Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí lamenta la vinculació política que ha fet el mitjà de comunicació RubiTV en la informació publicada sobre el procés de selecció d’un coordinador de projectes de Promoció Econòmica https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament de Rubí lamenta la vinculació política que ha fet el mitjà de comunicació RubiTV en la informació publicada sobre el procés de selecció d’un coordinador de projectes de Promoció Econòmica

El consistori rubinenc no entén com una informació periodística pot vincular un procés de selecció, que s’ha dut a terme dins dels paràmetres de la més absoluta i rigorosa legalitat, amb membres d’una formació política, quan cap d’aquests representants polítics ha participat en el citat procés. Aquesta vinculació busca, segons entén l’Ajuntament, distorsionar la realitat, donar una imatge fraudulenta de la gestió municipal, ataca la imparcialitat i objectivitat dels treballadors municipals i s’allunya absolutament del rigor que ha acompanyat en tot moment el procés.

Davant d’aquesta informació, l’Ajuntament de Rubí vol puntualitzar el següent:

• Que el procés de selecció de coordinador de gestió de projectes de l’àrea de Promoció Econòmica, com d’altres processos similars a l’Ajuntament de Rubí, s’han dut a terme complint la llei.
• Que el tribunal que va avaluar els mèrits de cadascun dels sol·licitants ho va fer sota criteris únicament i exclusivament tècnics.
• Que el tribunal assignat va procedir sempre segons els criteris assignats prèviament i que es van fer públics als participants moments abans de realitzar la prova.
• La prova d’accés constava d’una entrevista i una prova escrita. Que la prova escrita tenia una puntuació de 7 punts sobre 10. S’hi van presentar 16 aspirants. Prèviament s’havia fet tota la divulgació i la publicitat.
• Que es poden consultar les qualificacions de tots els participants, tant a la prova escrita com a l'entrevista al web municipal.
• Que la informació apareguda al citat mitjà de comunicació ataca el principi bàsic d’accés i d’igualtat d’oportunitats. Qualsevol persona, sigui del color polític que sigui, i ostentant o no responsabilitats de caire polític, pot presentar-se a un procés de selecció. I guanyar-lo, com ha estat el cas.
• Que l’Ajuntament sempre ha actuat amb transparència, com demostra el fet que tota la informació està penjada a la pàgina web municipal www.rubi.cat tant en aquest procés com en anteriors.

Cronologia del procés
A les 8 h del 3 de setembre de 2013 es reuneixen els candidats a les dependències municipals on se’ls explica en una xerrada prèvia en que consistiran les proves i les puntuacions de cadascuna d’elles.
A les 8.18 h comença la prova escrita que finalitza a les 10.18 h.
A les 10.30 h, i sense haver tingut temps material per revisar els exàmens escrits, comencen les entrevistes personals amb cadascun dels candidats. Per tant, els membres del tribunal desconeixen el contingut de les diferents proves escrites.
A les 15.30 h aproximadament finalitzen les entrevistes.
Les entrevistes es van avaluar una per una a mida que entraven els candidats, per tant, allà mateix ja es va puntuar l’entrevista sense conèixer encara el resultat de la prova escrita.
Va ser el 5 de setembre de 2013 quan el tribunal va procedir a l’avaluació de la prova escrita. Es llegeixen els exàmens i es puntua cadascun d’ells. En cap moment, els membres el tribunal coneixen l’autoria dels exàmens. Només hi apareix el DNI a les proves escrites.
El consens en la valoració de les diferents proves va ser la constat entre els membres del tribunal.
El 9 de setembre de 2013 es va fer públic el resultat de la convocatòria penjant la documentació al web municipal.

(adjuntem a continuació la prova escrita del citat procés de selecció i el guió de l’entrevista i les pautes per a la prova escrita que tenia el tribunal)