Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament destina més d’un milió d’euros a pal·liar els efectes de la crisi econòmica L’any passat, el Consistori va executar un paquet de mesures extraordinàries per fomentar la reactivació econòmica, afavorir la cohesió social i reordenar els serveis municipals per racionalitzar la despesa. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament destina més d’un milió d’euros a pal·liar els efectes de la crisi econòmica

L’any passat, el Consistori va executar un paquet de mesures extraordinàries per fomentar la reactivació econòmica, afavorir la cohesió social i reordenar els serveis municipals per racionalitzar la despesa.
L’Ajuntament de Rubí ha executat aquest 2012 el Pla de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi, un paquet de 8 accions dotat amb 1.100.000 euros per reforçar les mesures de reactivació econòmica posades en marxa el novembre del 2011. “Aquestes accions tenen com a objectiu intentar combatre la greu situació econòmica actual i generar ocupació, la nostra obsessió actualment”, ha dit l'alcaldessa, Carme García, que ha destacat que “en un moment de crisi econòmica com l’actual, l’Ajuntament ha de donar les eines per crear llocs de treball, malgrat no ser competència municipal”.

El Pla de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi es va crear fruit de la negociació de l'equip de govern (PSC i ERC) amb la resta de forces polítiques del consistori i, especialment, arran dels acords signats amb CiU i amb ICV-EUiA, que es van traduir en aportacions pressupostàries concretes a projectes.

Totes quatre formacions han coincidit a destacar la importància d’anar de la mà a l’hora de treballar pel benestar dels rubinencs i les rubinenques, especialment en un moment com l’actual. Víctor Puig, regidor de Convergència i Unió (CiU), ha destacat que “aquest acord és fruit de diferents pactes i de les aportacions dels diferents partits” i ha afegit que “malgrat les diferències ideològiques que puguem tenir a nivell general, en l’àmbit local les necessitats són molt palpables i tothom és conscient de quines són les prioritats”. En un sentit similar s’ha expressat Francesc Hinojosa, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA): “Les necessitats de la ciutadania estan per sobre de les legítimes diferències que tenim els partits polítics”. El regidor ecosocialista ha explicat que el resultat final de les diverses accions ha estat molt positiu i ha assegurat que “el 2013 i en anys successius hem de fer un nou esforç i ser més imaginatius i oberts a les noves demandes”. Per la seva banda, Arés Tubau, regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), també ha destacat el treball conjunt entre els diferents partits: “La ciutadania ens demana que anem de la mà i que busquem solucions conjuntes. I és que l’objectiu final és el mateix: ajudar la ciutadania”. Tubau ha destacat especialment les accions per reactivar l’economia i la tasca duta a terme per l’Oficina d’Intermediació, “un dels projectes més ambiciosos que actualment té l’Ajuntament per ajudar les famílies”.

L’alcaldessa, Carme García, ha avançat que s’està treballant un nou paquet de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi, amb una dotació superior a la de l’any passat, que rondarà els 3 milions d’euros.

1.100.000 euros per pal·liar els efectes de la crisi
Les 8 accions incloses en aquest paquet de mesures extraordinàries, que s’han executat durant el segon semestre de 2012, responen als objectius de fomentar la reactivació econòmica, afavorir la cohesió social i reordenar els serveis municipals per racionalitzar la despesa. La majoria de les accions estaven dirigides a empreses, amb l’objectiu de millorar la seva competitivitat i crear més ocupació, així com a les persones amb menys recursos, per ajudar aquelles famílies amb més dificultats en el context de crisi actual.

- Millora dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de Rubí (360.000 euros)
L’Ajuntament de Rubí ha executat, durant l’últim trimestre de 2012, el Pla de xoc de Polígons d’Activitat Econòmica (PAE). Amb aquest pla es pretenia posar al dia els onze polígons industrials del municipi, realitzant diferents tasques de manteniment: desbrossament d’herbes, asfaltat de carrers, arranjament de voreres, millora de les baranes existents i renovació de la senyalització, tant horitzontal com vertical, entre altres accions.

- Suport a pimes, economia social i emprenedoria (80.000 euros)
L’Ajuntament de Rubí va presentar, el mes de setembre passat, l’Escola d’Emprenedoria de Rubí (EDER), destinada a reforçar la tasca de l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) com a referent municipal en creació i consolidació d'empreses, i a sensibilitzar la població sobre el fet que l’emprenedoria és una opció de futur professional. L'EDER s’adreça a la població en general i té l'objectiu de facilitar eines per permetre desenvolupar una activitat empresarial per compte propi amb garanties d'èxit. Segons l’alcaldessa, “hem volgut donar un cop de mà especialment a l’autoocupació i a l’emprenedoria, dues vies molt utilitzades per les persones en temps de crisi”.

L’Escola d’Emprenedoria de Rubí treballa tant el desenvolupament del projecte empresarial, a través d’un curs de seixanta hores sobre creació d’empreses, com la capacitació dels emprenedors per dur a terme el seu projecte, a través de diverses píndoles formatives de tres o quatre hores de durada per sessió. Entre altres temes, aquestes píndoles s’han centrat en com generar idees empresarials, el comportament emprenedor, la negociació, les entrevistes de vendes i la gestió del temps.

Un total de tretze emprenedors, que han promogut deu idees empresarials, han realitzat tot el procés formatiu. Dels deu projectes presentats, tres estaran en breu en fase de creació, un dels emprenedors ha estat conscient de la no viabilitat tècnica de la seva idea empresarial i a hores d’ara està reorientant-la, mentre que la resta continua rebent l’assessorament personalitzat dels tècnics del Servei de Creació d’Empreses de l’OSE, ja que la complexitat del projecte requereix més temps per poder engegar l’activitat.

El Consistori rubinenc també està portant a terme accions d’impuls de l’economia social i cooperativa a través d’un programa d’ajuda a l'emprenedoria social, donant suport a projectes que, a més de ser viables econòmicament, responguin a una necessitat social de la ciutat. El 8 d’octubre, l’OSE va participar a la II Jornada de Finançament a l’Emprenedoria Social, en la qual es van fer els contactes per analitzar la viabilitat del projecte de biomassa de la Finca Font del Ferro.

L’Ajuntament també ha establert un acord amb la Cambra de Comerç de Terrassa per a la realització del programa d’iniciació a la internacionalització. En aquest sentit s’ha ofert assessorament a 14 empreses perquè poguessin iniciar processos d'internacionalització o d'innovació, i se les ha ajudat a cercar i tramitar ajuts i subvencions en aquests àmbits, així com en la gestió i l’estratègia empresarial. García ha explicat que també cal oferir ajuda a les petites i mitjanes empreses en aquest àmbit, una de les poques vies de creixement actualment. Com ha recordat l’alcaldessa, “Rubí és una de les ciutats del Vallès amb un nivell d’exportació més alt. De les 10 empreses més exportadores de la comarca, 7 són de la nostra ciutat”.

- Suport al comerç urbà com a element dinamitzador (20.000 euros)
A finals d’octubre de 2012 es va posar en marxa el Mercat de l’Artesania, que complementa el Mercat Ecològic del Vallès. Un total de vint-i-una parades d’artesans (n’hi ha 25 més en llista d’espera) s’instal·len cada quart dissabte de mes a l’illa de vianants, entre els carrers de Montserrat i de Sant Joan, a continuació de les parades del Mercat Ecològic. Entre altres productes, a les diferents parades es poden trobar articles de bijuteria, ceràmica, productes tèxtils o parament de la llar realitzats artesanalment per professionals de Rubí. L’Associació Sant Galderic és l’entitat que promou i organitza la relació amb els artesans. “L’objectiu era que la gent s’apropés a comprar a Rubí i ha estat un èxit”, ha assegurat l’alcaldessa.

Amb la suma de tots dos mercats, l’artesanal i l’ecològic, es pretén atraure un flux de consumidors per als comerços ja establerts, amb la qual cosa incrementaran l’oportunitat de negoci. A més, pels artesans aquest mercat significa una molt bona oportunitat per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes, molt variats i creatius, i, paral·lelament, també és una manera de dinamitzar la ciutat i, especialment, el centre.

A banda de celebrar-se cada quart dissabte de mes, el Mercat de l’Artesania també s’ha dut a terme els dies 6 i 8 de desembre i durant la Fira de Reis.

- Accions de suport a l’ocupació i formació de persones a l’atur (100.000 euros)
Durant l’últim trimestre de l’any s’ha ofert formació adreçada a persones aturades que necessiten especialitzar-se en diferents àmbits. Aquesta formació ha contemplat els camps de la manipulació d’equips frigorífics de refrigeració, l’eficiència energètica, l’anglès administratiu comercial, la neteja industrial, la mecànica de manteniment i les activitats auxiliars en la indústria alimentària. Són especialitats per a les quals s’ha detectat demanda en el nostre territori. “No deixem de creure en la formació com a motor d’impuls per a la creació d’ocupació”, ha explicat Carme García.

D’altra banda, també s’ha inclòs un paquet formatiu per a la millora de l’ocupació de persones aturades amb una baixa qualificació professional, pressupostat amb uns 13.000 euros. Concretament, s’ha ofert un curs d’electromecànica de 288 hores de durada, a través del qual es pretenia que els assistents obtinguessin les competències professionals necessàries per poder desenvolupar tasques bàsiques relacionades amb l’electricitat, la mecànica i la soldadura.

I, finalment, també s’ha ofert un tercer paquet de formació en competències bàsiques per a l’ocupabilitat, adreçat a persones en situació d’atur amb greus dificultats d’inserció. L’objectiu d’aquesta formació era ajudar-los a aconseguir les competències clau per poder-les aplicar amb èxit en una futura formació professionalitzadora i en un lloc de treball.

Aquestes accions, que han comptat amb la participació de 131 alumnes, complementen les que es porten a terme habitualment des de l’IMPES, que l’any 2011 va formar a 743 persones. Un total de 160 persones s’han pogut beneficiar d’aquestes mesures de formació.

- Accions d’ajut a les famílies i de cohesió social (220.000 euros)
Amb l’agreujament de la situació econòmica, cada vegada s’ha fet més evident un fenomen que amenaça la cohesió social del país i que està desbordant les capacitats de suport social que presten les administracions, les entitats del tercer sector o les pròpies xarxes familiars. Tal com ha explicat l’alcaldessa, els Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí atenen prop de 13.000 persones, de les quals unes 2.800 no s’havien dirigit mai al Consistori, fins ara, per sol·licitar ajuda. Segons García, “no ens oblidem d’estar al costat de les famílies en un moment de crisi com l’actual”.

En aquest sentit, el consistori ha donat suport a les persones que pateixen més els efectes de la crisi tot col·laborant amb diferents projectes d’entitats socials de la ciutat. Concretament, s’han destinat 50.000 euros a 5 projectes diferents (10.000 euros per a cadascun). L’objectiu de l’Ajuntament és donar cobertura a les necessitats bàsiques d’aquells ciutadans en situació d’exclusió social, sobretot a través d’ajuts alimentaris i d’habitatge, tot treballant en xarxa amb les entitats socials del municipi.

- Projecte EntreVeïns-Veïnes (Fundació Clariana): El consistori ha destinat 10.000 euros a aquest projecte amb l’objectiu de garantir la cobertura bàsica d’habitatge en situacions urgents.
- Projecte d’ajut d’aliments (Frater Nadal): L’Ajuntament ha destinat 10.000 euros més a aquesta iniciativa, per tal d’assegurar un lot que cobreixi les necessitats bàsiques d’aquelles famílies que més ho necessiten. Actualment, l’entitat està ajudant a 347 famílies a la setmana.
- Projecte Rebost (Càritas): A través d’aquest projecte, subvencionat amb 10.000 euros, l’entitat també ofereix lots d’aliments a les famílies en risc d’exclusió social per cobrir les seves necessitats bàsiques. Actualment l’entitat presta ajuda a unes 400 famílies.
- Projecte Menjador social (Càritas): Gràcies a aquesta iniciativa, que també ha rebut 10.000 euros, l’entitat proporciona a les persones soles i a les parelles en situació d’exclusió un àpat diari i un espai per a la seva higiene personal. En aquests moments compta amb una vintena de places.
- Projecte El Casalet (Càritas): El consistori ha destinat 10.000 euros més a aquest projecte, que ofereix atenció i formació a una quinzena de dones amb fills menors de dos anys amb greus dificultats per a assumir el rol maternal.

En el marc d’aquestes ajudes, l’Ajuntament també ha subvencionat amb 130.000 euros diferents accions de suport a l’accés a l’habitatge. D’una banda, s’han adequat 2 habitatges municipals d’una habitació per incloure’ls dins el parc d’habitatges de lloguer del municipi, adreçats a persones derivades de Serveis Socials. Aquests dos pisos ja estan en servei. I, de l’altra, se n’han adequat 3 més de tres habitacions per a situacions temporals d’urgència. Aquests pisos inclouen el mobiliari mínim i les despeses de subministraments i estan destinats a aquells ciutadans de Rubí en situació d’emergència per manca d’habitatge com a conseqüència d’un desnonament hipotecari. Actualment, aquests pisos estaven desocupats perquè no complien els requisits mínims d’habitabilitat.

A banda, l’Ajuntament també ha prestat ajuts per valor de 40.000 euros a les famílies que més estan patint la crisi. S’han concedit complements a les ajudes que el Consell Comarcal ofereix per al servei de menjador escolar, s’han ofert ajudes a diverses famílies per pagar els subministraments bàsics de la llar (llum, aigua i gas), així com a la compra d’aliments bàsics, entre d’altres.

- Reforç de l’Oficina de mediació per a les hipoteques (20.000 euros)
Des que es va posar en marxa, el 5 de març de 2012, l’Oficina de mediació per a les hipoteques de l’Ajuntament de Rubí s’han atès més de 450 casos, dels quals s’han gestionat prop de 200 expedients. Actualment hi ha 152 expedients que encara estan actius, perquè els falta aportar documentació, fer la primera entrevista amb l’entitat bancària o perquè estan pendents de resposta de l’entitat financera, etc.

El Consistori ha fet un pas més en aquest camp i al novembre va signar un conveni amb el Col·legi d’Advocats per a oferir un suport jurídic addicional a l’Oficina. Aquest nou servei s’adreça a tots aquells ciutadans i ciutadanes amb risc de perdre l’habitatge, amb dificultats de pagament, risc d’exclusió social i situació d’emergència de manca d’habitatge.

L’alcaldessa ha recordat que el Ple de l’Ajuntament de Rubí va ser el primer d’Espanya en sol·licitar la dació en pagament i un dels primers en crear una oficina de mediació per a hipoteques.

- Accions d’ajuts i subvencions tributàries a les famílies (200.000 euros)
L’Ajuntament de Rubí ha ampliat les subvencions de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per aquells col·lectius amb escassa capacitat econòmica (gent gran, persones a l’atur i famílies monoparentals). També es contemplen ajuts en la plusvàlua d’immobles en el cas d’aquells ciutadans afectats per desnonaments de l’habitatge habitual. Aquestes bonificacions se sumen a les que ja existien en anys anteriors. “L’objectiu és intentar, des de l’administració local, no ofegar amb impostos aquelles famílies que tenen moltes dificultats econòmiques”, ha explicat l’alcaldessa.

Per setè any consecutiu, les persones grans amb escassa capacitat econòmica poden accedir a les ajudes per a pagar l’IBI, el tribut que més grava les famílies. Les 105 persones que l’any passat es van beneficiar d’aquesta subvenció rebran a casa una autorització que hauran de tornar signada perquè l’Ajuntament pugui consultar les seves dades a la Seguretat Social i a Hisenda i, d’aquesta manera, es puguin estalviar el fet d’haver de fer tots els tràmits burocràtics per renovar l’ajuda. Les famílies monoparentals també es poden acollir a les ajudes de l’IBI, així com les persones aturades.

També s’han ofert ajudes per l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) per aquells casos de dació en pagament de l’immoble o per execució hipotecària. També s’ha ampliat l’ajuda a persones físiques propietàries d’immobles inclosos al Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí i per la taxa de recollida d’escombraries per a famílies monoparentals.

A banda d’aquestes taxes, l’Ajuntament també subvenciona i bonifica el transport urbà i l’adaptat per a persones grans, les escoles bressol, les escoles de música i d’art municipals, l’impost de construccions ICIO, l’IAE i l’IBI per a famílies nombroses, entre d’altres.

En total, l’any 2011 el consistori va destinar 1.463.200 euros a subvencions i bonificacions no obligatòries per llei. Si se li sumen aquestes últimes, l’import total de subvencions i bonificacions és de 1.836.100 euros.

- Suport a l’eficiència energètica (100.000 euros)
L’Ajuntament ha destinat 100.000 euros per a la reducció de la despesa energètica en edificis i equipaments municipals, que és també una de les línies d'actuació del projecte Rubí Brilla.

S'ha invertit en bateries de condensadors d'energia reactiva i en dispositius per a la millora de l'eficiència energètica en il·luminació, clima, calefacció, etc. Per exemple, s’ha implantat un sistema per controlar els consums a diferents edificis municipals, s’han substituït bombetes de mercuri per vapor de sodi i per LEDs, s’han instal·lat plaques solars, s’ha racionalitzat el consum elèctric en zones que a la nit estan tancades, com ara l’Arborètum, l’amfiteatre del Castell o la columna gran de la plaça de Can Fatjó, etc. El conjunt de les accions ha permès estalviar un 10% la despesa energètica municipal.

A nivell econòmic, inicialment el Consistori havia previst al pressupost municipal un estalvi d’uns 700.000 euros entre els anys 2011 i 2012 en consum energètic i manteniment, però encara s’ha anat més enllà, assolint un estalvi extra d’uns 300.000 euros. Per tant, l’estalvi total aconseguit amb l’aplicació de totes aquestes mesures ha estat de més d’un milió d’euros entre els dos últims anys.