Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rubí aprova el pla d’acció de l’ADES per esdevenir la ciutat referent de la indústria del segle XXI Durant el segon semestre d’aquest any es començaran a posar en marxa les 5 accions prioritàries de l’acord. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Rubí aprova el pla d’acció de l’ADES per esdevenir la ciutat referent de la indústria del segle XXI

Durant el segon semestre d’aquest any es començaran a posar en marxa les 5 accions prioritàries de l’acord.
Els representats polítics, econòmics i socials de la ciutat han signat l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i Social de Rubí (ADES) per convertir la ciutat en un referent de la indústria del segle XXI.
L’alcaldessa de Rubí, Carme Garcia, ha assegurat que aquest acord “és el camí que ha de recórrer la ciutat per econòmicament potent i cohesionada socialment, es a dir, quin ha de ser el posicionament econòmic de Rubí i la seva estratègia de desenvolupament per al futur”.

Per a Carme Garcia, l’ADES és a partir d’ara el projecte que ha de portar a Rubí a “consolidar-se com una ciutat industrial, amb un fort dinamisme empresarial que ha d’esdevenir un referent en l’àmbit de l’eficiència energètica, amb uns parcs empresarials avançats en serveis, un marcat caràcter emprenedor i un comerç en permanent creixement, com ens demana la ciutadania”.

L’alcaldessa ha agraït a tots els agents polítics, polítics, econòmics, sindicals, del mon del coneixement i municipals implicats, així com al grup d’experts que han liderat els grups de treball, la seva participació i aportacions en la creació d’aquest projecte estratègic que suposa un nou repte per a la ciutat “l’èxit del qual dependrà de la nostra capacitat col·lectiva d’alinear els objectius i línies de treball particulars cap a aquest objectiu comú que és que Rubí sigui la ciutat de la indústria del segle XXI”.

Un projecte a llarg termini

El pla d’acció de l’ADES estableix 15 programes prioritaris que s’aniran implementant al llarg dels pròxims 10 anys per tal de transformar la nostra ciutat i millorar la cohesió social i la integració territorial, així com reforçar el teixit productiu local i millorar l’ocupabilitat de les persones. Els agents econòmics i socials van signar el pacte de l’acord al 2009, un acord que ara permet al consistori conèixer amb major profunditat les potencialitats de la nostra ciutat. Aquest pla d’acció serà presentat el pròxim 17 de març.

Les primeres accions a desenvolupar estan integrades en 5 programes específics que han estat escollits pel grup d’impuls d’entre els 15 que integren la proposta final desenvolupada pels grups de treball establerts en la segona fase de l’acord per definir la proposta d’accions (Territori, Societat, Economia productiva, Emprenedoria, Igualtat i Cooperació público-privada).

Economia i territori

Les accions dels cinc programes que es desenvoluparan, prioritàriament a partir del segon semestre de l’any, estan estretament lligades amb els grups d’economia productiva, territori i societat, segons les aportacions dels membres del grup d’impuls de l’ADES, integrat per representants polítics, econòmics, sindicals, municipals i del mon del coneixement.

El primer dels programes aprovat és el Pla director de Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) que permeti identificar els elements que reforcen la competitivitat del sòl industrial a consolidar i a transformar d’acord amb el contingut econòmic del projecte de Rubí, explorant totes les possibilitats que aquest sòl té com a infraestructura econòmica, com a element articulador de l’espai i com a aparador del progrés d’un territori.
Algunes de les accions prioritàries són l’elaboració d’un padró continu d'activitats econòmiques, conèixer les especificitats, mancances i fortaleses de la localització de Rubí en el seu entorn, fer un catàleg de tipologies industrials, avaluar les condicions de les infraestructures de serveis en els PAE, realitzar un pla estratègic de les àrees o PAE de Rubí així com un Pla Especial d'Infraestructures (PEI), crear serveis pel desenvolupament d'espais industrials, diversificar les tipologies dels comerços de referència i dissenyar un Pla de mobilitat als accessos dels PAES. Totes aquestes accions han estat elaborades pels grups de treball de territori, economia productiva i empreneduria.

El programa Rubí, industria de futur, desenvolupat pels grups de treball d’economia productiva i empreneduria, és el segon que ha rebut millor valoració per part del grup d’impuls. Aquest programa proposa convertir la ciutat de Rubí en la ciutat referència de la indústria del s. XXI, una indústria innovadora, sostenible i d’alt valor afegit, entre d’altres, amb la posada en marxa d’una sèrie de dispositius (nou model organitzatiu i de processos de l’Administració local, nou catàleg de serveis específics per a empreses, administració on-line, acords de col·laboració público-privada per a prestació de serveis a empreses, establiment de centres de formació i recerca, etc…) per tal que les condicions de l’entorn afavoreixin la competitivitat del teixit industrial i potenciïn la innovació.

Sostenibilitat i coneixement

El tercer programa amb major acceptació ha estat Rubí+Coneixement, desenvolupat pel grup de societat, que va proposar la creació d’un dispositiu permanent que permeti la detecció de necessitats de competències i de formació per tal de planificar accions formatives. Es tractaria de crear un grup o espai de treball que permeti la comunicació i l’intercanvi permanent d’informació entre els agents coneixedors del món educatiu i ocupacional.

Els altres dos programes són Rubí, ciutat innovadora i Rubí, ciutat sostenible que han de permetre, en el primer cas, impulsar un canvi a nivell de ciutat, però també en el propi Ajuntament, fent una aposta decidida per la innovació. Aquest programa planteja els elements a desenvolupar per aconseguir la incorporació de la innovació com a forma de treball en l’administració local i altres espais, programes, o iniciatives que poden facilitar el canvi a nivell de ciutat i de ciutadania.
Rubí, ciutat sostenible, per la seva banda, vol convertir la ciutat en un referent en eficiència energètica i energies renovables com a factor de competitivitat del teixit econòmic. Aquest projecte de forma més global s’està treballant ja desde fa un temps, a través de la posada en marxa del Centre d’empreses Can Serra, especialitzat en eficiència energètica i energies renovables i a través del PAES (Pla d’Acció d’Energia Sostenible) derivat de la participació de Rubí en la iniciativa europea Pacte d’Alcaldes

Per últim, el grup d’impuls ha decidit iniciar una acció de forma puntual, el desplegament de la banda ampla al servei d'empreses i ciutadans, encara que el programa en el qual s’integra (Rubí, capital de serveis avançats) no hagi estat un dels més prioritzats. L’objectiu és convertir la ciutat en referent amb més i millors serveis de qualitat i d’alt valor afegit, que atreguin nova activitat econòmica, es desenvoluparà en una segona fase d’aplicació de l’ADES.

La resta de programes que s’aniran desenvolupant (veure document adjunt) ho farà de manera continuada sota la supervisió del grup d’impuls que es convertirà en l’òrgan de seguiment del grau d’acompliment de l’acord i amb una metodologia d’avaluació que s’està acabant de definir abans de posar en marxa les accions.