Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament preveu sancions per als qui incompleixin el decret de sequera El ple ha aprovat la modificació del reglament municipal d’abastament d’aigua per adaptar-lo a la situació actual de sequera. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L'Ajuntament preveu sancions per als qui incompleixin el decret de sequera

El ple ha aprovat la modificació del reglament municipal d’abastament d’aigua per adaptar-lo a la situació actual de sequera.
En el reglament modificat i aprovat pel ple, el govern defineix els tipus d’infraccions i el grau de gravetat (lleu, greu i molt greu) i aplica les sancions corresponents. Fins ara no existia cap normativa local en aquest sentit. Com a infraccions lleus, el nou reglament reconeix, per exemple, rentar vehicles fora dels llocs habilitats per aquesta tasca, regar jardins de superfície menor de 1.000 m2, omplir piscines de màxim 72 m2, o consumir un 10 % més d’aigua dels litres diaris per persona que estableix el decret de sequera en cada moment. Actualment aquest límit és de 270 l per persona i dia. En la fase d’emergència, es permetrà un consum màxim de 230 l amb els embassaments al 20 % de la seva capacitat, de 210 l màxim amb els embassaments al 15 %, 180 amb capacitat del 10% i 160 litres amb una capacitat del 5 %. Entre les infraccions considerades com a greus hi ha el reg de jardins d’entre 1.000 i 3.000 m2, omplir piscines d’entre 72 i 300 m2 o sobrepassar el consum d’aigua entre el 10 i el 25 % del límit fixat. Les sancions molt greus s’apliquen, per exemple, per regar jardins de més de 3.000 m2, omplir piscines de més de 300 m2 o sobrepassar el consum d’aigua en un 25 % per sobre del límit fixat.
En cas d’incompliment del decret, l’Ajuntament de Rubí podrà sancionar amb multes de fins a 750 € (lleus), fins a 1500 € (greus) i fins a un màxim de 3000 € (molt greus). Un exemple d’infracció lleu seria rentar el vehicle fora d’un lloc habilitat i la multa que acompanyaria aquesta acció il•lícita seria de 30 €.

Més informació