Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S'obre el termini perquè la gent gran sol·liciti ajuts per l'Impost de Béns Immobles (IBI) L’Ajuntament va subvencionar un centenar de persones l’any 2008. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

S'obre el termini perquè la gent gran sol·liciti ajuts per l'Impost de Béns Immobles (IBI)

L’Ajuntament va subvencionar un centenar de persones l’any 2008.
El 15 d’abril comença la quarta campanya de subvencions adreçada a aquest col•lectiu que percebran fins a un 25 % de l’import de l’Impost de bens Immobles (l’IBI) en funció de la seva capacitat econòmica. El centenar de persones que van rebre l’any passat la subvenció rebran un recordatori a casa durant els pròxims dies.

Qui pot demanar la subvenció

Les persones que compleixin els següents requisits podran demanar l’ajut econòmic:
• Estar empadronat a Rubí entre l’1 de gener i el 15 d’abril de 2009
• Haver nascut l’any 1944 o amb anterioritat.
• Constar com a contribuent o resultar obligat al pagament per repercussió legal de l’IBI per l’habitatge que constitueixi la seva residència habitual que haurà de coincidir amb la del padró d’habitants.
• El valor cadastral de l’habitatge no podrà ser superior a 60.000 €
• Estar al corrent de les obligacions tributàries.
• Si només hi ha una persona empadronada a l’habitatge, els seus Ingressos no podran ser superiors a 632,86 €/mes . Si el sol•licitant viu amb una altra persona nascuda l’any 1944 o amb anterioritat, pot incrementar aquest import en un 45 %, és a dir, 917,39 € al mes entre tots dos.
• Tant el sol•licitant com la persona que convisqui amb ell, no podran constar com a titulars de cap altre habitatge ni local ni terreny, ni a Rubí ni a cap altre municipi. Només podran ser titulars d’una plaça d’aparcament i/o traster, sempre que el seu valor cadastral no superi els 6.000 €.

Els ajuts es poden sol•licitar entre el 15 d'abril i el 15 de juliol de 2009.

Altres ajuts per a la gent gran: exempció de la taxa d’escombraries

A banda de les subvencions sobre l’Impost de Bens Immobles, les persones jubilades o pensionistes que compleixin els següents requisits no hauran de pagar el rebut de les escombraries:

• Estar empadronat al municipi i a l’habitatge on se sol•licita l’exempció.
• El conjunt d’ingressos de l’any anterior a la sol•licitud de l’exempció, i dels que convisquin amb ell (segons el padró municipal), hauran de ser inferiors o iguals a:
o Si el sol•licitant viu sol: salari mínim interprofessional
o Per cada persona de més que convisqui amb ell i tingui rendes, s’haurà d’afegir un 15 % fins a un màxim del 45 % del salari mínim interprofessional.

Aquelles persones que en fer la sol•licitud donin a l’Ajuntament l’autorització per consultar les seves dades econòmiques, només hauran de sol•licitar la bonificació una sola vegada, i no cada any com fins ara. Amb aquesta mesura, l’Ajuntament de Rubí vol que les persones grans tinguin el mínim de molèsties a l’hora de tramitar les subvencions i bonificacions que els corresponen, i evitar que se’ls deneguin els ajuts perquè han presentant les sol•licituds fora dels terminis establerts, per oblits en les dates de presentació de la documentació.

El termini per sol•licitar la bonificació de la Taxa d’escombraries és des de l’1 de gener al 18 de maig de 2009.

L’any passat 420 persones es van beneficiar de la bonificació del 100 % de l’import de la taxa d’escombraries. Aquestes persones no hauran de tornar a demanar l’ajut si les seves circumstàncies personals no han variat perquè l’Ajuntament ja ho ha fet d’ofici després d’obtenir la seva autorització.