Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S’obre el termini per sol·licitar ajuts per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) L’any 2011 l’Ajuntament va destinar 1,4 milions d’euros a subvencionar i bonificar el pagament d’impostos i taxes públiques. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

S’obre el termini per sol·licitar ajuts per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)

L’any 2011 l’Ajuntament va destinar 1,4 milions d’euros a subvencionar i bonificar el pagament d’impostos i taxes públiques.
Per setè any consecutiu, la gent gran amb escassa capacitat econòmica pot accedir als ajuts per al pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI), el tribut que més grava les famílies. Les 105 persones que es van beneficiar l’any passat d’aquesta subvenció rebran a casa una autorització que hauran de tornar signada perquè l’Ajuntament pugui consultar les seves dades a la Seguretat Social i a Hisenda i d’aquesta forma s’estalviïn haver de fer tots els tràmits burocràtics per renovar l’ajut. Aquest ajut, que l’any passat arribava fins al 25% de l’import de l’impost, serà aquest any del 50%, amb un límit de 250 euros. El mateix percentatge que tindran les persones aturades que el sol·licitin i les famílies monoparentals i les famílies nombroses. Totes elles sense necessitat de justificar el valor cadastral dels seus habitatges.

El regidor d’Hisenda, Josep Castro, ha apuntat que “aquesta mesura té una intenció clarament social per ampliar al màxim el nombre de persones beneficiades en un moment on un dels objectius del govern és donar suport a les persones més vulnerables davant la crisi”.

El termini per demanar la subvenció de l’IBI va del 15 de juny al 2 de novembre.

610 persones no pagaran la taxa d’escombraries al 2012
L’Ajuntament ha tramitat la bonificació de la taxa d’escombraries per aquest any a 610 persones que ja la van percebre l’any passat i que s’ha renovat de forma automàtica perquè continuen complint els requisits que es recullen a l’ordenança fiscal per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. El termini per sol·licitar l’ajuda finalitzava el 20 d’abril.

A banda de la taxa d’escombraries i de l’IBI, l’Ajuntament també subvenciona i bonifica el transport urbà i l’adaptat per a gent gran, les escoles bressol, de música i art municipals, l’impost de construccions ICIO o l’IAE, entre d’altres. En total, l’any 2011, el consistori va destinar 1.463.200 euros a subvencions i bonificacions no obligatòries per llei. Si se li sumen aquestes darreres, l’import total de subvencions i bonificacions és d’1.836.200 euros.

Els ajuts de l’IBI es van aprovar al darrer Ple
A banda de l’aprovació dels Ajuts per a l’Impost de Béns Immobles, el Ple ordinari del mes de maig, celebrat la setmana passada, va acordar, amb l’abstenció dels grups municipals d’ICV-EUiA i ACR, que l’Ajuntament de Rubí lliuri a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona els informes que han de permetre que aquest organisme doni via lliure a la redacció d’un nou text que desencalli el procés d’aprovació del POUM (Pla d’Ordenanció Urbanística Municipal).

La resta de propostes i mocions presentades al Ple van donar com a resultat les següents votacions:

• Compatibilitat per a l’exercici d’activitats del personal municipal (exp. 121/2012- CENTRALS). Unanimitat
• Separació de l’Ajuntament de Rubí del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (exp. 86/2012-PERSONES). Abstenció PP
• Aprovació definitiva del Reglament dels mercats de venda no sedentària de Rubí (exp. 1324/2012-URBANS). Unanimitat
• Ratificació de l’acord del Consell Plenari del Consorci per a la promoció i el desenvolupament de l’eix de la B-30 Sant Cugat-Rubí-Cerdanyola de 24 d’abril de 2012, i aprovació de la senyalització com a zones CIT de les zones empresarials, universitàries i tecnològiques del municipi de Rubí (exp. 1325/2012-URBANS). Unanimitat
• Moció del grup polític municipal del PSC en defensa de les polítiques locals d’ocupació davant la retallada dels Pressupostos Generals de l'Estat en matèria de polítiques d’ocupació (exp. 57/2012- ALCALDIA). Vot favorable: PSC, ERC, ICV-EUiA, ACR. Abstenció: CiU. Vot contrari: PP
• Moció del grup polític municipal del PSC contra les retallades d’educació aprovades pel govern de l’estat (exp. 55/2012-ALCALDIA). Vot favorable: PSC, CIU, ERC, ICV-EUiA, ACR. Vot contrari: PP
• Moció del Grup Municipal del PSC sobre la renda mínima d’inserció (exp. 56/2012-ALCALDIA). Vot favorable: PSC, ERC, ICV-EUiA, ACR. Vot contrari: PP, CiU
• Moció dels grups polítics municipals del PSC, ICV-EUiA i ERC per instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer efectives les inversions necessàries per a l’execució de les obres al Col·legi Pau Casals (49/2012-ALCALDIA). Unanimitat
• Moció dels grups polítics municipals del PSC, ICV-EUiA i ERC d’adhesió a la petició impulsada per la Plataforma Aigua és Vida per instar a la Generalitat de Catalunya que eviti una externalització dels serveis que fins ara ha ofert l’empresa púbica Aigües Ter Llobregat (exp. 50/2012-ALCALDIA). Vot favorable: PSC, PP, ERC, ICV-EUiA, ACR. Vot contrari: CiU
• Moció del grup polític municipal de CiU per a la creació del Consell Local de la Joventut i l'aprovació d'un Pla Local de Joventut (exp. 51/2012-ALCALDIA). Unanimitat
• Moció del grup polític municipal d’ICV-EUiA sobre les llistes d’espera hospitalàries (exp. 52/2012-ALCALDIA). Vot favorable: PSC, PP, ERC, ICV-EUiA, ACR. Vot contrari: CiU
• Moció del grup polític municipal d’ACR sobre la redacció d’un reglament de participació i districtes (exp.54/2012-ALCALDIA). Unanimitat
• Moció del grup polític municipal d’ACR sobre cooperatives d’energies renovables (exp. 53/2012- ALCALDIA). Unanimitat