Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí invertirà enguany 15 milions d’euros en l’execució de 35 projectes municipals L’alcaldessa assegura que s’ha fet un esforç perquè les inversions municipals de 2010 “beneficiïn a tota la ciutat”. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament de Rubí invertirà enguany 15 milions d’euros en l’execució de 35 projectes municipals

L’alcaldessa assegura que s’ha fet un esforç perquè les inversions municipals de 2010 “beneficiïn a tota la ciutat”.
La segona edició del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), ara rebatejat amb el nom de Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), aportarà 7.775.838 euros a la ciutat. El 80% d’aquest import (6.217.554 euros) servirà per finançar 19 projectes de millora de centres educatius i esportius, d’innovació i noves tecnologies, d’estalvi i eficiència energètica, de millora mediambiental i de creació de nous espais culturals i de lleure. En alguns casos, el FEOSL també finança la redacció del projecte i la direcció d’obra. El 20% restant es destinarà a despesa corrent. Concretament, un total de 1.558.284 euros sufragaran l’aplicació de la Llei de la Dependència i altres projectes de Serveis Socials.

De tots els projectes finançats pel FEOSL destaquen especialment els que preveuen la creació de nous espais culturals i de lleure a la ciutat:

 • El projecte d’adequació de l’entorn del complex lúdic-esportiu de La Llana és el que compta amb un pressupost més elevat (1.895.600 euros) i el que preveu una ocupació més alta (30 treballadors). Concretament, el projecte consisteix en la urbanització de 7.800 metres quadrats situats entre el Pont de Can Claverí i el carrer de Can Serra, a banda de la construcció d’un rocòdrom.
 • També destaca, per volum de pressupost (1.311.058,27 euros) i d’ocupació prevista (14 treballadors) el projecte constructiu d’un amfiteatre per a usos culturals i l’adequació de l’entorn paisatgístic del Castell. Aquest nou equipament a l’aire lliure, que substituirà el que actualment està situat a la plaça del Doctor Guardiet, tindrà una capacitat per a 2.000 persones i es destinarà a la celebració de diferents activitats culturals.

El FEOSL també finançarà 5 projectes de millora dels centres esportius:
 1. El consistori preveu instal·lar calefacció a la pista del complex lúdic i esportiu de La Llana. El sistema que s’ha considerat més adient per garantir els nivells de confort (es recomana que la temperatura de l’espai esportiu no sigui inferior a 14ºC) ha estat el de calefacció per sostre radiant, que presenta diversos avantatges respecte d’altres sistemes, com ara una major higiene ambiental o un estalvi de combustible del 25%. Aquest projecte té un pressupost de 106.207,74 euros i preveu donar feina a 3 persones.
 2. Un altre dels projectes preveu la substitució del reg al camp de futbol de Can Rosés, amb l’objectiu de mantenir correctament la gespa artificial d’última generació d’aquesta instal•lació. El nou sistema evitarà el descontrol actual dels aspersors, que reguen el camp de forma desigual, provocant el desgast d’una part de la gespa. A més, s’eliminaran els aspersors mòbils, molt poc operatius, i se’n col•locaran de fixes. El projecte té un cost de 69.880,34 euros i preveu ocupar 5 treballadors.
 3. L’Ajuntament també vol adequar i millorar la zona esportiva de Can Mir, que actualment està en desús. Es preveu el condicionament de la pista poliesportiva ja existent i la construcció d’un nou camp de futbol 7. El pressupost d’aquest projecte és de 209.500,85 euros i es preveu que 6 persones treballin en aquestes obres.
 4. Els dos últims projectes fan referència a la reforma i adequació dels vestidors tant del camp de futbol de Can Fatjó com del 25 de Setembre. En el cas de Can Fatjó, els treballs es realitzaran als vestuaris 1-2 i 5-6, ubicats sota les grades del camp. L’actuació serà integral, ja que es renovaran tant els acabats (paviments, rajoles, pintura, tancaments, etc.) com les instal·lacions (aigua, electricitat, etc.), amb un pressupost de 67.001,72 euros i una previsió d’ocupació de 4 persones. Pel que fa als vestuaris del 25 de Setembre, es preveu la substitució de les dutxes actuals per unes altres de temporitzades, amb l’objectiu de garantir que l’aigua s’escalfi en cada ús. També es modificaran els pendents del paviment per canalitzar adequadament l’aigua de les dutxes i, d’aquesta manera, evitar les inundacions que es produeixen ara. Aquest projecte té un pressupost de 48.729,99 euros i preveu ocupar 4 treballadors.


Pel que fa a la innovació i les noves tecnologies, el FEOSL també sufragarà 5 projectes:
 • Tres d’ells fan referència a l’ampliació de tres trams de la xarxa de fibra òptica de la ciutat: entre la Masia de Can Serra i el complex esportiu de La Llana (231.432,81 €), entre la Biblioteca i l’edifici municipal que acull el departament d’Ecologia Urbana i Seguretat (243.796,67 €) i entre l’IMPES i el Mercat Municipal (178.893,74 €). Tots tres preveuen l’ocupació de 6 treballadors cadascun. L’objectiu és modificar l’actual xarxa, que ara té una estructura lineal, i donar-li forma d’anell, de manera que la repercussió d’una avaria en qualsevol punt de la xarxa sigui la mínima possible.
 • Un altre dels projectes inclosos en aquest grup preveu la modernització tecnològica per millorar la seguretat viària en zones peatonals, amb la instal·lació d’un sistema de videovigilància a diferents zones de vianants. Aquest sistema permet el reconeixement de les matrícules i una millora del control del trànsit a la ciutat, incorporant dades i imatges a la central de control de trànsit. El pressupost d’aquest projecte, que preveu donar feina a 6 treballadors, és de 59.392,03 euros.
 • Per últim, l’Ajuntament també contempla dotar el nou edifici de l’OAC i la nova Biblioteca municipal d’equips i sistemes de telecomunicacions. L’objectiu és donar servei de veu i dades des del Centre de Processament de Dades (CPD) situat a l’edifici de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat (AEUS) fins a la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà, al nou edifici de serveis municipals del carrer de Narcís Menard. També s’instal•laran i configuraran els elements d’electrònica necessaris per connectar els serveis municipals en altres dependències corporatives, com és el cas de la nova Biblioteca del carrer de Calderon de la Barca. Aquest projecte compta amb un pressupost de 70.000 euros i preveu ocupar 4 persones.


Gràcies al FEOSL, també es podran dur a terme 2 projectes de millora dels equipaments educatius:
 • D’una banda, s’adequaran les instal•lacions elèctriques i de climatització de l’Escardívol i es durà a terme una redistribució interior de l’edifici, donat que la Biblioteca s’ha traslladat al carrer Calderdon de la Barca i que l’escola de l’Esbart Dansaire de Rubí també canviarà d’ubicació properament. Aquest projecte, que preveu ocupar 6 persones, té un pressupost de 438.927,88 euros.
 • I, de l’altra, es preveu l’adequació i millora de la Finca Font del Ferro. El projecte contempla diverses intervencions en aquest centre per a la integració social i laboral de persones amb discapacitat psíquica. Entre d’altres, la millora de l’accés al recinte, la adequació de la nau construïda per a escola taller i la reparació de la bassa de reg. Tot plegat té un pressupost de 232.000 euros i una previsió d’ocupació de 6 treballadors.


En l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, el FEOSL finançarà 2 projectes més:
 1. En primer lloc, l’adequació i reforma de la climatització de l’edifici Rubí+D. Després d’analitzar l’estat actual d’aquestes instal•lacions, el consistori ha detectat diverses deficiències que cal reparar per aconseguir un sistema més eficient i adaptat a la normativa vigent. Entre d’altres, es reformarà la climatització interior i exterior, el sistema de control, el de descalcificació de l’aigua de consum, el sistema d’aigua freda/calenta i les bombes d’impulsió per distribuir l’aigua. El pressupost d’aquestes obres, que preveuen ocupar 6 persones, és de 104.850,56 euros.
 2. I, en segon lloc, la millora de l’eficiència energètica de diversos equipaments públics educatius, esportius i de serveis. En total es milloraran 16 edificis, entre els quals destaquen els CEIP Teresa Altet i Maria Montessori, el complex educatiu El Bullidor, la Casa Consistorial i el Rubí+D. El pressupost d’aquest projecte és de 175.152 euros i la previsió d’ocupació, de 6 treballadors.


Per últim, el FEOSL també sufragarà 3 projectes de millora mediambiental:
 1. Un d’aquests projectes preveu la recuperació natural i l’aplicació de mesures per garantir l’estabilitat del talús del marge dret de la riera de Can Solà. L’objectiu és recuperar i conservar l’entorn natural del torrent per garantir la seva estabilitat, a la vegada que es protegeix el terreny contra l’erosió. Aquesta actuació té un pressupost de 167.541,09 euros i preveu l’ocupació de 9 persones.
 2. També es contempla el projecte executiu d’intervenció paisatgística a 12 hectàrees al Torrent de Can Solà. La finalitat d’aquesta actuació és reduir el risc d’incendis, eliminar els elements inorgànics i crear un espai d’esbarjo, amb atractiu paisatgístic, a la vegada que també es protegeix el terreny de l’erosió. El pressupost d’aquesta obra ascendeix als 227.266,36 euros. La previsió d’ocupació és de 6 persones.
 3. Per últim, en aquest grup també s’inclou el projecte executiu per crear 4 franges perimetrals de protecció forestal a les urbanitzacions. Amb aquesta actuació es pretén protegir les urbanitzacions contra els incendis, d’acord amb la legislació vigent i el Pla de Protecció Contra Incendis de Rubí. El pressupost d’aquest projecte és de 58.510,61 euros, amb la previsió d’ocupar 4 persones.


Els projectes finançats pel FEOSL abracen tota la ciutat, incloses les urbanitzacions. Destaquen, en aquest sentit, la intervenció paisatgística del torrent de Can Solà i l’adequació de l’entorn del complex lúdic-esportiu de La Llana, entre d’altres. Segons l’alcaldessa Carme García Lores, “s’ha fet un esforç perquè les inversions municipals previstes aquest any, ja siguin finançades pel consistori o bé gràcies al FEOSL, beneficiïn tota la ciutat”.

Per la seva banda, la 3ª tinent d’alcalde, Arés Tubau, ha destacat les obres que es realitzaran als centres esportius de la ciutat. Segons Tubau, “malgrat que aquests projectes no són els que llueixen més pel que fa al pressupost, el seu impacte en la qualitat de vida de molts ciutadans serà molt elevat”.

A principis de març començaran les licitacions de les obres. Pel que fa a la contractació dels 6 projectes de major envergadura, el procediment serà obert (s’hi podrà presentar qualsevol empresa) i els 13 restants es licitaran a través de procediments negociats, fomentant la participació d’empreses de Rubí. La voluntat de l’equip de govern és que el procés d’adjudicació sigui el més transparent possible. En aquest sentit, representants de tots els partits polítics seran convidats a les diferents meses d’adjudicació.

Igual que va passar l’any passat amb el FEIL, totes les obres finançades pel FEOSL hauran d’estar acabades el 31 de desembre d’enguany. El consistori preveu començar a executar els diferents projectes cap al mes d’abril. El regidor de l’Àrea de Desenvolupament Urbà, Roger Garcia, confia que “l’execució de les obres gaudeixi del mateix grau de comprensió que durant la primera edició del FEIL”. En aquest sentit, Garcia ha tornat a demanar la “col·laboració de veïns, escoles i empresaris a l’hora de conviure amb les obres”.

Altres inversions municipals

A banda d’aquests 19 projectes finançats pel FEOSL, l’Ajuntament de Rubí preveu invertir 8’5 milions d’euros en 16 projectes més. Destaquen el projecte d’urbanització de la plaça dels Sindicats i d’un tram del carrer Bartrina; la continuació de les obres del Pinar, amb una inversió propera als 2 milions d’euros, nous pisos públics de lloguer prop de la plaça d’Andalusia i la rehabilitació i nova urbanització de la plaça Nova de Les Torres.

A totes aquestes actuacions se sumen una trentena d’obres més que actualment estan en marxa o a punt d’iniciar-se al municipi i que finalitzaran també durant aquest 2010. És el cas de la zona esportiva del Parc de la Pau i la Natura, les obres del Mercat Municipal, el pavelló de La Llana, el Celler o la reforma de la masia de Can Serra.