Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rubí considera discriminatori que els ajuntaments hagin de pagar el cànon de l'aigua La Generalitat ha presentat un projecte de llei que preveu que els consistoris també hagin d’abonar aquest impost per a la neteja de carrers, el reg de parcs i les fonts públiques. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Rubí considera discriminatori que els ajuntaments hagin de pagar el cànon de l'aigua

La Generalitat ha presentat un projecte de llei que preveu que els consistoris també hagin d’abonar aquest impost per a la neteja de carrers, el reg de parcs i les fonts públiques.
L’Ajuntament de Rubí no veu amb bons ulls el projecte de llei del Govern català que preveu l’aplicació del cànon de l’aigua al subministrament que els diferents consistoris ofereixen a través de les fonts públiques, la neteja de carrers i el reg de parcs, jardins i camps esportius municipals.

Fins ara, la legislació en matèria d’aigües a Catalunya establia que aquests usos per part de les administracions estaven exempts de pagar el cànon de l’aigua. Ara, en canvi, el projecte de llei de mesures fiscals i financeres que acompanya la Llei de pressupostos preveu fer pagar aquest impost als ajuntaments. Només quedarien exempts de pagar el cànon aquells consistoris que utilitzessin aigua no potable o provinent de fonts alternatives de producció, com ara l’aigua regenerada i reutilitzada, per regar parcs, jardins i camps esportius, netejar els carrers i fer funcionar fonts públiques monumentals. I és que, en cas d’aprovar-se el nou projecte presentat pel Govern, qualsevol ús que se subministri amb aigua distribuïda a través de les xarxes de subministrament d’aigua potable haurà de pagar el cànon, a banda del preu de la pròpia aigua.

Tant la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) com l’Associació Catalana de Municipis (ACM) han criticat la proposta de la Generalitat. El regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat de l’Ajuntament de Rubí, Manuel Velasco, s’ha sumat a aquestes crítiques, afirmant que “aquesta càrrega impositiva anunciada per la Generalitat suposarà una nova discriminació negativa per als ajuntaments, entre ells el de Rubí”.

Segons Velasco, “és paradoxal el fet que, per al consum de l’aigua que fan els ajuntaments en fonts públiques i per al manteniment de l’espai públic, l’Agència Catalana de l’Aigua vulgui cobrar, a més del cost de l’aigua, el cànon de l’aigua, quan la mateixa ACA encara té un deute important amb el món local per la depuració de les aigües, entre d’altres”.

El regidor també ha assegurat: “Aquest cànon no ens anirà gens bé a l’Ajuntament de Rubí, i suposo que tampoc a molts altres municipis, tenint en compte la situació de crisi actual”. Velasco també ha afegit que “els usos municipals de l’aigua estan dirigits sempre a donar un bon servei als ciutadans, com els casos de les fonts municipals, el reg de jardins o la neteja de carrers. Els ajuntaments que tècnicament poden, com és el nostre cas, ja fan servir aigua de pous o regenerada per estalviar aigua potable”.

L’any passat, l’Ajuntament de Rubí va utilitzar uns 283.000 m3 d’aigua, del total de 5,5 milions de m3 que es van consumir a Rubí. Del consum municipal, prop del 60% es va destinar al reg de parcs, jardins i camps esportius, a la neteja de carrers i a les fonts públiques. Una petita part de l’aigua utilitzada per a aquests usos va provenir del pou d’aigües freàtiques del c/ Mallorca, concretament uns 230 m3. En un futur, l’Ajuntament de Rubí té prevista la construcció d’un dipòsit que possibilitarà que es puguin utilitzar, per aquests usos, fins a un màxim de 19.000 m3.

Tenint en compte el consum municipal d’aigua actual, i en cas que s’aprovi el projecte de llei de la Generalitat, l’Ajuntament calcula que hauria de pagar uns 100.000 euros més a l’any en concepte de cànon. Aquesta estimació, que s’ha calculat en base al consum mitjà anual i a un cànon mitjà (ja que el preu varia en funció dels diferents blocs de consum), podria variar a l’alça o a la baixa en funció de diferents variables.

Mesures d’estalvi d’aigua
Al llarg dels últims anys, l’Ajuntament de Rubí ha dut a terme diverses actuacions per tal de controlar el seu propi consum d’aigua i el de la seva població. Una d’aquestes actuacions ha estat la utilització d’aigües freàtiques o regenerades per a la neteja viària. En aquest sentit, l’any 2010 es va posar en marxa un pou de captació d’aigües freàtiques al c/ Mallorca. El consistori rubinenc té la intenció d’incrementar l’ús d’aigües freàtiques en comptes d’aigua de xarxa en la mesura que sigui possible. I és que la inversió que es necessita per a crear aquest tipus de pous és força elevada.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha dut a terme diverses campanyes sobre consum responsable d’aigua, ha reduït i optimitzat l’ús d’aquest recurs a l’hora de regar parcs i jardins i, l’any 2010, va impulsar l’ Ordenança d’estalvi d’aigua.

De fet, el rendiment de la xarxa de Rubí és del 82%, una dada molt positiva, superior a la mitjana de Catalunya. Això és possible perquè, al llarg dels últims anys, s’han fet molts esforços en renovar i millorar la xarxa. I és que la voluntat del consistori és minimitzar al màxim el malbaratament d’aquest recurs.

Tant és així que la tarifa de la taxa pel subministrament d’aigua té caràcter fiscalitzador, és a dir, que existeixen diferents trams de consum, de tal manera que qui més consumeix, més paga.