Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La preinscripció escolar per al curs 2010-2011 s’avança al 2 de febrer Les places previstes d’escolarització per a aquest any són 900 per a alumnes de P3 i 720 per als de l’ESO. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

La preinscripció escolar per al curs 2010-2011 s’avança al 2 de febrer

Les places previstes d’escolarització per a aquest any són 900 per a alumnes de P3 i 720 per als de l’ESO.
Per al pròxim curs 2010-2011, el Departament d’Educació ha avançat les dates de la preinscripció escolar per als nous alumnes de primària i secundària, que començarà el pròxim dimarts 2 de febrer a tots els centres escolars de la ciutat, que aquest any compten amb una previsió de places per a 1.620 alumnes per ambdós tipus d’ensenyament, entre els 12 Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP), els 4 Instituts d’Educació Secundària (IES) i els 6 centres concertats. D’aquestes places previstes, 650 corresponen a P3 als CEIP’s i altres 250 de P3 als concertats, mentre 450 corresponen a l’ESO dels IES i les restants 270 a l’ESO dels centres concertats.

Les preinscripcions als centres escollits es poden fer fins al 16 de febrer al mateix centre on es vol accedir en primera opció, tant pel segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys), com per l’Educació Primària (en cas de canvi de centre o nouvinguts) i per l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) pels alumnes de 12 a 16 anys. La publicació de les llistes amb els alumnes admesos en cada centre es farà el 9 d’abril i el període de matrícula serà del 7 a l’11 de juny. Aquest mes de gener tots aquests centres estan organitzant diverses jornades de portes obertes per tal que les famílies puguin conèixer els centres en els quals volen preinscriure als seus fills i filles i, a més, l’Ajuntament de Rubí ha publicat la Guia de l’Ensenyament 2010-2011 que recull tots els recursos educatius existents a la nostra ciutat.

Pel que fa als ensenyament no obligatoris, com les escoles bressol municipals que corresponen al primer Cicle d’Educació Infantil (0-3 anys) o el batxillerat, caldrà esperar al mes de maig, com ja és habitual, per poder formalitzar les corresponents preinscripcions. Per a les escoles bressols municipals, les sol·licituds es poden presentar del 3 al 14 de maig, mentre que la matriculació serà del 7 al 11 de juny, un cop conegudes les llistes definitives d’admissió el 2 de juny. I pels batxillerats, així com pels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i els cicles formatius de grau mig i superior, el període comença una mica més tard, del 10 al 21 de maig, i un cop conegudes les llistes definitives el 23 de juny, es procedirà a obrir el període de matriculació de l’1 al 7 de juliol.

Per últim, l’Escola Municipal de Música i els Tallers d’Art obren el període de presentació de sol·licituds del 3 al 14 de maig i la matriculació de l’1 al 9 de juliol, tot i que aquestes dates són encara provisionals.

Criteris de prioritat i documentació

Pel que fa a la selecció en els centres escollits, els criteris de baremació que el Departament d’Educació de la Generalitat aplica quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior al nombre de places ofertes pels centres són:

1.- Germans/es escolaritzats al centre o pares, mares o tutors que hi treballen: 40 punts.
2.- Proximitat del domicili de l’alumne al centre o proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor/a: 30 punts.
3.- Si es pren en consideració, en lloc del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball del pare, mare, tutor/a, i aquesta és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
4.- Renda anual de la unitat familiar (beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció): 10 punts.
5.- Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, germans/es superior al 33%: 10 punts.
6.- Família nombrosa: 15 punts.
7.- Malaltia crònica de l'alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

En quant a la documentació per formalitzar les preinscripcions, juntament amb la sol·licitud de preinscripció que es pot recollir als centres escolars, cal presentar l’original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o la targeta de residència on consta el NIE (si es tracta de persones estrangeres) i de la TSI (targeta sanitària individual).

A més, si s’ha al·legat alguns dels criteris de baremació en fer la sol·licitud, com ara proximitat del domicili, família nombrosa o malaltia crònica, s’haurà de presentar la corresponent documentació que ho acrediti, com pot ser còpia del contracte laboral o certificat d’empresa si el criteri de proximitat és el lloc de treball, original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent o l’informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial en el cas de malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

Per ampliar la informació es pot consultar el web del Departament d’Educació.