Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La modificació del Pla General permetrà instal·lar locals d’oci en algunes zones industrials A partir d’ara quedaran acotades aquelles modalitats d’ús recreatiu que s’admetran a les zones residencials. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

La modificació del Pla General permetrà instal·lar locals d’oci en algunes zones industrials

A partir d’ara quedaran acotades aquelles modalitats d’ús recreatiu que s’admetran a les zones residencials.
El Ple municipal ha aprovat de manera provisional, amb les úniques abstencions del Partit Popular (PP) i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), la modificació de 5 articles de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació (PGO) de Rubí relatius a la regulació de l’ús recreatiu i d’espectacles.

L’objectiu d’aquesta modificació és establir quines activitats recreatives s’admeten a cada zona de la ciutat, tenint en compte la qualificació urbanística dels terrenys, amb la finalitat de garantir la convivència entre l’ús recreatiu i el residencial. Així, es detallen quines modalitats d’activitats recreatives es poden implantar a les zones residencials i quines no ho poden fer (fins ara estaven permeses totes) i es defineixen quines es poden instal•lar a les zones industrials, unes àrees on fins ara no es permetien aquest tipus d’activitats.

En el cas de les zones residencials (excepte les urbanitzacions) s’han acotat les modalitats d’ús recreatiu que s’hi poden implantar, ja que fins ara no hi havia cap tipus de restricció. Així, ara es permetran totes les modalitats d’espectacles públics (cinema, teatre, espectacles musicals i d’audició, manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional i espectacles de circ) i certes activitats recreatives (bars musicals, restaurants musicals, karaokes, cafès teatre i cafès concert). Per evitar molèsties en l’entorn i complicacions de mobilitat, l’aforament màxim d’aquests establiments serà de 100 persones, exceptuant els espectacles cinematogràfics i teatrals.

En canvi, a partir d’ara no està permesa cap tipologia d’ús recreatiu a les zones residencials unifamiliars (urbanitzacions), a l’entendre que aquest tipus d’activitats poden tenir un impacte excessiu (soroll, mobilitat, etc.) en aquestes zones destinades a l’habitatge unifamiliar aïllat.

Per tal d’ubicar fora del casc urbà aquelles activitats que generen majors molèsties amb l’entorn residencial, com ara discoteques o sales de concert, s’ha acordat que a les zones industrials d’edificació aïllada es puguin admetre totes les modalitats d’ús recreatiu i d’espectacles. En aquest cas, no s’estableix cap limitació d’aforament. Les anomenades zones industrials en illa tancada, en canvi, no han estat modificades.

Tot i així, i per tal de minimitzar possibles molèsties, les activitats recreatives implantades en parcel•les industrials situades a menys de 100 metres d’alguna zona qualificada de residencial estaran subjectes a la mateixa regulació a la qual estiguin sotmeses les parcel·les residencials més properes.

Aquesta modificació de la normativa urbanística dels usos recreatius serà d’aplicació en el sòl urbà del Pla General de Rubí de 1986. Per tant, no serà d’aplicació en els àmbits dels plans parcials industrials que tinguin una normativa pròpia.

El Ple municipal ha aprovat aquesta modificació del Pla General d’Ordenació vigent de forma provisional. Ara l’expedient es remetrà a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona amb l’objectiu que s’aprovi de manera definitiva i pugui entrar en vigor.

D’altra banda, el Ple també va aprovar, amb tots els vots a favor excepte els d’ICV-EUiA, que es va abstenir, desestimar els diversos recursos de reposició presentats contra liquidacions definitives de contribucions especials de la urbanització La Perla del Vallès.

Mocions
Pel que fa a les mocions, al ple ordinari del mes de juliol se’n van presentar només dues, i totes elles a través de la Junta de Portaveus.

La primera feia referència a la implantació de fibra òptica i millora de la competitivitat dels polígons industrials de Rubí. En aquest sentit, els membres del plenari van acordar elaborar un estudi sobre les mancances en termes de cobertura de serveis de telecomunicacions als polígons i diferents barris de la ciutat, establir un Pla de millora integral que inclogui un projecte d’instal·lació de fibra òptica als polígons i que, a partir d’aquest estudi, es creï una partida pressupostària al pressupost per a l’any 2012.

Amb la segona moció, els diferents grups municipals es van comprometre a instar tant al Ministerio de Educación y Ciencia com al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a prendre totes aquelles mesures necessàries per tal d’evitar que els alumnes de l’Institut JV Foix i de l’Escola Joan Maragall pateixin greuges comparatius a l’hora de desplaçar-se fins al seu respectiu centre educatiu.