruz, de 48 anys (El Molar, Madrid).

Etiquetes