Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí recorda la necessitat de declarar la plusvàlua dintre de termini per acollir-se a les bonificacions Aquestes poden arribar al 95% en el cas d’herència de l’habitatge habitual. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament de Rubí recorda la necessitat de declarar la plusvàlua dintre de termini per acollir-se a les bonificacions

Aquestes poden arribar al 95% en el cas d’herència de l’habitatge habitual.
L’Ajuntament de Rubí vol recomanar a la ciutadania la necessitat de comunicar la liquidació de l’Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) en les finques adquirides per causa d'herència dintre del termini establert per la llei (6 mesos des de la data de defunció), per tal de poder accedir als beneficis que es concedeixen, quan els hereus siguin ascendents o descendents en primer grau o el/la cònjuge.

Arran d’algunes queixes ciutadanes presentades davant la Síndica de Greuges de Rubí, Maria Palau, aquesta ha recomanat a l’Ajuntament fer arribar aquesta informació a la ciutadania, recordant que “en cas de ser hereus de l’habitatge habitual han de presentar declaració - liquidació dins del termini de 6 mesos a comptar del dia de la defunció del causant. Així podran acollir-se al benefici fiscal de l’exempció del 95% de l’import de la plusvàlua, i, alhora, evitar sancions per no fer-ho dins d’aquest termini”.

La documentació per presentar aquest tràmit, una fotocòpia de l'escriptura d'acceptació d'herència i una del rebut de l'IBI de totes les finques heretades, l’han de presentar els hereus ascendents o descendents en primer grau o el/la cònjuge del difunt, abans de 6 mesos a comptar des de la data de la defunció. Si es compleix aquet termini, els hereus podran optar al 15% de bonificació de la quota en totes les finques heretades, o al 85% de bonificació a la residència habitual del difunt, sempre que els hereus hi haguessin conviscut durant els dos anys anteriors a la defunció.

Més informació.