Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Síndica de Greuges de Rubí ha atès 74 queixes i 46 consultes durant l’any 2011 Un 40% dels expedients fan referència a l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

La Síndica de Greuges de Rubí ha atès 74 queixes i 46 consultes durant l’any 2011

Un 40% dels expedients fan referència a l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat.
Durant l’any 2011, la Síndica de Greuges de Rubí, Maria Palau, ha realitzat un total de 123 actuacions: ha rebut 74 queixes i 46 consultes i ha dut a terme 3 iniciatives d’ofici. Entre els temes que li han presentat n’hi havia de relacionats amb el soroll (sobretot durant els mesos d’estiu), l’accessibilitat, el cost de les obres d’urbanització de Sant Muç i els Serveis Socials, conseqüència directa de la crisi.

De les 74 queixes (un d’aquests expedients afecta dues àrees), 52 han estat admeses a tràmit. D’aquestes, un total de 32 s’han resolt amb la col·laboració de l’àrea afectada i 12 han estat desestimades perquè, una vegada estudiats els informes procedents, s’ha arribat a la conclusió que l’actuació municipal havia estat legalment correcte. És el cas, per exemple, de 3 queixes relacionades amb la liquidació de la plusvàlua d’una herència. Fruit d’aquestes queixes, Maria Palau va recomanar al consistori recordar a la ciutadania la necessitat de declarar la plusvàlua dins del termini establert per poder acollir-se a les bonificacions. Al tancament de l’informe que ha fet la Síndica i que aquest dijous presentarà al ple municipal, 9 expedients encara es troben en tràmit.

Pel que fa a les queixes no admeses a tràmit (23), aquestes s’han desestimat per diferents motius: perquè el ciutadà no havia presentat prèviament la queixa a l’Administració o, si ho havia fet, no s’havia esgotat el termini de resposta; o perquè la queixa no era de l’àmbit de competència de la Sindicatura de Greuges de Rubí. D’aquestes 23 queixes no admeses a tràmit, 3 han estat traslladades al Síndic de Greuges de Catalunya i 1 al seu homòleg de Sant Cugat. De les 19 restants, 6 han estat qualificades com a “no admeses” i les altres 13 han estat “informades”, és a dir, que per la seva naturalesa, i malgrat no haver estat admeses, la Síndica ha cregut convenient recollir la informació necessària de l’administració i traslladar-la a les persones que havien presentat aquesta petició.

Per departaments, el que ha rebut més queixes ha estat l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat (31). Segons Palau, “com a conseqüència de la reorganització de les àrees municipals, que van passar a ser 4, Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat ha passat a tenir molts més departaments, fet que explica que concentri bona part de les queixes”. Prop d’un 30% de les queixes d’aquesta àrea fan referència a llicències urbanístiques i activitats. La resta fa referència a d’altres serveis com ara Espai Públic, Serveis municipals i Medi Ambient, Mobilitat, Seguretat i Planificació Urbana i Habitatge. L’àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones ha rebut 12 queixes, un 75% de les quals en relació al departament de Serveis Socials. La resta fan referència als serveis de Civisme, Ciutadania i Cooperació, Promoció de la Cultura i Educació. Per últim, l’àrea de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Interior ha rebut 10 queixes. El 80% fa referència a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i el 20% restant, al servei d’Hisenda i Serveis Econòmics.

Aquest 2011, Palau ha continuat fent actuacions en relació als 13 expedients que restaven oberts dels anys 2009 i 2010. A 31 de desembre, els 13 expedients estaven resolts: 3 han estat “informats” i els altres 10 han estat resolts amb resultat satisfactori per al ciutadà.

La mitjana del temps de resposta en relació a les queixes tramitades varia en funció de cada àrea. La que ha respost amb més celeritat ha estat l’àrea de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Interior (10 dies), seguida de la de Cohesió Social i Serveis a les Persones (14,30 dies) i de l’àrea de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat (89 dies).

En aquest sentit, Maria Palau ha demanat una “major celeritat en la resposta als ciutadans”. Segons la Síndica de Greuges, “el silenci administratiu no pot ser una pràctica de l’administració, perquè aleshores es convertiria en una perversitat”. Palau també ha sol·licitat “molta coordinació i un treball transversal”.

Recomanacions, suggeriments i recordatoris
La Síndica també ha formulat 6 recomanacions, 4 suggeriments i 1 recordatori derivats de queixes presentades pels ciutadans durant el 2011; i 3 recomanacions i 1 suggeriment d’ofici. Entre d’altres, ha recomanat més diligència en l’actualització del Padró municipal i que es realitzin les accions oportunes per resoldre les irregularitats existents a l’espai públic i ha recordat la conveniència que la resposta a la ciutadania es doni en el període de temps legal de què disposa l’administració.

En relació als expedients d’anys anteriors, els quals estaven en tràmit al tancament de l’anterior informe, s’han fet 3 recomanacions, 2 suggeriments i 1 recordatori corresponents al 2010; i 2 recomanacions i 1 recordatori corresponents a l’any 2009.