Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí aprova el calendari fiscal per a aquest any A partir de febrer comença el període voluntari de pagament per a alguns tributs i a partir de l’abril pels domiciliats. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament de Rubí aprova el calendari fiscal per a aquest any

A partir de febrer comença el període voluntari de pagament per a alguns tributs i a partir de l’abril pels domiciliats.
L’Ajuntament de Rubí ha aprovat el nou calendari fiscal que s’aplicarà aquest any i que inclou l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), d’Activitats Econòmiques (IAE), sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), sobre els vehicles de tracció mecànica, i les taxes de recollida d’escombraries, guals i cementiri.

Tots aquests tributs tenen un període voluntari de pagament, que comença al febrer per a l’impost de vehicles i la taxa del cementiri, al març per a l’IBI, les escombraries domèstiques i els guals, al maig per a l’IAE, al setembre per a la taxa de recollida de residus industrials, i a l’abril per a la resta de tributs. Pel que fa a les domiciliacions i als impostos fraccionats, els cobraments es començaran a tramitar a partir de l’abril en uns casos i del maig en altres (veure document adjunt).

L’IBI, l’IAE, la plusvàlua, l’ICIO i l’impost de vehicles, que suposen gairebé el 44% del finançament municipal, han estat congelats aquest any en les ordenances fiscals que es van aprovar en el ple del mes d’octubre de 2010, mentre que la pujada en algunes de les taxes (com la d’escombraries) ha estat d’un 2%, per sota del IPC català. A més, l’Ajuntament va decidir mantenir totes les bonificacions i subvencions que beneficien majoritàriament a gent gran, aturats, famílies nombroses i monoparentals i persones d’escassa capacitat econòmica.