Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Més de 7.500 habitatges es podran beneficiar d'un nou tram tarifari en el rebut de l'aigua La proposta de l’ordenança fiscal estableix un increment en el primer tram de 3 m3 per persona a partir del quart individu per habitatge. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Més de 7.500 habitatges es podran beneficiar d'un nou tram tarifari en el rebut de l'aigua

La proposta de l’ordenança fiscal estableix un increment en el primer tram de 3 m3 per persona a partir del quart individu per habitatge.
A partir del mes de gener, està previst modificar els trams tarifaris actuals en el rebut de l’aigua. D’aquesta manera, es proposa un increment del primer tram de consum de 3 m3 per persona en habitatges on hi convisquin més de 3 persones, amb la seva tarifa corresponent. A Rubí hi ha un total de 7.585 habitatges d’aquest tipus (el 29% del total) que poden beneficiar-se d’aquesta mesura en cas de sol•licitar-ho.

El regidor de Medi Ambient, Manel Velasco, ha explicat en roda de premsa que la bonificació s’aplica en el primer tram perquè “és el tram tarifari que s’utilitza majoritàriament”. D’aquesta manera, el regidor ha apuntat que en lloc de 0 a 6 m3 del primer tram, en un habitatge amb 4 membres, aquest serà de 0 a 9 m3 per persona; i es continuarà pels trams establerts, els quals no s'amplien.

Aquesta proposta de l’ordenança fiscal per al 2009 passarà a aprovació pel ple de l’Ajuntament cap a mitjans de novembre. La nova ordenança inclourà aquesta mesura, així com els requisits que han de complir les persones jubilades que sol•licitin les bonificacions del 50 i 25 % recollides en l’apartat 5-2a):

a. Abonats en situació de jubilació amb les següents condicions:
 Bonificació del 50% sobre els preus, per a tots aquells titulars de pòlisses d’abonats en situació de jubilació, que compleixin el requisit de que els ingressos anuals totals de la unitat familiar no excedeixin d’una vegada l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM)
 Bonificació del 25% sobre els preus, per a tots aquells titulars de pòlisses d’abonats en situació de jubilació, que compleixin el requisit de que els ingressos anuals totals de la unitat familiar siguin compresos entre una vegada l’IPREM i no excedeixin de dues vegades l’IPREM

El regidor Manel Velasco ha explicat que la tarifació en la factura de l’aigua es fa mitjançant un estudi tarifari que elabora l’empresa Sorea, tenint en compte diversos factors: el cost del m3 d’aigua d’Aigües Ter Llobregat, subministrador de l’aigua potable a Rubí; els costos d’explotació de Sorea (personal, vehicles, electricitat...), el consum real entre octubre de 2007 i setembre del 2008, i la previsió de manteniment de les xarxes d’aigua i de clavegueram per al següent any, segons ha apuntat Velasco, qui ha afegit que “la taxa està justificada en aquest estudi tarifari”.

Preus de l’aigua per al 2009

Aquest any, el preu mig de l’aigua potable a Rubí ha estat d’1,0546 €/m3. Amb la nova proposta, el preu mig serà d’1,2173 euros/m3. D’aquesta manera, s’incrementa en 16 cèntims d’euro per m3 (0,1627 €/m3).

Exemple:
En un habitatge en el qual es consumeix una mitjana de 36 m3 d’aigua potable per trimestre, amb la nova proposta la factura s’incrementaria en 2,71 € al mes (dels 60,85 € per rebut als 68,99 €). Aquest cas és representatiu donat que gairebé el 62 % dels habitatges rubinencs registren aquest consum de mitjana.

Durant el darrer any, s’han subministrat 5.681.592 m3 d’aigua potable a la ciutat, el 60 % per a ús domèstic, el 33 % per a ús industrial i el 5 % per a ús municipal. Actualment, la xarxa d’aigua potable té una longitud de 350 km, amb 478 hidrants contraincendis i 4 estacions de bombament. El seu rendiment és del 84 %.

La xarxa de clavegueram

Pel que fa al preu mig de l’ús del clavegueram, aquest passa dels 0,2686 €/m3 actuals als 0,39 €/m3, és a dir, gairebé 13 cèntims d’euro més (0,1290 €/m3).

Actualment, el clavegueram de Rubí té una longitud de 175 km, 5200 pous de registre i 7000 embornals. En la majoria de trams, el 94 % de la xarxa, hi circulen conjuntament aigües pluvials i residuals.

Obres realitzades, obres previstes

Durant el 2008, l’empresa Sorea, encarregada del manteniment de la xarxa de clavegueram, ha actuat en un total de 875 metres lineals de la xarxa d’abastament d’aigua i 477 metres lineals de col•lectors. Es tracta d’una quinzena d’actuacions, bàsicament de renovació, entre les quals en destaquen, per exemple, les dels carrers Cal Príncep, Federico García Lorca, Verge de Fàtima amb Joan Maragall, Nostra Sra. De Lourdes amb Madrid, Ctra. de Sabadell amb Bruc, Balmes i Topazi.

Per a l’any 2009, està previst realitzar altres actuacions, com ara les tasques de manteniment dels 32 km que conformen la xarxa d’aigua potable i de clavegueram de la urbanització de Sant Muç, una xifra que suposa “un 12 % més de xarxa respecte a la que hi havia fins ara”, segons ha apuntat el regidor. Per altra banda, es preveu iniciar les obres de la fase II del col•lector del carrer Monturiol al seu pas pel carrer de Cal Gerrer. En aquests moments s’està elaborant el projecte executiu d’aquesta actuació i la previsió és poder disposar del document a principis d’any. Velasco ha explicat que “el projecte es farà per fases perquè l’import total de l’actuació és massa elevat per executar-ho d’una sola vegada. Això ens permetrà actuar en les zones més necessàries d’aquest col•lector que porta el 80 % de les aigües residuals de Rubí ”.

També s’està treballant en el projecte de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable i de clavegueram del carrer Nou amb Montserrat i Verge del Pilar, amb una execució prevista per l’any vinent.

Un altre dels projectes previstos és la millora i condicionament de les 3 estacions de bombament d’aigües residuals situades a les urbanitzacions amb l’objectiu de solucionar un problema de males olors en aquests punts. Altres de les actuacions a desenvolupar durant el 2009 fan referència a la renovació de la xarxa d’aigua als barris de Can Vallhonrat, els Avets i a la zona centre.