Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Taula de desnonaments es fa ressò de l'augment de rubinencs amb problemes per pagar el lloguer El Servei d’Intermediació d’Afectats per les Hipoteques ha iniciat 438 expedients des que es va posar en marxa, al març de 2012 https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

La Taula de desnonaments es fa ressò de l'augment de rubinencs amb problemes per pagar el lloguer

El Servei d’Intermediació d’Afectats per les Hipoteques ha iniciat 438 expedients des que es va posar en marxa, al març de 2012
La Taula especial de desnonaments s’ha reunit per fer seguiment de les accions que està duent a terme el Servei d’Intermediació d’Afectats per les Hipoteques (SIAH), que es va posar en marxa al març del 2012. A banda dels responsables polítics i tècnics de les àrees d’Habitatge i Serveis Socials, la trobada ha comptat amb la participació de representants dels grups municipals i de diverses entitats socials, entre elles la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

Durant la sessió, l’alcaldessa, Carme García Lores, ha manifestat la preocupació de l’Ajuntament per la proliferació de ciutadans que decideixen acudir a aquest servei davant la impossibilitat de fer front al seu lloguer. La màxima responsable municipal ha definit aquesta nova casuística com “un problema de primer nivell” i ha manifestat la intenció del govern municipal d’encetar una línia de treball per donar resposta a aquestes persones. En aquest sentit, l’alcaldessa ha proposat iniciar converses amb totes les entitats financeres perquè destinin els seus habitatges buits a lloguer social.

Paral·lelament, i davant la preocupació dels membres de la Taula de desnonaments per l’existència de pisos buits a la ciutat, Carme García Lores ha avançat la voluntat de l’equip de govern d’incloure a les ordenances fiscals del 2014, que s’estan treballant amb tots els grups municipals, algun tipus de bonificació tributària per aquells propietaris particulars d’habitatges buits que els posin a lloguer. En cap cas es podrien beneficiar d’aquesta subvenció les entitats financeres.

En el marc de la Taula especial de desnonaments, l’alcaldessa també ha posat l’accent en la feina transversal que s’està fent des de l’Ajuntament per donar resposta a la situació precària de moltes famílies rubinenques. En aquest sentit, la primera edil ha destacat les ajudes econòmiques que es gestionen des de Serveis Socials per fer front a diferents problemàtiques relacionades amb l’habitatge. Es tracta d’un total de 128.423,73€ repartits en 461 ajudes durant el 2013. Una part molt important d’aquests diners, 86.509,28€, s’han destinat a pagar lloguers endarrerits, però també hi figuren ajudes per costejar subministraments bàsics o per allotjaments temporals, entre d’altres.

En aquesta mateixa línia, la trobada d’aquest dimarts també ha servit per informar els assistents de l’existència de la iniciativa Energia per a tothom, inclosa al projecte Rubí Brilla. Així, s’ha fet saber que aquest acció ja està ajudant algunes famílies de la ciutat a reduir la seva despesa energètica i mitigar els seus problemes per pagar els subministraments bàsics, per exemple informant-los de la possibilitat d’acollir-se al que es coneix com a bon social.

438 persones ateses

Des de la seva posada en marxa, el 5 de març del 2012, i fins al 16 d’octubre d’aquest any, el SIAH ha iniciat 438 expedients. 248 persones van adreçar-se al servei durant l’any passat, mentre que 190 ho han fet al llarg d’aquest 2013. Del total de ciutadans atesos, hi ha 251 expedients oberts en gestió, 94 persones han sol·licitat assessorament general, i a 93 sol·licitants no se’ls ha obert expedient. D’aquests últims, deu no s’ajustaven al perfil d’usuari del SIAH, vuit van ser derivats al servei d’informació i assessorament que ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, depenent de la Generalitat, i 75 no van rebre assistència en no presentar-se a l’entrevista.

Pel que fa a la situació dels expedients, 34 persones estan pendents de la primera entrevista amb l’entitat financera, 47 han d’aportar algun tipus de documentació, 126 estan pendents de resposta per part de l’entitat, 40 han de decidir si accepten o no la proposta que els han fet, cinc no han arribat a cap acord i 62 casos ja han estat arxivats.

Per entitats financeres, Catalunya Caixa és la que aporta més usuaris al servei, amb un total de 115, és a dir, un 26,20% del total. La xifra ha caigut lleugerament respecte al febrer d’aquest any, quan aquesta mateixa entitat representava un 31,04% dels usuaris del SIAH. La segona entitat en nombre d’expedients és el BBVA que, malgrat recollir les dades referents a UNNIM, entitat que ha absorbit, ha baixat fins al 21,18%, envers el 23,67% de febrer del 2013. Banc Sabadell, amb un 9,57%, és l’entitat amb més expedients.

Assessorament als afectats

Una de les tasques del SIAH és mantenir-se al dia de les novetats que es produeixen al voltant de les hipoteques per tal de donar una resposta el més acurada possible a les persones que hi acudeixen. En els darrers temps, s’han produït diverses sentències judicials relacionades amb aquest tema, així com importants canvis legislatius.

Al març, el Tribunal Europeu va emetre una sentència on determinava que la llei espanyola vulnerava les normes europees de protecció del consumidor i que el deixava indefens contra algunes clàusules abusives de les hipoteques. Davant d’aquest dictamen, molts jutges espanyols van decidir aturar els processos de desnonament.

D’altra banda, la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los hipotecarios va obrir un termini d’un mes improrrogable, a partir del 16 de maig, per tal que tots els processos d’execució hipotecària poguessin ser revisats per determinar si contenien clàusules abusives. Arran d’això, el SIAH va revisar tots els expedients que podien optar a aquestes impugnacions i es va contactar amb 53 usuaris del servei, se’ls va orientar perquè acudissin als seus advocats d’ofici i se’ls va proporcionar esborranys d’impugnació.

Un altre tema que està seguint de prop el SIAH és la futura eliminació de l’IRPH i la creació d’un índex de referència substitutori. Aquesta decisió del Govern espanyol i del Banc d’Espanya afecta un 13% dels hipotecats espanyols.

Actuacions per combatre els desnonaments

Des del 2011, Rubí ha engegat diverses accions per fer front a la problemàtica creixent dels desnonaments. A banda d’aprovar fins a tres mocions relacionades amb aquesta qüestió, la darrera al mes d’abril, l’Ajuntament va crear el 5 de març del 2012 el Servei d’Intermediació d’Afectats per les Hipoteques a les dependències de la societat municipal PROURSA.

Recollint els continguts de la moció aprovada a l’octubre del 2011, també es va constituir al març del 2012 la Taula especial de desnonaments.

Dins el Paquet de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi 2012 i 2013, s’han adequat cinc pisos de titularitat municipal i de PROURSA com a suport d’accés a l’habitatge. També s’ha reforçat l’assessorament jurídic i s’ha incorporat un professional especialitzat en temes hipotecaris al SIAH.

Per tal d’ajudar els afectats, durant aquest exercici s’ha bonificat un màxim del 95% de la plusvàlua en casos de dació en pagament i, com a novetat respecte al 2012, en el supòsit de compravenda amb condonació total o parcial del deute hipotecari.

A més, l’Ajuntament de Rubí es va adherir al febrer del 2013 al Conveni per a la creació d’un fons social d’habitatge, que ha posat a disposició de la ciutat un total de 35 vivendes distribuïdes entre diferents entitats financeres. Un altre acord que s’ha signat aquest any és el que manté l’Ajuntament amb Catalunya Caixa per disposar d’habitatges de lloguer amb una renda d’entre 150€ i 250€. A data d’avui, s’han concretat dos contractes de lloguer a famílies que estaven en una situació d’emergència, amb data de desnonament immediata.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha destinat a Rubí tres habitatges per a emergència. Des de l’Ajuntament, s’ha tramitat la proposta de famílies amb data imminent de desnonament perquè sigui estudiada per la Mesa de valoració per a situacions d’emergència econòmica i social d’aquest organisme de la Generalitat.

El Govern català, d’altra banda, ha traspassat la gestió administrativa dels Ajuts d’especial urgència a les Oficines Locals d’Habitatge. Des de l’inici de la convocatòria, el 4 de febrer del 2013, s’han tramitat sis ajuts per al pagament de la hipoteca, sis ajuts per accés a habitatges de lloguer adreçats a desnonats, i cinc ajuts per al pagament de quotes de lloguer.

Protocol d’execució de les diligències de llançament

L’Ajuntament de Rubí aprovarà pròximament per Junta de Govern local l’adhesió a un protocol que té com a objectiu coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució de les diligències de llançament que disposen els jutjats, així com també realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les famílies o les persones amb situació de vulnerabilitat social pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.

Segons aquest protocol, el jutge que conegui una situació de risc en la fase inicial de procediment s’ha d’adreçar als serveis designats per l’Ajuntament per tal que aquests avaluïn la possible situació de risc social i les mesures per evitar-lo.