Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S’amplia fins el 16 de juliol el termini perquè els veïns de Sant Muç paguin la setena quota Les persones que vulguin fraccionar el pagament disposaran de 12 mesos per fer-lo efectiu sense necessitat de presentar avals. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

S’amplia fins el 16 de juliol el termini perquè els veïns de Sant Muç paguin la setena quota

Les persones que vulguin fraccionar el pagament disposaran de 12 mesos per fer-lo efectiu sense necessitat de presentar avals.
Els serveis jurídics i tècnics del consistori i el regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, Manuel Velasco, han informat als representats de les associacions de veïns de Sant Muç que podran satisfer la setena quota de les obres d’urbanització de forma voluntària fins el 16 de juliol. A hores d’ara, el 20% dels propietaris de parcel·les ja han fet efectiu el pagament durant el període en voluntària que inicialment finalitzava el dia 20 d’aquest mes. El regidor ha justificat aquesta nova ampliació per donar compliment al debat polític suscitat en les darreres setmanes entorn el cobrament d’aquesta setena quota.

Un debat que es va concretar en una moció presentada pel Partit Popular i aprovada per unanimitat al Ple Municipal el passat 28 de març, on se sol·licitava l’aturament del cobrament de la setena quota fins a disposar d’un informe jurídic que avalés que el càlcul, que havia pres com a referent el compte de liquidació provisional de l’any 2004, era correcte. En aquest punt, algunes formacions polítiques apuntaven dubtes de perquè no s’havia calculat la setena quota prenent com a referència el compte de liquidació provisional de l’any 2010.

La moció també sol·licitava informació detallada sobre l’actual situació econòmica del procés de reparcel·lació de Sant Muç, així com conèixer si l’equip de govern havia donat compliment a la moció del 25 de setembre de 2008 on s’apuntava la possibilitat de demanar responsabilitats a les empreses de les obres per mala execució dels treballs i ajornament en la recepció.

El darrer punt de la moció demanava que es pogués facilitar als veïns el pagament de la setena quota de forma fraccionada, en 12 mesos i sense haver de presentar garanties ni avals complementaris. Aquest darrer punt ja ha estat tramitat amb la Diputació de Barcelona, que és l’organisme que finançarà el fraccionament i qui cobrarà els interessos que se’n derivin. Els veïns que voluntàriament s’hi vulguin acollir no necessitaran cap aval per sol·licitar el fraccionament i disposaran de termini per pagar aquesta quota fins el 16 de juliol de 2013.

La comissió de transparència del passat divendres va posar sobre la taula tots aquests punts. L’equip de govern va informar sobre els tràmits fets per fer efectiu el pagament fraccionat i va lliurar a tots els grups de l’oposició els informes jurídic i econòmic sol·licitats. La informació facilitada en la comissió és la mateixa que el regidor ha traslladat als veïns i que els ha permès conèixer l’estimació total de les despeses de gestió i urbanització, que se situa al voltant dels 31,6 milions d’euros.

Quota correctament liquidada
L’informe presentat per la coordinadora de Serveis Jurídics de l’Ajuntament i signat conjuntament pel secretari del consistori conclou que “l’Administració no pot de forma discrecional aturar el cobrament de les quotes urbanístiques ni suspendre l’execució del cobrament de les mateixes. Únicament es pot fer seguint els procediments de revisió que marca la normativa vigent. La suspensió de l’execució d’un acte s’ha de sol·licitar amb la presentació del recurs de reposició en via administrativa o com a mesura cautelar en la interposició del recurs contenciós-administratiu. L’òrgan competent per deixar sense efecte un acte és el mateix òrgan que dicta”. Només l’alcaldessa o el delegat, que sí que tindrien les competències, podrien fer-ho en aquells casos previstos a la normativa vigent en quan a revisió d’actes, que no es donen en el cas de Sant Muç.

L’escrit jurídic també considera “correctament liquidada la setena quota en base al compte de liquidació provisional de 2004 perquè es recolza en diferents actes administratius ferms que no han estat recorreguts” per cap formació política o particular. Així també ho recullen els articles 162.3 i 163 del reglament de la Llei d’urbanisme. L’informe apunta que la distribució de càrregues i beneficis es farà amb el càlcul de la quota de liquidació definitiva. Serà el moment d’aplicar les diferents sentències que s’han produït, tal i com ja va apuntar el regidor Velasco en roda de premsa el passat mes de març.

En aquests moments encara hi ha 6 contenciosos oberts, dels quals 2 són per responsabilitat patrimonial, del total de 14 que s’han tramitat al llarg dels darrers anys.

Respecte al compliment per part de l’equip de govern de la moció aprovada per unanimitat en el ple del 25 de març de 2008, l’informe jurídic apunta que es van incoar dos expedients administratius a Dragados per danys i perjudicis, així com per demora en els terminis per fer les obres. Aquests expedients van ser arxivats després d’arribar a un acord amb Dragados, que es va comprometre a dur a terme un llistat de deficiències d’obra i a no executar un contenciós obert contra l’Ajuntament per demora en el pagament de les obres executades. Pel que fa a les companyies d’electricitat i telefonia, l’equip de govern ha informat que l’Ajuntament no va poder obrir cap expedient perquè els retards en les obres no eren imputables a les companyies sinó a l’incompliment d’alguns propietaris que no van fer les obres prèvies dins les seves parcel·les malgrat la reiterada demanda del consistori.