Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament posa en marxa el 5 de març una oficina per mediar en situacions de risc de pèrdua de l'habitatge per impagament de la hipoteca Representants municipals i d’entitats financeres de Rubí s’han trobat per arribar a acords de col·laboració https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L'Ajuntament posa en marxa el 5 de març una oficina per mediar en situacions de risc de pèrdua de l'habitatge per impagament de la hipoteca

Representants municipals i d’entitats financeres de Rubí s’han trobat per arribar a acords de col·laboració
Una desena de representants d’entitats financeres amb presència al municipi s’han mostrat predisposats a col·laborar amb l’Ajuntament de Rubí per trobar solucions consensuades davant el creixent nombre de ciutadans que, davant la impossibilitat de fer front a la seva hipoteca, s’enfronten a un procés de desnonament.

L’Alcaldessa ha traslladat als presents el mandat del Ple d’adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i garantir el dret a l’habitatge, mitjançant la moció aprovada el passat 22 d’octubre de 2011.
Així mateix els ha demanat col·laboració perquè les entitats financeres puguin traslladar la situació real a la ciutat mitjançant la quantificació dels casos amb demandes interposades i les previsions de noves demandes a curt i mig termini.
Aquesta trobada respon a una de les línies d’actuació encetades dins el Pla de reactivació econòmica i de treball que ja té un precedent en el passat mes d’octubre.
La reunió ha servit per informar els agents financers de la posada en marxa, el proper 5 de març, d’una nova oficina municipal d’intermediació, que estarà situada a l’actual seu de PROURSA, al carrer Prim 33-35, 4a planta, que té per objectiu donar informació i assessorament a les persones amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris. Aquesta oficina, a més farà de mediadora entre les persones amb dificultats i les entitats financeres per tal de buscar una possible via de solució que permeti el manteniment de l’habitatge.
Fruit de la trobada amb els representants financers, aquests s’han mostrat predisposats a col·laborar amb l’Ajuntament de Rubí per buscar solucions reals a futures situacions de pèrdua d’habitatges a la ciutat. Responsables municipals es trobaran amb cadascuna de les entitats financeres del municipi a les que han demanat que puguin facilitar una xifra el més aproximada possible dels casos de risc tant presents com, sobretot, previstos.
Així mateix, els agents financers s’han mostrat receptius davant la demanda perquè els pisos buits que actualment tenen en propietat puguin introduir-los en el mercat immobiliari en règim de lloguer assequible

A la trobada, a banda de tècnics municipals, han assistit els regidors de l’Àrea de Planificació Estratègica i Govern, Jaume Buscallà, de l’Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones, Anna Maria Martínez, i de l’Àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, Manuel Velasco.

L’Oficina d’Intermediació que entrarà en funcionament la primera setmana de març es nodrirà de recursos propis, amb personal municipal procedent de serveis socials, de l’oficina local d’habitatge i de les oficines d’atenció al ciutadà