Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'austeritat marca el primer Ple del nou mandat L’estructura política se simplifica, es rebaixen els sous dels regidors i es redueixen els càrrecs de confiança https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L'austeritat marca el primer Ple del nou mandat

L’estructura política se simplifica, es rebaixen els sous dels regidors i es redueixen els càrrecs de confiança
L’alcaldessa de Rubí, Carme García, cobrarà entre un 27 i un 30 % menys del que la Federació de Municipis de Catalunya recomana com a sou per a un alcalde d’una ciutat de prop de 75000 habitants. Amb aquest gest l’equip de govern ha volgut deixar clar en el primer ple, que s’ha celebrar avui, quina serà una de les prioritats de l’actual mandat: actuar de forma austera i practicar amb l’exemple.
L’aprovació dels sous que tindran l’alcaldessa i els regidors i regidores, que congelen o redueixen els seus emoluments respecte fa 4 anys, no ha estat l’única proposta aprovada avui en aquest sentit. També s’ha aprovat la nova estructura directiva i s’ha donat compte del nou organigrama polític que redueix de forma substancial el nombre de càrrecs de confiança respecte el que es va aprovar en començar el mandat anterior. Si l’any 2007 el nombre de coordinadors i o assessors del govern era de 15 persones l’estructura avui aprovada només contempla 8 càrrecs d’aquestes característiques amb un estalvi d’un 52,50 %.

Aquests 8 càrrecs, com a novetat, no tenen el mateix estatus dins l’organigrama tècnic municipal donat que s’incorpora la figura del directiu/va com a nou lloc de treball, màxim responsable de les macroàrees de gestió municipal. Aquest nou perfil laboral accedirà a l’administració per lliure concurrència amb els requisits obligatoris de disposar formació adequada per accedir a la màxima escala funcionarial i completar-la amb formació de caire directiu.

La simplificació de l’estructura política acompanya aquest mandat la nova articulació directiva. En el Ple d’avui s’ha donat compte de les noves tinences d’alcaldia que passen de les 8 de l’anterior mandat a les 4 actuals:

 • Planificació Estratègica i Govern, delegada políticament a Jaume Buscallà que assumeix la 4a tinença d’alcaldia, substitueix l’antiga àrea de govern. A les polítiques de comunicació, participació i d’igualtat, s’afegeix la planificació econòmica i de ciutat i especial atenció a les polítiques que afecten directament els joves.

 • Promoció Econòmica, Hisenda i Règim interior manté els continguts de l’anterior àrea de Serveis Centrals i incorpora les polítiques de promoció econòmica i treball, així com les de Comerç. Serà coordinada per Neus Muñoz, 3ª tinenta d’alcaldia.

 • Cohesió Social i Serveis a les Persones es configura al voltant de les polítiques de servei a les persones i es manté amb els mateixos continguts que l’anterior, donant prioritat a les accions encaminades a promoure la cohesió social. Anna Maria Martínez, repeteix com a regidora coordinadora, assumint la 2a tinença d’alcaldia.

 • Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat que fusiona sota una mateixa coordinació política les antigues àrees de Desenvolupament Urbà i d’Ecologia Urbana i Seguretat. Manuel Velasco, el 1er tinent d’alcaldia, la coordina.


Aquestes macroàrees marquen també el nombre de Comissions informatives que funcionaran al llarg del mandat i que se celebraran fins a 7 dies abans de la celebració dels plens, que es mantenen el darrer dijous hàbil de cada mes a les 17 h. A l’agost no hi haurà sessió plenària. El primer mes ordinari se celebrarà, per tant, el 21 de juliol.

Finalment, el Ple ha aprovat el nomenament dels regidors que representaran la corporació en els òrgans col·legiats competència del Ple per a l’actual mandat.

Les votacions dels punts de l’ordre del dia han estat les següents:
 1. Periodicitat de les sessions del Ple (aprovat per unanimitat)
 2. Grups polítics municipals. Creació i assignacions econòmiques (aprovat amb l’abstenció d’ERC i el vot contrari d’ACR)
 3. Creació i composició de comissions informatives (aprovat per unanimitat)
 4. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col•legiats competència del Ple (aprovat amb l’abstenció del PP, CIU, ICV-EUiA i ACR)
 5. Règim de dedicació, retribucions i assistències dels membres de la corporació (aprovat amb el vot contrari d’ACR).
 6. Creació dels llocs de treball reservats al personal d’assessorament especial o de confiança política de l’Ajuntament de Rubí (aprovat amb l’abstenció d’ICV-EUiA i el vot contrari d’ACR que renuncia a tenir assessor de grup municipal).
 7. Implantació de la figura del personal directiu professional per cobrir els llocs de treball de les direccions d’àrea i gerència de l’Ajuntament de Rubí (aprovat amb l’abstenció d’ICV-EUiA i ACR)
 8. Creació dels llocs de treball reservats al personal directiu professional de l’Ajuntament de Rubí (aprovat amb l’abstenció d’ICV-EUiA i ACR).
 9. Coneixement de les resolucions de l’alcaldia sobre constitució de la Junta de Govern Local, nomenament de tinents d’alcaldia i de les delegacions de competències en regidors (donat compte).