Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un estudi qualifica d'excel·lent el servei d'autobús urbà de Rubí, gestionat per RubíBus Segons l’anàlisi duta a terme per l’empresa Prysma Calidad y Medioambiente, la puntualitat de les 6 línies de bus frega el 100%. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Un estudi qualifica d'excel·lent el servei d'autobús urbà de Rubí, gestionat per RubíBus

Segons l’anàlisi duta a terme per l’empresa Prysma Calidad y Medioambiente, la puntualitat de les 6 línies de bus frega el 100%.
RubíBus (denominació comercial de Corporación Española de Transporte, S.A. – CTSA–), l’empresa que gestiona el transport públic de Rubí, ha encarregat un estudi a la consultoria Prysma Calidad y Medioambiente amb l’objectiu d’analitzar la qualitat del servei que presta a la ciutat. El treball de camp, que es va realitzar entre els dies 25 i 29 de novembre i el 3 de desembre de 2010, en diferents horaris, ha revelat que el servei d’autobús urbà de Rubí és excel·lent.

Un equip tècnic format per 3 persones ha analitzat diferents aspectes del servei, des de la puntualitat dels autobusos de les diferents línies fins a la informació que es pot trobar tant a l’interior dels vehicles, com a les parades o a la pàgina web. Els analistes també s’han fixat en altres aspectes, com l’accés als autobusos, la capacitat d’ocupació dels vehicles en diferents franges horàries, la validació dels títols de transport, les tarifes, l’atenció als usuaris per part dels conductors i el tipus de conducció, entre d’altres.

Per recollir tota aquesta informació, la consultoria va realitzar un Mystery Shopping els dies 25, 26, 27, 28 i 29 de novembre i el 3 de desembre de 2010. Es tracta d’una tècnica d’anàlisi que consisteix en fer una simulació d’utilització real del servei. Així, sense que ni els inspectors de RubíBus CTSA ni els/les conductors/es dels vehicles ho sabessin, els tècnics de Prysma Calidad y Medioambiente es van fer passar per simples usuaris per obtenir totes aquestes dades.

Els resultats
Els resultats obtinguts són altament positius. Pel que fa a la puntualitat, l’estudi conclou que en un 99,60% dels casos els autobusos es troben entre la forquilla del -1 / +5 minuts, un interval de temps que es considera puntual. L’anàlisi revela que la puntualitat és lleugerament superior a la tarda, tot i que tant la franja horària de la tarda com la del matí es troben en uns nivells excel·lents. Per línies, la més puntual és la L6, mentre que la que té uns temps d’espera més elevats (però sempre dins l’interval -1 / +5) és la L2.

Pel que fa a la informació que es pot trobar a l’interior dels vehicles, en alguns casos s’ha detectat la falta del Reglament de Viatgers i de les tarifes dels títols. L’estudi revela que, en general, hi ha una gran uniformitat a totes les parades, tot i que n’hi ha algunes en les quals hi manca informació sobre les tarifes, els títols de transport i les dades de contacte de l’empresa. Segons els tècnics, això pot ser degut al fet que en aquestes parades no hi ha suficient espai per a encabir-hi tota aquesta informació. No obstant, RubíBus CTSA ha reaccionat immediatament i tots els autobusos, així com la majoria de marquesines i algunes parades verticals, ja disposen a dia d’avui d’adhesius amb les tarifes vigents i dades de contacte de l’empresa. Els analistes també han valorat el manteniment d’un total de 36 parades i han conclòs que el 97% presenten un manteniment i neteja òptims.

Pel que fa als vehicles, i en termes globals, els tècnics consideren que un 93% dels autobusos mantenen un nivell de neteja i confort òptim. A més, tots els autobusos estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Segons l’informe, el nombre de viatgers també és adequat, ja que en cap moment se supera ni l’ocupació màxima homologada de cada autobús ni el criteri de confort establert per la norma UNE-EN 13816 (en cap cas se supera els 4 viatgers per metre quadrat). Pel que fa a l’atenció envers els usuaris i el comportament del conductor, l’informe conclou que els resultats obtinguts són correctes, ja que en la majoria d’ítems analitzats s’ha detectat un 100% de compliment. A més, l’informe posa de manifest que el 100% dels títols de transport són validats a l’interior dels autobusos.