Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament realitza un centenar de controls de trànsit al camí d’Ullastrell i només detecta una única infracció El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat recentment una moció en relació a la tramitació del Pla Especial Urbanístic de Can Carreras i Can Balasc. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament realitza un centenar de controls de trànsit al camí d’Ullastrell i només detecta una única infracció

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat recentment una moció en relació a la tramitació del Pla Especial Urbanístic de Can Carreras i Can Balasc.
Des de finals de juliol, quan va entrar en vigor la restricció del pas de camions amb una longitud superior als 12 metres pel camí d’Ullastrell, la Policia Local de Rubí ha sancionat un únic vehicle que incomplia aquesta mesura. El regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, Manuel Velasco, ha celebrat aquesta xifra, ja que significa que “els conductors respecten la restricció i, per tant, ara aquesta via és més segura, un dels objectius que ens havíem marcat quan vam decidir implantar aquesta mesura”.

El 16 de juliol, un cop col·locada la nova senyalització viària, el consistori va iniciar una campanya informativa per tal de comunicar als conductors dels vehicles que sobrepassaven la longitud esmentada l’existència de la nova senyalització i de l’entrada en vigor de la mesura adoptada. Després d’aquest període informatiu, agents de la Policia Local van iniciar una campanya de disciplina viària per verificar el grau de compliment de la senyalització i, en cas d’incomplir-lo, denunciar les infraccions detectades. Des d’aleshores s’han dut a terme un centenar de controls de trànsit en diferents franges horàries, establertes aleatòriament. El resultat d’aquests controls ha estat una única infracció detectada i denunciada.

Per tal d’atendre certes excepcions de subministrament i de serveis a les urbanitzacions de la zona oest de la ciutat i a les empreses ubicades al camí d’Ullastrell, s’ha mantingut una línia d’autoritzacions per a la circulació de vehicles que superin els 12 metres de longitud. Aquestes autoritzacions tenen un caràcter d’excepcionalitat i han de ser justificades, sempre que no es pugui dur a terme aquest tipus de transport en un camió de dimensions inferiors. Des que va entrar en vigor la restricció, l’Ajuntament ha emès un total d’11 autoritzacions, per a un o diversos vehicles i per a un o varis dies, que la Policia Local ha tingut en compte a l’hora de dur a terme els controls. Les autoritzacions de pas es poden sol·licitar a l’Oficina d’ocupacions de l’espai públic, de 9:00h a 13:00h. Fora de l’horari d’atenció al públic es poden adreçar a la Policia Local.

Amb aquesta mesura, el consistori pretén regular i equilibrar l’ús que els diferents usuaris (turismes, autocars escolars, autobusos urbans i vehicles de gran tonatge) fan del camí d’Ullastrell i, d’aquesta manera, prevenir accidents. I és que el consistori havia detectat un volum molt intens de trànsit pesat amb destí o origen als abocadors de la zona: Puigfel i Can Carreras.

Moció
El Ple ordinari corresponent al mes d’octubre va aprovar, amb els únics vots en contra del Partit Popular (PP), una moció que presentaven PSC, ICV-EUiA, ERC i ACR en relació a la tramitació del Pla Especial Urbanístic de Can Carreras i Can Balasc.

Entre d’altres, es va aprovar demanar a la Generalitat la suspensió provisional de l’activitat a l’abocador de Can Carreras i l’inici d’una investigació en relació a la tipologia de residus que s’hi han abocat. També es va acordar demanar a l’administració autonòmica la suspensió de l’autorització ambiental, atorgada el 9 de gener de 2012, per la incorrecta gestió de l’abocador i les repercussions ambientals que aquesta activitat té sobre els veïns, els centres educatius propers i la ciutadania de Rubí en general.

Paral·lelament, també es va acordar demanar a la Generalitat que inclogui tot un seguit de mesures correctores en el marc del tràmit d’aprovació del Pla Especial Urbanístic de Can Carreras i Can Balasc. D’una banda, que el Govern català redacti un nou projecte tècnic per Can Balasch validat per l’Ajuntament de Rubí que comporti totes les garanties ambientals d’inici i de gestió pels veïns més propers i la ciutadania en general. I és que el consistori trobaria inacceptable que Can Balasch es convertís en un “Can Carreras II”, tant des del punt de vista de la gestió com dels residus admesos i el seu tractament. En segon lloc, la Generalitat també hauria d’especificar, segons l’Ajuntament de Rubí, que qualsevol activitat que es pugui realitzar dintre del sector del PEU es limiti al perímetre actual d’extracció de les activitats extractives existents i no permetre futures ampliacions. I, per últim, que l’empresa Grupo FSM Vertispania SL renunciï a l’autorització ambiental per a l’adequació de l’activitat de dipòsit controlat de residus no perillosos a Can Carreras. Segons el Ple municipal, “a no ser que una investigació sobre les darreres irregularitats detectades en la gestió de l’abocador fixin un plantejament diferent, cal que el Pla Especial estableixi un règim transitori adequat que comporti el tancament de Can Carreras com a dipòsit controlat de residus en el termini màxim d’un any”.

Un altre dels acords que va adoptar el Ple va ser exigir la clausura de l’abocador de Can Carreras amb les màximes garanties ambientals i minimitzant l’impacte paisatgístic. Això comportaria, entre d’altres, concretar al Pla Especial l’estat topogràfic final dels terrenys un cop restaurats; garantir que el tipus de material de reblert admès a Can Carreras, per a la seva restauració, siguin únicament terres netes; traslladar les activitats d’ensacat de terres i adobs i la planta de tractament de palets a un sòl Industrial i, en conseqüència, cessar aquestes activitats a l’entorn de Can Carreras; i valorar l’impacte de la mobilitat generada sobre el teixit pròxim (residencial, escoles, instituts) i, com a mesures obligatòries, prohibir la circulació de vehicles cap a l’abocador de Can Balasch per zona residencial i regular i adequar el Camí Vell d’Ullastrell en el procés de tancament de Can Carreras.