Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí inicia l’adaptació dels mitjans municipals a la nova Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya La nova llei s’ha de concretar en un nou reglament d’organització i funcionament dels mitjans. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament de Rubí inicia l’adaptació dels mitjans municipals a la nova Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya

La nova llei s’ha de concretar en un nou reglament d’organització i funcionament dels mitjans.

L’Ajuntament de Rubí ha iniciat el procés d’adaptació dels seus mitjans de comunicació públics a les noves directrius que defineix la Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, segons la qual s’ha d’elaborar un reglament d’organització i funcionament de l’ens gestor dels mitjans de comunicació municipals, es a dir l’Institut Municipal de Comunicació (IMCO), que ha d’incloure les missions de servei públic encomanades a l’IMCO d’acord amb els drets de llibertat d’informació, lliure expressió i participació dels ciutadans. Tot aquest procés d’adaptació ha d’ésser aprovat pel Ple Municipal.<br /><br />La segona fase de l’adaptació serà la creació d’un Consell Assessor i Consultiu que valori la idoneïtat de la persona que porti la direcció dels mitjans de comunicació municipals. Aquest consell garanteix la participació de grups socials, entitats de la ciutat i professionals del periodisme i la comunicació de reconegut prestigi, i és qui ha d’elaborar un informe no vinculant de idoneïtat previ pel nomenament de la direcció, que serà aprovat pel Ple amb una majoria qualificada de dos terços.<br /><br />El procés conclourà amb la redacció d’un contracte programa plurianual, com es a fa als mitjans de la Generalitat de Catalunya, que inclou els objectius de la programació, la fórmula de participació social i política i dota al servei de l’autonomia financera, tècnica i de recursos humans per realitzar la seva tasca. Aquest contracte programa s’ha de sotmetre a informació pública i s’enviarà al Consell de l’Audiovisual de Catalunya que ha d’elaborar un informe preceptiu.<br />