Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Síndica de Greuges ha atès un centenar de queixes i una quarantena de consultes durant el 2013 i el primer quadrimestre de 2014 Maria Palau deixarà el càrrec a finals d’agost, uns mesos abans de complir els 5 anys de mandat https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

La Síndica de Greuges ha atès un centenar de queixes i una quarantena de consultes durant el 2013 i el primer quadrimestre de 2014

Maria Palau deixarà el càrrec a finals d’agost, uns mesos abans de complir els 5 anys de mandat
La Síndica de Greuges de Rubí, Maria Palau, ha fet públic aquest dimarts l’informe de la Sindicatura corresponent a l’any 2013 i el primer quadrimestre del 2014. Durant aquest període, Palau ha realitzat un total de 140 actuacions amb independència i imparcialitat. Aquest dijous, la Síndica presentarà l’informe als membres del Ple municipal i els comunicarà la seva decisió de no complir el 5è i darrer any de mandat per motius personals.

Segons Maria Palau, la feina de la Sindicatura en l’actual context de crisi, en què es detecta una pobresa més estesa, intensa i crònica, lligada a l’alta taxa d’atur i les retallades que afecten els drets d’una part significativa de ciutadans, és vetllar perquè els progressos socials i democràtics es mantinguin. “La crisi no pot ser l’excusa perquè drets bàsics com l’educació, la sanitat, el treball o l’habitatge no siguin prioritaris per als qui tenen la responsabilitat de garantir-los”, ha assegurat la Síndica. En aquest context, la Sindicatura treballa molt especialment per la defensa dels drets dels col·lectius més vulnerables i de les persones amb risc d’exclusió social.

Malgrat les dificultats a les quals cal fer front, la Síndica valora que “tenim molts actius al nostre favor: com a ciutat i com a societat democràtica avançada. Des d’aquest convenciment, encoratjo el govern municipal a afrontar el futur amb il·lusió”.

140 actuacions
Des del gener de 2013 i fins a l’abril de 2014, la Síndica de Greuges de Rubí ha realitzat un total de 140 actuacions: ha recollit un centenar de queixes dels ciutadans, ha fet una actuació d’ofici i ha atès 39 consultes.

Dels 100 expedients de queixa (71 corresponents a l’any 2013 i 29 al primer quadrimestre de l’any 2014) 78 són queixes admeses a tràmit, 16 no ho han estat –perquè el ciutadà no havia presentat prèviament la queixa a l’Administració, perquè no estava esgotat el termini de resposta o perquè la queixa no era de l’àmbit de competència de la Sindicatura de Greuges de Rubí– i 6 han estat derivades a altres institucions.

De les 78 queixes admeses a tràmit, 66 s’han resolt amb la col·laboració de l’àrea, 6 han estat desestimades perquè, una vegada estudiats els informes procedents, s’ha arribat a la conclusió que l’actuació municipal havia estat la correcta, 1 expedient s’ha arxivat per desistiment i els 5 restants estan en tràmit.

Dels 66 expedients resolts amb la col·laboració de l’àrea, 52 han tingut una resolució favorable per als ciutadans (78,79%) i en 12 casos ha estat no favorable (18,18%). Els 2 expedients restants han estat informatius (3,03%).

Pel que fa a les 16 queixes no admeses a tràmit, una dotzena han estat qualificades com a ”no admeses. Informació”. En aquests casos s’ha cregut convenient, per la seva naturalesa, consultar diferents serveis de l’Administració local o altres organismes i institucions, amb l’objectiu d’informar el ciutadà amb més coneixement de causa i poder orientar-lo cap a la solució que s’ha considerat millor.

En el cas dels 6 expedients derivats a altres institucions, 5 s’han traslladat al Síndic de Greuges de Catalunya i 1 a la Síndica de Greuges de Barcelona.

Pel que fa als 9 expedients en tràmit de l’any 2012, s’ha continuat realitzant les actuacions pertinents en els 6 que corresponen a queixes dels ciutadans. Al tancament d’aquesta memòria tots s’han resolt amb col·laboració de l’àrea –5 han tingut una resolució favorable per als ciutadans i 1 parcialment favorable–. Els 3 restants d’ofici també han rebut resposta, amb resultat parcialment favorable.

Pel que fa a les consultes, 39 en total, cal dir que l’actuació recull de forma àmplia qualsevol acció d’assistència, atenció i informació a la ciutadania que s’adreça a la institució per qualsevol dels canals establerts.

Per àrees, la que aglutina més queixes és la de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat (37%), seguida de Serveis Centrals, Hisenda i Règim Interior (19%). Segons Maria Palau, els temes més freqüents han estat els relacionats amb la crisi econòmica, des de problemes d’habitatge fins a qüestions relacionades amb els Serveis Socials, entre d’altres.

Els ciutadans continuen preferint acudir presencialment a l’Oficina de la Síndica de Greuges (77,2%). També presenten les queixes per correu electrònic (14,9%) o per telèfon (6,9%). L’1% restant correspon a la queixa iniciada d’ofici.

Palau anticipa el final del seu mandat
Maria Palau ha anunciat que, el 31 d’agost d’enguany, deixarà de ser la Síndica de Greuges de Rubí. Palau, que va assumir el càrrec el juny de 2010 en substitució de Jordi Quintas, no complirà els darrers mesos del mandat.

La Síndica de Greuges ha fet una molt bona valoració d’aquests quatre anys en el càrrec: “Totes les situacions que se’t presenten i totes les qüestions que pots arribar a resoldre suposen un ventall molt ampli i realment la satisfacció que tens quan resols un tema de manera favorable al ciutadà és molt gran”. Palau també ha afegit: “Jo sempre dic que el meu sou –l’exercici d’aquest càrrec no és retribuït– és quan aconsegueixo una resolució favorable al ciutadà”.

A partir d’ara s’inicia un procés de negociació entre totes les forces politiques amb representació municipal, que ja sabien des de feia unes setmanes que l’actual Síndica plegaria abans de complir tot el mandat, per tal d’escollir un nou Síndic de Greuges. Els diferents partits polítics presentaran les seves propostes i es buscarà la persona que obtingui el màxim consens.