Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament posa al dia una setantena de parcs infantils i incorpora jocs a 5 espais on no n’hi havia També es duran a terme millores a les places Onze de Setembre i Bonaventura Josa. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament posa al dia una setantena de parcs infantils i incorpora jocs a 5 espais on no n’hi havia

També es duran a terme millores a les places Onze de Setembre i Bonaventura Josa.
La primera setmana d’abril s’iniciaran les obres d’arranjament d’una setantena de zones infantils repartides per tota la ciutat, ubicades tant al nucli urbà com a les urbanitzacions. La majoria d’elles, actualment, presenten un estat de conservació millorable. Es tracta de parcs on s’aprecia una certa antiguitat i desgast dels materials o bé que han patit petits actes de vandalisme, principalment pintades i petites trencadisses. En una vintena d’aquests parcs s’incorporaran nous jocs infantils, que ampliaran els que ja hi ha actualment, i en un total de cinc espais es crearan noves zones de jocs, actualment inexistents. Les obres han estat adjudicades a l’empresa Kèconstruïm S.A. per un import de 340.452,11 euros.

Durant els tres propers mesos es realitzaran un gran nombre d’actuacions de més o menys complexitat, en funció de les necessitats de cada cas, per tal d’aconseguir un bon estat de les zones de joc infantil que existeixen actualment a la ciutat. Les intervencions afectaran els jocs, els tancaments, la terra i altres elements, com els bancs i papereres.

Bona part de les intervencions consistiran en substituir i reposar elements de jocs infantils, com ara seients de gronxador, mànecs, peces decoratives o baranes, entre d’altres. Un altre tipus de desperfecte que es produeix sovint és el desgast d’algunes fustes en jocs grans que fan sobresortir, de manera superficial, claus o cargols que poden produir talls i punxades. En aquells casos en què sigui necessari es reposaran les fustes malmeses o bé s’arrancaran els elements perillosos. En algun cas s’ha considerat que la substitució d’alguna part del joc o la seva reparació mecànica no serien suficients per a oferir una total seguretat a l’hora d’utilitzar-lo. Per aquest motiu hi ha jocs que seran substituïts de manera completa. Alguns dels parcs on es repararan els jocs infantils són el parc de l’avinguda de Les Flors, la plaça de la Concòrdia, la rambla del Ferrocarril, el passeig de Les Torres, l’avinguda de Can Sedó, la plaça Montserrat Roig, la de Ca n’Oriol, la plaça Lluís Companys i la plaça Figueres, entre d’altres.

En algunes zones s’arranjarà el paviment. Hi ha alguns espais on els paviments naturals de sauló i terra presenten clots, alguns d’ells de grans dimensions, que es reompliran amb sorra fina. En el cas dels paviments de cautxú que presentin desperfectes, se substituiran les peces malmeses o bé es desmuntarà el paviment per substituir-lo per un altre de sorra esmorteïdora. Alguns dels parcs on s’actuarà seran el del c/ Viella, a Castellnou; el Parc de Can Vallhonrat, les places Nova de Can Fatjó, de Sant Roc, Marquès de Barberà, d’Aragó, d’Andalusia, Miguel Hernández i de la Sardana i el Pla dels Segadors, entre d’altres.

També es repararan els petits actes vandàlics que s’hagin produït en alguns parcs. N’hi ha, per exemple, que han patit pintades amb sprays. Aquests grafits es netejaran amb productes específics, tenint cura de no provocar desperfectes a la pintura original. En els casos en què la qualitat de la pintura original no suporti l’acció del dissolvent o bé que el conjunt de l’esmalt estigui massa deteriorat, es repintarà la totalitat de l’element afectat. S’actuarà a la plaça de Salvador Espriu, la d’Antonio Machado, de la Democràcia, de la Font de la Via, etc. L’Ajuntament també repararà les papereres, tanques, bancs i travesses de fusta que delimiten els parterres que s’hagin trencat com a conseqüència d’un acte de vandalisme. Els que no puguin ser reparats, seran substituïts. També es desbrossarà, total o parcialment, aquells terrenys afectats per la presència de males herbes.

Hi ha tota una sèrie de parcs on s’incorporaran nous jocs infantils, ampliant-ne el nombre actual. És el cas, entre d’altres, del Parc Ibèric, les places de la Font de la Via, de la Constitució, d’Extremadura, Pearson, Pla i Pallejà, d’Andalusia, del Progrés i la plaça Nova de Les Torres.

Per últim, també es crearan noves zones de jocs en un total de cinc espais, actualment inexistents. És el cas del parc de l’avinguda de les Olimpíades, de les places de Jesús i Maria i de la Constitució i de l’entorn del Castell, on s’habilitaran dues noves zones de joc (una al parc de l’Arborètum i l’altra al costat del nou amfiteatre).

Millores a la plaça Onze de Setembre
Paral·lelament, l’Ajuntament també està arranjant la plaça de l’Onze de Setembre, inaugurada ara fa deu anys. Es tracta d’un espai molt concorregut, donada la seva cèntrica situació. El consistori ha dut a terme diverses actuacions per adequar la plaça a l’ús intensiu que té. Entre d’altres, s’ha eliminat el paviment de fusta que hi havia (i que podia resultar perillós), s’ha modificat la zona on cada any es fa l’ofrena floral de la Diada de Catalunya i s’han instal·lat tanques baixes per evitar que els parterres siguin un terreny de pas i de joc. Donat el simbolisme que té, cada 11 de setembre s’hi fa una actuació extraordinària de manteniment correctiu amb motiu de la celebració de la Diada. Però resulta difícil de mantenir, donat l’ús intensiu que pateix la plaça.

Actualment, aquest espai pateix una certa degradació: els parterres de gespa són pràcticament inexistents perquè se sembra i, al cap de poc temps, ja no hi queda res com a conseqüència de les pràctiques esportives que hi realitzen alguns joves (sobretot nens que juguen a futbol). La zona de joc infantil és molt petita i queda envaïda per la terra dels parterres, entre d’altres.

Així, s’estan traient les tanques perimetrals dels parterres i s’estan reduint les zones de terra, pavimentant-ne el voltant amb llambordes. També s’està ampliant la zona de jocs infantil gràcies a una tanca de fusta, s’està realitzant un nou sorral, reparant el reg i, per últim, s’enjardinaran novament els diferents espais verds. Les obres tenen un pressupost d’uns 32.500 euros.

Nous jocs a la plaça de Bonaventura Josa
L’Ajuntament dotarà la plaça de Bonaventura Josa d’un espai de jocs infantils, donada la seva proximitat amb l’escola bressol La Bruna i la zona residencial de nova construcció que hi ha a la zona.

Els treballs, que començaran la primera quinzena d’abril, consistiran en rebaixar el sòl de la zona on s’instal·laran els jocs uns 30 centímetres per sota del nivell de terres actual. Després de col·locar els diferents elements, es reomplirà aquesta zona rebaixada amb sorra i, posteriorment, s’instal·larà una tanca de fusta de protecció. El cost d’aquestes obres ronda els 8.000 euros.