Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nova campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Rubí Aquest any, s’enviaran missatges de preavís als municipis afectats. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Nova campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Rubí

Aquest any, s’enviaran missatges de preavís als municipis afectats.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya inicia a partir del 15 de maig i fins al 15 de setembre, una nova campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya, ja que és en aquesta és en aquesta època quan les condicions meteorològiques (radiació solar, temperatures elevades, etc.) afavoreixen la formació d’aquest gas i, per tant, quan es poden superar els nivells establerts.

Com a principal novetat, aquest any la Generalitat enviarà preavisos als ajuntaments de les poblacions que disposen d’estació de mesurament, com és el cas de Rubí, que en té una ubicada a Ca n’Oriol, en el moment en que es prevegi que es pugui superar alguns dels llindars establerts, per tal que es portin a terme les accions previstes amb caràcter preventiu.

L'ozó es troba de manera natural a l'atmosfera, amb una concentració màxima a uns 20 km d'altura, a l'estratosfera, en l’anomenada capa d'ozó, que protegeix de les radiacions ultraviolades (raigs UV) del sol. A més, l'ozó també es troba a la troposfera (ozó troposfèric) i pot ser considerat un contaminant atmosfèric secundari si es troba en concentracions superiors a les habituals a l'atmosfera. Per disminuir de forma efectiva els nivells d'ozó superficial s’ha d’evitar o reduir l'emissió dels seus precursors que provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries.

Els efectes sobre la salut, en el cas d’una concentració elevada d’aquest gas, poden ser tos, irritacions i dificultats a les vies respiratòries, disminució del rendiment, empitjorament de la funció pulmonar i malestar general. De tota manera, la sensibilitat a l'ozó pot variar molt de persona a persona, però qui podrien resultar més afectats són els malalts de cor i pulmó, els nens, la resta de malalts i la gent gran. Per prevenir el efectes, cal evitar fer esforços físics a l'aire lliure entre les 10 i les 16 h (hora solar) quan els nivells d'ozó són més alts.

La mesura dels nivells d'ozó es fa de forma regular durant tot l’any, però durant el període en què hi ha possibilitats que els nivells d'ozó superin el llindar, s'engega aquesta campanya per informar a la població sobre les incidències esdevingudes i quin és el pronòstic de la seva evolució, així com de les mesures per evitar efectes nocius derivats de l'exposició.