Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament s’adhereix a un protocol que vol evitar situacions de risc social en els casos de desnonaments El protocol obliga els jutges a adreçar-se als Serveis Socials del municipi si els afectats estan en situació de vulnerabilitat social https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament s’adhereix a un protocol que vol evitar situacions de risc social en els casos de desnonaments

El protocol obliga els jutges a adreçar-se als Serveis Socials del municipi si els afectats estan en situació de vulnerabilitat social
La Junta de Govern Local ha aprovat l'adhesió de l'Ajuntament de Rubí al Protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, que té com a objectiu coordinar l'acció de les institucions signants per ajudar i millorar la situació d'aquelles persones o famílies en risc social pendents d'un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar. El protocol va ser subscrit en primera instància pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions provincials, el Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya, el Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Des de la seva signatura, s'hi han adherit diversos ajuntaments, entre ells el de Rubí.

L'acord pretén donar resposta a l'augment de procediments de llançament de l'habitatge com a conseqüència de la crisi econòmica i a la situació de vulnerabilitat que pateixen moltes de les persones afectades. El protocol té com a finalitat posar en contacte amb la major celeritat possible els ciutadans amb els serveis municipals amb l'objectiu que aquests darrers coneguin el seu cas i puguin facilitar-los l'accés al catàleg de serveis, contactes i possibilitats d'acció que hi hagi en cada moment, així com evitar riscos i proporcionar garanties a les comissions judicials. D'aquesta manera, quan un jutge conegui una situació de risc en un procediment de llançament i hagi rebut el consentiment de la persona demandada, haurà d'adreçar-se als Serveis Socials de l'Ajuntament perquè avaluïn el cas i n'emetin un informe en un termini màxim de 15 dies. Tot plegat amb l'objectiu de garantir un auxili ràpid dels afectats.

A efectes d'aquest protocol, es reconeixen com a situacions de vulnerabilitat social les recollides a la Llei 12/2007 de serveis socials i a la Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, a banda d'altres supòsits que, encara que no comporten en si mateixos una condició de vulnerabilitat, plantegen problemes susceptibles de ser considerats com a factors de risc social.

Una feina que ja s'està fent

El protocol signat per les diferents administracions catalanes posa negre sobre blanc una feina que, en bona part, ja s'està fent. A Rubí, les diferents àrees de l'Ajuntament ja treballen amb la màxima coordinació per tal d'atendre amb rapidesa els afectats. El municipi va ser el segon del país a obrir, al març del 2012, un Servei d'Intermediació d'Afectats per les Hipoteques (SIAH) que està en permanent contacte amb els Serveis Socials del consistori. Des que es va posar en marxa, l'oficina situada a les dependències de Proursa ja ha atès més de 430 persones, que han pogut rebre assessorament personalitzat per part d'un advocat especialitzat en la matèria.

D'altra banda, l'Ajuntament va constituir també al març del 2012 la Taula especial de desnonaments, presidida per l'alcaldessa, Carme García Lores, i integrada per responsables de les àrees d'Habitatge i Serveis Socials, representants del ple, i membres de les plataformes d'afectats i d'organitzacions socials. Aquest òrgan de participació té com a finalitat l'anàlisi, discussió i seguiment de les actuacions relacionades amb la problemàtica de l'impagament de crèdits hipotecaris. A la darrera reunió de la taula, que va tenir lloc el passat mes d'octubre, es va donar a conèixer que, aquest 2013, els Serveis Socials de l'Ajuntament han destinat 128.423,73 euros a ajudes econòmiques per fer front a diferents problemàtiques relacionades amb l'habitatge. Una part important d'aquests diners, 86.509,28 euros, han servit per pagar lloguers endarrerits, però també s'han concedit ajuts per costejar subministraments bàsics o per allotjaments temporals.