Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí estalviarà més de 630.000 kw/h a l’any, l’equivalent al 6% del consum total anual El Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local subvenciona 2 projectes de millora i eficiència energètica en edificis municipals amb 268.802,68 euros. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament de Rubí estalviarà més de 630.000 kw/h a l’any, l’equivalent al 6% del consum total anual

El Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local subvenciona 2 projectes de millora i eficiència energètica en edificis municipals amb 268.802,68 euros.
Les mesures incloses al projecte per a la millora de l’eficiència energètica de diversos equipaments públics, educatius, esportius i de serveis de Rubí comportaran un estalvi econòmic estimat de 51.000 euros a l’any. Aquestes millores, a més, suposaran una reducció anual de 292.000 quilos de CO2 a l’atmosfera. El projecte ha estat adjudicat a l’empresa rubinenca Jose Sánchez Gil per un import de 168.146,15 euros.

Les actuacions es duran a terme en 9 edificis educatius (CEIP Joan Maragall, CEIP Maria Montessori, CEIP Torre de la Llebre, CEIP Ramon Llull, CEIP Schola, CEIP Teresa Altet, Finca Font del Ferro, El Bullidor i l’Escardívol), en 3 equipaments esportius (al camp de futbol i el pavelló de Can Rosés i al camp de futbol del 25 Setembre), així com en 4 edificis de serveis municipals (casa consistorial, Rubí+D, Policia Local i Mercat Municipal).

Després d’analitzar aquests 16 equipaments, s’ha determinat quin és el major ús energètic en cadascun d’ells i s’han establert les mesures d’estalvi més adequades en cada cas.

Els sistemes de climatització i, especialment, el sistema de calefacció són els que generen més consum energètic en una desena d’aquests edificis. Destaca especialment el consum de climatització de la casa consistorial (72% del total) i del CEIP Torre de la Llebre (71% del total) i el sistema de calefacció del CEIP Teresa Altet (69% del total).

La il·luminació és un altre dels usos que genera més consum energètic. Al CEIP Joan Maragall suposa un 41% del consum total d’energia de l’edifici, mentre que al CEIP Ramon Llull aquest percentatge arriba al 38%.

Els equips per al funcionament de les instal·lacions també comporten un consum energètic notable, especialment al Mercat Municipal (51%) i al camp de futbol del 25 de Setembre (45% del total).

Per últim, també s’aplicaran mesures per reduir el consum de l’aigua calenta sanitària, que és especialment elevat al camp de futbol de Can Rosés (49% del total).

Algunes de les actuacions que es duran a terme en aquests edificis, en funció de les seves característiques i necessitats, són:

  • La instal·lació de termòstats programables per activar la climatització quan convingui, evitant el seu funcionament en hores i dies en els quals no hi ha ningú a l’edifici.
  • La col·locació de vàlvules termostàtiques als radiadors per poder obrir i tancar automàticament el pas de l’aigua calenta segons la temperatura desitjada.
  • El canvi dels fluorescents actuals per models de baix consum.
  • La instal·lació de detectors de presència, amb l’objectiu d’apagar o encendre la il·luminació d’un espai en funció de la presència o no de persones a la zona.
  • La instal·lació de modelitzadors de consum elèctric que permeten augmentar la eficiència elèctrica localitzant, quantificant i eliminant consums no desitjats originats per causes diverses.
  • La instal·lació de panells d’energia solar fotovoltaica (aquesta mesura només s’aplicarà al Bullidor).
  • La col·locació d’airejadors a les aixetes que redueixen el cabal d’aigua.

Millores a l'edifici Rubí Desenvolupament

D’altra banda, l’Ajuntament de Rubí també renovarà les instal·lacions de climatització i el sistema de control associat de l’edifici Rubí+D. Aquest projecte també ha estat adjudicat a l’empresa rubinenca Jose Sánchez Gil, amb un import de 100.656,53 euros.
Després d’analitzar l’estat actual d’aquestes instal·lacions, el consistori ha detectat diverses deficiències que cal reparar per aconseguir un sistema més eficient i adaptat a la normativa vigent.
En aquest sentit, es reformarà la climatització interior i exterior, el sistema de control, el de descalcificació de l’aigua de consum, el sistema d’aigua freda/calenta i les bombes d’impulsió per distribuir l’aigua.

Pel que fa a la climatització exterior, s’ha detectat un problema en els conductes d’aire, que estan oxidats i deteriorats. Per aquest motiu seran substituïts per aconseguir el correcte funcionament de la màquina, augmentant el rendiment del sistema i reduint pèrdues, tant econòmiques com energètiques i ambientals.

En el cas de la climatització interior, es canviarà la conducció a la sala de calderes, ja que les canonades actuals es troben deteriorades. Donat que la caldera de gas natural funciona correctament, no s’hi farà cap actuació. Simplement se seguirà fent el manteniment habitual.

L’edifici Rubí+D disposa d’un sistema de control de climatització que actualment no funciona correctament. El projecte preveu la realització d’un estudi i la posterior instal·lació d’un nou sistema domòtic per controlar la climatització de l’edifici des de la zona de recepció, des d’on es pugui visualitzar la temperatura de les diferents sales i planificar el sistema de forma eficient energèticament.

Pel que fa a la instal·lació d’aigua calenta sanitària, el principal problema detectat ha estat la corrosió de les canonades, com a conseqüència de la forta presència de calç a l’aigua. En aquest sentit, s’haurà de substituir tot el sistema de canonades i el de bombes hidràuliques. A més, s’instal•larà un descalcificador per evitar futurs problemes.

Per últim, es crearan 6 finestres practicables (2 per planta) per a la ventilació natural de l’edifici, que disposaran de les prestacions tèrmico-acústiques més adequades per a aquest edifici.