Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obres de millora al mercat municipal durant els mesos de juliol i agost A finals de juliol s'han iniciat les obres per reforçar l’estructura d’aquest equipament, mentre que a l’agost es reformarà el sistema de climatització. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Obres de millora al mercat municipal durant els mesos de juliol i agost

A finals de juliol s'han iniciat les obres per reforçar l’estructura d’aquest equipament, mentre que a l’agost es reformarà el sistema de climatització.
El Mercat Municipal de Rubí està a punt d’experimentar una reforma estructural important, que solucionarà les deficiències que pateix actualment. La setmana vinent s’iniciaran les obres de rehabilitació de l’estructura d’aquest edifici, que han estat adjudicades a l’empresa Acciona Infraestructuras SA per un import de 700.945,15 euros.

L’edifici del Mercat, que té forma triangular, consta de 2 nivells de soterrani i una única planta a nivell de carrer, formada per la zona de vendes del propi Mercat i una zona amb botigues ubicada en un dels tres costats de l’edificació.

Després que un estudi determinés que l’estructura d’aquest edifici pateix diferents patologies, el consistori ha decidit actuar per tal de solucionar-les. Concretament, s’ha detectat una carbonatació del formigó que, en alguns casos, ha provocat la corrosió de l’armadura. També s’ha localitzat un alt nivell de corrosió de l’armadura de forjat del sostre del soterrani -2, sota les cambres frigorífiques ubicades a la zona de molls, al soterrani -1. En aquestes cambres, destinades a l’emmagatzematge de peix, s’ha constatat un problema d’impermeabilització, que provoca un filtratge continu d’aigües salines cap al formigó.

La intervenció als soterranis afectarà tant els sostres com els pilars. Pel que fa als sostres, se substituiran les armadures amb un alt grau de corrosió per unes altres de noves, que se soldaran a la part sana de l’estructura existent. En els casos on l’armadura no presenta patologia però, en canvi, s’ha detectat que és insuficient, es reforçarà mitjançant la col·locació de fibres de carboni i perfils d’acer. Pel que fa als pilars, es recobriran amb camises de formigó armat per tal d’adaptar-ne les mides als marges de seguretat que preveu la normativa actual i les noves necessitats de l’equipament.

Millora de la climatització

El Mercat també serà objecte d’un altre projecte de millora: la reforma i adequació de les instal·lacions de climatització de l’edifici. Les obres han estat adjudicades a l’empresa Catalana de Clima i Clima Llonch per un import de 133.168 euros i és previst que comencin el 16 d’agost.

El sistema actual no funciona de manera òptima, ja que el rendiment de 4 de les 8 màquines de climatització que hi ha al Mercat ha minvat en els darrers anys. Això és degut a l’antiguitat dels aparells i al deteriorament de la instal·lació que, a més, ara no compleix tots els paràmetres i requisits de la normativa vigent.

Per aquest motiu, es retiraran els elements associats al sistema antic que actualment presenten deficiències i s’instal·laran 4 noves unitats exteriors de climatització. També es canviaran les unitats interiors de distribució de l’aire per l’interior de la sala per màquines tipus rooftop, col·locades a la coberta. Per últim, s’adequaran les canalitzacions i instal·lacions elèctriques de les unitats exteriors i es comprovaran els nivells acústics de les màquines de coberta, habilitant pantalles acústiques en els casos que sigui necessari.

El desmuntatge dels aparells antics es durà a terme fora de l’horari comercial del Mercat, amb l’objectiu de no interferir en el funcionament de la instal·lació. Les grues elevadores que s’utilitzaran per muntar les unitats exteriors a la coberta s’instal·laran al carrer de Cal Gerrer que, per aquest motiu, patirà restriccions de trànsit puntuals.

Les obres és previst que finalitzin cap a finals d’octubre.