Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Govern local proposa unes ordenances que mantenen els impostos municipals i que aposten per la fiscalitat verda L’Ajuntament ha treballat amb la Diputació la possibilitat que els rubinencs i les rubinenques puguin fraccionar-ne el pagament sense interessos https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Govern local proposa unes ordenances que mantenen els impostos municipals i que aposten per la fiscalitat verda

L’Ajuntament ha treballat amb la Diputació la possibilitat que els rubinencs i les rubinenques puguin fraccionar-ne el pagament sense interessos

L’alcaldessa i els regidors, durant la roda de premsa per presentar alguns dels assumptes que es debatran al Ple de setembre (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
L’alcaldessa i els regidors, durant la roda de premsa per presentar alguns dels assumptes que es debatran al Ple de setembre (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

L’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, el primer tinent d'Alcaldia i portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Moisés Rodríguez Cantón, i el portaveu del grup municipal d'En Comú Podem (ECP), Andrés Medrano Muñoz, han presentat aquest dimecres els principals temes que es portaran a aprovació al Ple ordinari corresponent al mes de setembre. Un dels punts més destacats de l’ordre del dia és l’aprovació de les ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2023.

Martínez Martínez ha anunciat que la voluntat de l’equip de govern és mantenir la pressió fiscal a la ciutadania durant el 2023. Això vol dir que els rubinencs i rubinenques continuaran pagant el mateix l’any vinent en el cas d’aquells impostos municipals que afecten a la gran majoria de la ciutadania: l’Impost de béns immobles (IBI), l’Impost de vehicles de tracció mecànica i l’Impost d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (també conegut com a plusvàlua). L’únic que variarà serà l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), amb l’objectiu d’adaptar-se a les tarifes que marca el col·legi d’Arquitectes.

A dia d’avui són moltes les famílies que tenen dificultats per arribar a final de mes. I com a administració local hem d’ajudar a alleugerir aquesta situació. Hem de posar al seu abast els nostres mecanismes per no gravar encara més la situació que pateixen. I el més significatiu són les ordenances fiscals. Tot plegat sense que se’n ressenti el nivell i la qualitat dels serveis municipals que oferim a la ciutadania”, ha explicat la rubinenca.

Pel que fa a les taxes i preus públics tampoc hi ha grans variacions en relació a anys anteriors:

  • La taxa per a la llicència d’activitats modifica la seva quota. A partir d’ara es pagarà en funció dels metres quadrats de negoci, la qual cosa facilitarà que les naus i els locals s’ocupin a un preu més reduït en aquells casos que siguin de dimensions petites.
  • S’augmenta la taxa de retirada de vehicles abandonats o estacionats indegudament, amb la intenció de millorar el grau de cobertura dels costos de la prestació del servei de grua, penalitzant alhora a les persones infractores.
  • Es modifica la taxa de cerimònies per facilitar que els veïns i veïnes que vulguin tramitar l’expedient administratiu de matrimoni sense celebració només hagin de pagar un part del cost (20 euros).
  • S’ha recuperat la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires i la de mercats i fires, que durant tres exercicis (2020, 2021 i 2022) havia quedat suspesa per les afectacions de la COVID-19. És a dir, els restauradors i restauradores, en el marc del darrer mandat, hauran vist com han pagat aquesta taxa només un dels quatre anys.
  • A l’apartat de preus públics es deroguen les activitats de Festa Major. L’any vinent, totes les activitats organitzades per l’Ajuntament en el marc de la Festa de Sant Pere seran gratuïtes, a excepció d’aquelles que es realitzin a La Sala o a l’espai 1413 La Cruïlla, a El Pinar.
  • També s’actualitzen els preus públics i ajuts en la bonificació de la vaixella compostable per adaptar-se al cost del servei. Alhora, s’incorporen noves reduccions i s’elimina la fiança de la vaixella reutilitzable.

Alhora, es mantenen les exempcions i bonificacions fiscals.

L’alcaldessa també s’ha referit a l’aposta del Govern local per la protecció i cura de l’entorn. I és que a la proposta d’ordenances es mantenen tot un seguit de paràmetres que tenen per objectiu bonificar i premiar, tant les persones en particular com les empreses, que impulsen millores encaminades a la producció i ús d’energies renovables. Es tracta d’unes ordenances que s’adeqüen i s’adapten a les normatives estatals en matèria de fiscalitat verda, en clara sintonia amb tota la feina realitzada els darrers anys en el marc del projecte Rubí Brilla.

Com ja vam fer en exercicis anteriors, hem aprofitat els darrers canvis normatius que s’han impulsat des del Govern central per adaptar les nostres pròpies ordenances, amb l’objectiu de combatre l’emergència climàtica”, ha comentat l’alcaldessa.

Així, els habitatges que disposin d’instal·lacions d’autoconsum elèctric podran reduir l’IBI a la meitat, també les que tingui instal·lacions per a l’autoconsum compartit en comunitats de veïns. Les empreses que optin per la producció i aprofitament de les energies renovables podran obtenir una rebaixa del 50% a l’Impost d’activitats econòmiques (IAE), que se suma a la bonificació del 95% de l’ICIO incorporat anys enrere. I a l’Impost de vehicles de tracció mecànica es manté el canvi del sistema de bonificacions, que pren com a referència els distintius ambientals aprovats per la Direcció General de Trànsit, la DGT. La bonificació pot oscil·lar entre el 50 i el 75%, en funció del distintiu.

 

Pla de pagament personalitzat dels impostos

A finals de març, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar una moció que fa efectiu el desenvolupament i la implementació d’un pla de pagament personalitzat del pagament de les obligacions tributàries per a tota la ciutadania resident en municipis que tenen actualment cedida la gestió dels impostos a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, com és el cas de Rubí. Amb l’objectiu de facilitar als rubinencs i les rubinenques el pagament dels impostos en període voluntari, l’equip de govern portarà a aprovació al Ple d’aquest dijous aquesta proposta.

El Pla de Pagament Personalitzat (PPP) permet planificar i distribuir el pagament dels tributs anuals en un pagament fraccionat, ajustat a les necessitats de cada contribuent, possibilitant la recaptació dels tributs en període de pagament voluntari d’una forma més flexible i còmoda, sense generar interessos.

 

Base del cofinançament dels Serveis Socials

Un altre dels temes inclosos a l’ordre del dia del Ple és l’aprovació del Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de Rubí en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

Es tracta d’una eina de relació entre les dues administracions que té per objectiu enfortir els equips d’atenció primària i així donar resposta a les necessitats socials de la ciutadania. “Amb aquesta eina es millora la qualitat de l’atenció a les persones. El Contracte programa inclou diverses novetats, totes elles de capital importància per oferir un millor servei a la ciutadania de Rubí”, ha assegurat el primer tinent d'Alcaldia i portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Moisés Rodríguez Cantón.

Per exemple, s’incorporen nous professionals que representen perfils laborals nous, com un jurista-psicòleg, un tècnic de sensellarisme o un supervisor d’equips de primària, a més de la contractació d’un terapeuta ocupacional.

A banda, el nou Contracte programa afegeix el desplegament del Pla d’Inclusió Comunitària, en el marc del qual s’impulsen accions preventives que lluiten contra l’exclusió social des d’una mirada comunitària.

 

Vestidors al camp esportiu Vint-i-cinc de Setembre

En el marc de la sessió d’aquest dijous es procedirà a l’aprovació definitiva del projecte executiu dels nous vestidors i altres dependències al camp esportiu del Vint-i-cinc de Setembre. L’actuació permetrà sumar un nou edifici que reunificarà els serveis existents que s’ubicaven en mòduls prefabricats. La nova construcció acollirà 8 vestidors amb capacitat per a 25 persones cadascun, tres vestidors d’àrbitres o de monitors, una sala d’emmagatzematge, una zona de gimnàs per complementar els entrenaments, lavabos, espais d’oficines per a l’entitat i una sala polivalent.

Després que la licitació del projecte quedés deserta al juny, l’Ajuntament ha modificat el projecte per adequar-lo i actualitzar-lo a la nova realitat de preus dels materials.

Segons Rodríguez Cantón, “aquest projecte busca transformar el barri del Vint-i-cinc de Setembre, que viurà una autèntica transformació quan les obres estiguin acabades perquè, a banda de la vesant esportiva, el nou estadi acollirà espais per a ús de les entitat socials”.

 

Plataforma única als carrers Sant Pere i Sant Sebastià

Altres projectes que es portaran a aprovació definitiva al Ple de setembre són els de millora de l’accessibilitat de la xarxa bàsica de vianants –projecte d’obres per a la pacificació del carrer Sant Pere, entre la cruïlla del c. Nou i el c. Magallanes, i el carrer Montserrat; i el del carrer Sant Sebastià, entre els carrers Llobateres i Torrijos─, pels quals aquests trams passaran a ser de plataforma única.

D’aquesta manera, es millorarà l’accessibilitat d’aquestes zones. “Aquests projectes estan finançats amb fons europeus, a través de la convocatòria de Zones de baixes emissions. Gràcies a aquests dos projectes, aquests àmbits, que tenen una elevada freqüència de pas de vehicles i de persones, seran accessibles per tothom i més amables, i gràcies a l’execució de plataforma única eliminarem barreres. Són passos per a la transformació de la ciutat”, ha assegurat el portaveu del grup municipal d'En Comú Podem (ECP), Andrés Medrano Muñoz.

L’actuació al carrer Sant Pere té un cost de 129.000 euros, mentre que la del carrer Sant Sebastià ascendeix a 179.000 euros.

 

Renovació del Consell assessor i consultiu de Ràdio Rubí

En el marc del Ple d’aquest dijous també s’aprovarà la renovació del Consell assessor i consultiu de Ràdio Rubí. Segons el reglament del propi consell, s’han de renovar els integrants d’aquest òrgan cada 4 anys. El consell està format per un membre proposat per cada partit polític amb representació municipal, dos representants del sector comercial i dos representants d’entitats. El propi consell ja ha establert els noms per ocupar aquests càrrecs representatius.

Un cop passat aquest tràmit, el consell haurà d’escollir nova presidència i nova secretaria. Un cop tancat aquest procés de renovació, el nou consell tindrà com a tasca emetre informes d’idoneïtat dels candidats i candidates que es presentin a la direcció de l’emissora municipal.

Objectius de Desenvolupament sostenible

Etiquetes