Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rubí creix més en població jove que les ciutats del seu entorn L’alcaldessa va presentar l’anuari d’indicadors de la ciutat, realitzat per l’Ajuntament de Rubí i la Universitat de Barcelona. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Rubí creix més en població jove que les ciutats del seu entorn

L’alcaldessa va presentar l’anuari d’indicadors de la ciutat, realitzat per l’Ajuntament de Rubí i la Universitat de Barcelona.
La ciutat de Rubí presenta un major creixement en població jove que les ciutats del seu entorn, segons es desprèn de l’estudi d’indicadors de la ciutat 'Rubí 2008. Sistema d’indicadors de la ciutat', presentat per l’alcaldessa de la ciutat, Carme Garcia Lores, a l’auditori de l’edifici Rubí + D. A la presentació va participar com a ponent Màrius Domínguez, coautor d’aquest estudi, realitzat per l’Ajuntament de Rubí i la Universitat de Barcelona, que tracta de diagnosticar, conèixer i fotografiar la ciutat a través de les persones, les empreses, els territoris i els equipaments, que són els elements que aporten informació substancial sobre la ciutat, des de tres àmbits diferents i relacionats entre si: la sostenibilitat social, l’econòmica i l’ambiental.

Aquest estudi permet tenir un sistema d’indicadors per conèixer la realitat de la ciutat i comparar-la amb el seu entorn més proper, com ara Cerdanyola i Sant Cugat, com a ciutats pròximes i amb una població i característiques similars, Terrassa i Sabadell en la seva qualitat de ciutats amb altres dinàmiques socials i econòmiques pròpies en tant que ciutats més grans, i amb la resta de Catalunya com a valor de referència. A més, també permet establir comparacions entre les 34 seccions censals i els sis districtes municipals, en diferents perspectives temporals com de 1991 a 2001 i de 2000 a 2006, per saber cap a on evoluciona la ciutat.

Durant la seva intervenció, l’alcaldessa, va destacar alguns dels aspectes que apareixen a l’anuari que “marquen tendències de futur per a la ciutat”. Així, va parlar d’una població universitària encara baixa però amb tendència a augmentar i un nivell de formació professional per sobre de la mitjana catalana. També va destacar el gran potencial tecnològic de les empreses rubinenques i va donar algunes pinzellades sobre alguns dels instruments de planificació amb què treballa en aquests moments l’Ajuntament: el POUM, el Pla d’Aparcaments, el Pla d’acompanyament de la crisi i “l’aposta decidida per incrementar la despesa social”.

Resultats de l’estudi

Dels tres àmbits de sostenibilitat analitzats per l’estudi (social, econòmica i ambiental) es desprenen dades interessants com ara que la població de Rubí va créixer un promig del 3% de 2000 a 2006, per damunt de la resta de municipis excepte Sant Cugat, i que aquest creixement ha estat major en població jove (de 0 a 15 anys) que en gent gran (més de 65 anys) la qual cosa fa que Rubí tingui una població juvenil més alta que la resta de municipis del seu entorn. Aquest tret també es plasma en les piràmides de població, on s’observa que les franges d’edat que comparativament més han crescut han estat la dels homes i dones de 30 a 34 anys i la dels infants de 0 a 4.

Així mateix, les dades reflecteixen un augment del nivell d’instrucció de la població, ja que, de 1991 a 2001, els estudis universitaris van passar del 3% al 8,3%, el batxillerat del 4,6% al 10,9% i la Formació Professional de 9 al 12,2%. Aquesta millora en la formació també s’ha observat en el coneixement del català, ja que un 35% de la població el sap escriure, i en l’ús de les TIC, tant en l’ús de l’ordinador i d’internet en la població menor de 44 anys (70% segons un estudi fet per l’Ajuntament de Rubí al 2004).

Els indicadors relacionats amb la sostenibilitat econòmica, que contemplen aspectes com l’ocupació, les empreses, l’activitat comercial, la taxa d’activitat, etc., manifesten que el sector serveis, amb el 47.6% de l’ocupació, és el que presenta un major índex d’ocupació femenina (61,8 %), tot i que Rubí té una forta especialització industrial ja que les empreses dedicades a la indústria química, el metall i el plàstic són la meitat del sector industrial de la ciutat. A més, del total d’empreses, la majoria són de tipus petit, com succeeix a la resta de municipis de Catalunya.

Pel que fa al nivell d’activitat de la població, l’any 2001 hi havia més homes (68,5%9 que dones (45,6%) ocupades, tot i que l’ocupació femenina ha pujat un 22,1% des de 1991. Aquesta taxa també és més alta que a la resta de Catalunya i municipis de l’entorn, tret de Sant Cugat.

La sostenibilitat ambiental ha estat mesurada amb indicadors de consum d’energies, el reciclatge, l’ús del sòl municipal, els habitatges, el parc de vehicles i l’ús del transport públic entre d’altres; dades que revelen el creixement del reciclatge en més del doble de 2000 a 2006, sobretot en paper i cartró; l’increment del nombre de residus reciclats, que va passar del 9,6% de tones al 22,6% entre 2001 i 2002; l’augment dels habitatges iniciats i acabats; i la major utilització del transport privat pels desplaçaments a la feina.