Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí i la UPC col·laboren per incrementar la competitivitat industrial de la ciutat en un entorn energètic sostenible Rubí es converteix en la ciutat catalana de referència en recerca i formació en l’àmbit de l’eficiència energètica amb el projecte Rubí Brilla. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament de Rubí i la UPC col·laboren per incrementar la competitivitat industrial de la ciutat en un entorn energètic sostenible

Rubí es converteix en la ciutat catalana de referència en recerca i formació en l’àmbit de l’eficiència energètica amb el projecte Rubí Brilla.
L’alcaldessa de Rubí, Carme García, el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Antoni Giró, i el president del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), Lluís Jofre, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per als pròxims 2 anys, seguits de pròrrogues anuals automàtiques, per treballar en la creació d’un model de gestió de l’energia sostenible a escala urbana aplicable a l’entorn industrial i empresarial, al comerç i a l’entorn domèstic i ciutadà.

Amb aquesta aliança estratègica Rubí avança posicions en el desenvolupament del projecte Rubí Brilla, que persegueix millorar la competitivitat del sector industrial a través de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, convertint Rubí en un referent nacional i internacional en la gestió de l’energia.

La UPC i l’Ajuntament de Rubí comparteixen filosofia en aquest sentit i així ho especifica el conveni signat avui. Per una banda, en l’acord es destaca la vocació de la Universitat Politècnica de Catalunya per la formació i la recerca en els àmbit de l’enginyeria i la transferència de tecnologia a l’entorn empresarial per tal de contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses, el desenvolupament econòmic i el benestar del país. Una prioritat que es treballa específicament des del Grau en Enginyeria de l’Energia, que imparteix l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Barcelona (EUETIB) com també, i de forma transversal, en la resta de titulacions de la UPC. A més, la Universitat Politècnica de Catalunya disposa d’un nombre rellevant de grups de recerca i transferència de tecnologia integrats per professorat i investigadors experts en diversos àmbits de l’enginyeria de l’energia i la seva gestió. En aquest sentit, la UPC ha estat reconeguda com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) pel seu projecte Campus Energia, que abasta la majoria dels aspectes necessaris per tal que la UPC actuï com un agent actiu en el procés de transformació del sector energètic mitjançant la cooperació en la recerca i la innovació.

Per l’altra, es recull que l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i Social (ADES) de Rubí, signat el març de 2009 per totes les formacions polítiques i agents econòmics i socials de la ciutat, prioritza el desenvolupament econòmic sostenible del municipi.

En aquest sentit, l’alcaldessa, Carme García, està convençuda que “els objectius i els recursos de l’Ajuntament i la UPC són complementaries i que d’aquesta col·laboració se’n poden derivar sinergies importants, al temps que s’optimitzen l’ús dels recursos públics i es maximitzen els resultats per a la societat”. Segons García, “amb aquest conveni es vol fomentar la relació entre universitat i empreses, vinculant aquestes últimes a la investigació i facilitant que puguin descobrir nous productes i nous desenvolupaments per la seva línia de producció, amb l’objectiu de generar ocupació”.

Per al rector de la UPC, Antoni Giró, l’acord amb la ciutat de Rubí s’emmarca en la potència investigadora i docent que la UPC té sobre l’energia. “Un àmbit del coneixement pel qual la Universitat ha estat reconeguda com a campus d’excel·lència internacional i per al que la transferència del resultat a la societat és cabdal si volem transformar l’escenari energètic del nostre país en un de més eficient i sostenible”.

Per la seva banda, el president del CEIB, Lluís Jofre, ha destacat la importància d’encabir el desenvolupament de l’energia com a motor per a la indústria “i també, i molt especialment, com a motor d’ocupabilitat”. Jofre ha posat l’accent concretament “en la capacitat i l’experiència de l’EUETIB per trobar el punt d’equilibri entre les bases científico-tècniques i l’aplicabilitat de la recerca”.

Els acords
El pas immediatament posterior a la signatura del conveni serà la redacció d’un projecte tècnic de col·laboració que definirà de forma general les estratègies d’acció conjunta per a un període de quatre anys. Aquestes es concretaran anualment tenint en compte els objectius, recursos, indicadors, seguiment i informes a realitzar.

Per dur a terme les diferents accions recollides al Projecte Tècnic de col·laboració amb l’objectiu final de millorar la competitivitat amb la gestió eficient de l’energia i l’ús d’energies renovables, l’Ajuntament de Rubí col·laborarà activament amb els grups de recerca de l’EUETIB, es posaran en marxa projectes conjunts entre empreses de Rubí i personal docent i investigador de la UPC; i es promourà que l’estudiant d’Enginyeria en Energia de la UPC faci el seu treball de final de grau proposant millores i innovacions en les instal·lacions, processos o productes de les empreses del municipi de Rubí en aspectes vinculats a l’energia i la sostenibilitat. Finalment, l’Ajuntament de Rubí i l’EUETIB (UPC) treballaran conjuntament per oferir formació en matèria d’eficiència, estalvi d’energia i energies renovables tant per a les empreses, com per a la ciutadania, així com per a difondre les bones pràctiques identificades entre tots els col·lectius de la societat del municipi de Rubí.

El conveni signat avui és el punt de partida d’una aliança estratègica, de col·laboració a mig i llarg termini per treballar en la creació d’un model de gestió de l’energia sostenible a escala urbana aplicable a l’entorn industrial i empresarial, al comerç i l’entorn domèstic i ciutadà. Aquest model es concretarà en estalvi públic i privat, augment de la competitivitat de les empreses de Rubí a través de la reducció de costos d’energia i millora de la seva imatge a través de l’ús de processos i tecnologies més sostenibles, així com en la formació de professionals en tecnologies de l’energia, a la universitat i a les empreses.

Altres resultats constatables de la signatura del conveni seran la difusió dels resultats a nivell estatal i internacional perquè el projecte Rubí Brilla es converteixi en referent i es promogui com a model d’èxit.