Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions 2024 per a la millora del comerç Subvenció destinada a millorar la competitivitat del comerç urbà de la ciutat i adaptar-se a les tendències actuals del mercat. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Subvencions 2024 per a la millora del comerç

Subvenció destinada a millorar la competitivitat del comerç urbà de la ciutat i adaptar-se a les tendències actuals del mercat.
SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ CLICANT AQUÍ

Línies subvencionables


 • Renovació exterior: la modificació, retolació o senyalització exterior de la façana comercial, aparadors i substitució de tancaments exteriors opacs per altres que incrementin la visibilitat de l’establiment. Les modificacions podran incloure o no la il·luminació, o referir-s’hi exclusivament.
 • Renovació interior: la modificació de la retolació o senyalització interior, taulell, zona d’atenció al client i zona d’exposició dels productes, inclòs el mobiliari i equipament d’aquestes zones. Les modificacions podran incloure o no la il·luminació, o referir-s’hi exclusivament. Queden exclosos els despatxos, magatzems, obradors, laboratoris i qualsevol altra dependència no accessible al client.
 • Supressió de barreres arquitectòniques: l’eliminació dels obstacles físics que limiten o impedeixen l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol altra limitació. No es considera supressió de barreres arquitectòniques la millora de l’accessibilitat quan l’establiment comercial ja està adaptat o és practicable.

*Algunes de les actuacions executades han d’estar emparades per llicència o comunicació prèvia: assabentat d’obres, llicència obra menor, llicència obra major...

 
Requisits


 • Els establiments comercials han d’estar ubicats a la planta baixa i dins la trama urbana consolidada de Rubí.
 • Els establiments comercials han d’haver iniciat la seva activitat i estar actius en el moment de presentar la sol·licitud. El titular de l’establiment ha de coincidir amb el titular del registre d’activitats de l’Ajuntament de Rubí i amb el del cens d’activitats d’Hisenda.
 • L’epígraf de l’activitat de l’establiment comercial ha d’estar inclòs dins la relació d’epígrafs recollits a la convocatòria.

 
Subvenció


 • Cada establiment pot optar per una o diverses línies d’actuació.
 • Se subvencionarà el 60% del cost de l’actuació fins a un màxim de 4.000 €.
 • La inversió mínima subvencionable per cada establiment haurà de ser de 2.000 € IVA exclòs.
 • L’actuació a l’establiment s’haurà de realitzar abans del 31 de desembre de 2024.
 • Si la actuació ja s’ha executat en el moment de presentar-se la sol·licitud, el seu cost serà l’acreditat.
 • Si l’actuació està pendent de fer-se, es prendrà com a cost de referència el pressupostat. En aquest cas el termini màxim de justificació és fins al 31 de gener de 2025.
 • Les actuacions s’hauran de justificar mitjançant factures i justificants de pagament.

 
Presentació de sol·licituds


El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Així, la convocatòria estarà oberta del 6 de juliol de 2024 al 4 d'agost de 2024 (ambdós inclosos).

Els impresos de sol·licitud i els models normalitzats exigits estaran disponibles a la pàgina web www.rubi.cat, dins la Seu Electrònica, apartat de tràmits i gestions.

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar per via telemàtica mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Rubí. Per a més informació i suport telefònic, podeu trucar a la Finestreta Única Empresarial FUER, al telèfon 93 588 70 00; extensions 6152, 6153 i 6155.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

6
8