Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’alcaldessa, a la concentració de persones amb mobilitat reduïda organitzada pels alumnes de l’IES La Serreta Des de fa 10 anys, l’Ajuntament està adaptant la ciutat a la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’alcaldessa, a la concentració de persones amb mobilitat reduïda organitzada pels alumnes de l’IES La Serreta

Des de fa 10 anys, l’Ajuntament està adaptant la ciutat a la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
L’alcaldessa de Rubí, Carme Garcia, ha assistit a la concentració de persones amb mobilitat reduïda que van fer els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social de l’IES La Serreta, als carres adjacents a aquest centre d’Educació Secundària de la ciutat.

Amb el nom de Con-cierto sentido, la iniciativa ha agrupat a més de 200 persones que han participat en les diferents activitats que havien organitzat els alumnes del centre, com una representació teatral, una xocolatada i l’actuació del grup local Wiracocha, en les instal•lacions del centre escolar.

L’accessibilitat a la ciutat

Des de l’any 2000, en què l’Ajuntament de Rubí va encarregar un informe sobre l’accessibilitat al nostre municipi, elaborat pel Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID) de la Diputació de Barcelona, per donar compliment al marc normatiu de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, totes les accions en matèria urbanística del consistori han incorporat de manera gradual l’aplicació d’aquesta llei, que afecta a tot el municipi, i que s’aplica als locals de pública concurrència (com ara comerços, establiments d’oci i restauració, etc.), a la via pública, als edificis municipals i en el transport urbà de la ciutat. Aquesta llei estableix que les vies públiques, parcs i altres espais d'ús públic, així com les instal•lacions de serveis i mobiliari urbà, han d’ésser adaptats de forma gradual a les normes d’accessibilitat pels ens locals.

Així, una de les primeres modificacions que l’Ajuntament va portar a terme, arran del l’estudi de la Diputació que feia una anàlisi de l’accessibilitat en tots els edificis municipals, va ser el trasllat d’aquells serveis municipals adreçats al ciutadà que estaven ubicats en edificis catalogats amb un importants dificultats arquitectòniques pel que fa a la seva rehabilitació, com ara el de l’Ajuntament de Rubí, a altres edificis que acomplissin la normativa, com va ser l’ Oficina d’Atenció al Ciutadà del centre. Ara, totes les noves edificacions municipals, com la nova Biblioteca, l’edifici d’atenció ciutadana de Narcís Menard on pròximament es traslladaran diversos serveis municipals, o l’edifici de Serveis Personals del carrer Prim, han aplicat la normativa d’accessibilitat.

Pel que fa a les vies públiques, els nous sectors que es construeixen a la ciutat (com el sector A-4 o el sector Z de Ca n’Oriol), incorporen les prescripcions en matèria urbanística que la llei estableix per les noves construcció, com ara l’amplada de les voreres de 1,2 m. (tot i que la normativa estableix aquesta mida en 90 cm.), rebaix en els passos de vianants i la incorporació de textures per a facilitar el pas del invidents en aquests passos.
En els carrers i places del nucli antic de la ciutat, que per la seva configuració urbanística no havia contemplat aquestes accions, l’Ajuntament està aplicant les modificacions necessàries per fer efectiva aquesta adaptació, amb accions com els plans de voreres que s’apliquen a la ciutat, en els quals s’amplien les voreres adaptant les amplades de calçada i la configuració de sentits de circulació del vial, per tal d’obtenir amplades de vorera de mínim 1,20 m. L’Ajuntament posarà en marxa un nou pla de voreres en les pròximes setmanes que han de millorar l’accessibilitat en prop de 20 carrers del centre de la ciutat.

A més en el transport urbà, la flota del qual es va renovar completament l’any 2008, els 15 autobusos amb que compta l’empresa Rubí Bus estan adaptats segons marca la llei, alhora que es van substituint marquesines i parades per adaptar-les. Mentre que els Serveis socials de l’Ajuntament de Rubí ofereixen un servei de transport adaptat per a persones amb disminució per tal puguin assistir diàriament als seus respectius centres ocupacionals o centres de dia situats en poblacions pròximes a Rubí, així com un taxi adaptat pel transport d’aquests usuaris/es a altres llocs pels quals l’Ajuntament ofereix un bono taxi, amb una bonificació econòmica de fins a 15 € per viatge i un límit de 4 viatges bonificats al mes per persona.

Altres accions que el consistori ha posat en marxa són l’exigència de l’acompliment de la llei d’accessibilitat per a la concessió de les llicències d’activitats en qualsevol demanda d’obertura d’establiment públics (comerços, restaurants, etc.) que es rep a l’Ajuntament, la negociació amb les empreses de subministraments (aigua, llums, etc) per tal que quan hagin de realitzar qualsevol obra pública adeqüin les voreres a la normativa, o l’establiment de la protecció dels elements pertinents que s’instal•len a la via pública (bastides i contenidors) per concedir els permisos d’ocupació.