Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament crea l’àmbit de Presidència, que aglutina els serveis de Ciutadania, Civisme i Cooperació, Governança, Joventut i Dona Les modificacions introduïdes a l’organigrama municipal responen a la voluntat de l’equip de govern d’aprofundir en els valors que posen la ciutadania i les seves necessitats en el focus principal de l’acció del consistori. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament crea l’àmbit de Presidència, que aglutina els serveis de Ciutadania, Civisme i Cooperació, Governança, Joventut i Dona

Les modificacions introduïdes a l’organigrama municipal responen a la voluntat de l’equip de govern d’aprofundir en els valors que posen la ciutadania i les seves necessitats en el focus principal de l’acció del consistori.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Rubí (PSC i ERC) ha modificat l’estructura organitzativa municipal per tal d’adequar-la al context de crisi econòmica actual, aprofundint en els valors que posen la ciutadania i les seves necessitats en el focus principal de l’acció del consistori. L’objectiu dels canvis plantejats és optimitzar l’ús i el consum dels recursos municipals maximitzant l’eficàcia, l’eficiència i l’equitat en un context de forta crisi i restricció pressupostària.

Davant la preocupació de l’alcaldessa i del conjunt de l’equip de govern per la cohesió social i amb l’objectiu d’optimitzar al màxim els recursos disponibles, s’ha apostat per concentrar en una única unitat organitzativa –el nou àmbit de Presidència– un conjunt de serveis que tenen per objectiu afavorir la proximitat i la col·laboració amb el teixit social de la ciutat.

Aquest nou àmbit de Presidència, que depèn directament d’Alcaldia, aglutina el servei de Governança; el servei de Ciutadania, Civisme i Cooperació; el comissionat d’Emancipació Juvenil i el comissionat de Polítiques d’Igualtat. Al mateix temps, amb aquesta nova reordenació, s’han reformulat aquests mateixos serveis: s’ha creat el servei de Governança i Ciutadania, on s’integren els serveis de Governança i de Ciutadania, Civisme i Cooperació; i el servei de Joventut i Dona, on s’integren els serveis dels actuals comissionats d’Emancipació Juvenil i de Polítiques d’Igualtat.

L’alcaldessa, Carme García, ha posat en valor la feina realitzada als serveis de Governança i de Ciutadania, Civisme i Cooperació i ha assegurat que fusionar-los en un únic àmbit suposarà “reforçar aquests serveis i guanyar en eficiència i coherència”. El fet d’incorporar aquests nous serveis a l’àmbit d’Alcaldia respon a la importància estratègica que tenen per l’alcaldessa: “Vull apostar encara més, donats els moments complicats que estem vivint, per tenir més presència al carrer, per obrir espais de diàleg i de participació, per generar confiança i entorns de col·laboració”. La inclusió dels comissionats d’Emancipació Juvenil i de Polítiques d’Igualtat a Alcaldia, per la seva banda, respon al seu caràcter transversal i participatiu. “D’aquesta manera guanyarem en visibilitat i prioritat”, ha dit García.

Aquests canvis, tal com ha explicat l’alcaldessa, responen a una lògica política i de prioritats. Tant la cohesió social com la reactivació econòmica són dos dels principals eixos del mandat i s’estan treballant amb dos plans de mesures extraordinàries, entre d’altres eines. “Ara volem reforçar l’espai públic i la presència al carrer”.

L’altre canvi és la creació de l’àmbit de Recursos Humans, Organització i Sistemes d’Informació. Aquest canvi respon a la voluntat de l’equip de govern de fer de l’Ajuntament de Rubí una organització més propera a la ciutadania des de la perspectiva de la prestació dels serveis públics: facilitar que la ciutadania pugui accedir als serveis de l’Ajuntament ja sigui de manera presencial, on-line i/o telefònica; simplificar i optimitzar els procediments posant la ciutadania i les entitats i empreses com a objectiu del sistema; la professionalització de l’equip humà i la definició i millora dels sistemes de treball.

Per fer-ho possible, es planteja integrar en un àmbit els serveis de Recursos Humans, d’Informàtica i Noves Tecnologies i d’Organització i Processos amb l’encàrrec d’impulsar aquest procés de modernització de l’Ajuntament de Rubí.

Tots aquests canvis, que s’han realitzat comptant amb l’estructura tècnica actual, sense cap cost addicional, buscant l’eficiència i eficàcia dels diferents serveis, comporten una modificació en la delegació de competències. Neus Muñoz es farà càrrec del servei de Governança i Ciutadania, Belén Meneses dirigirà el servei de Joventut i Dona i Josep Manel Castro encapçalarà l’àmbit de Recursos Humans, Organització i Sistemes d’Informació.

El juny de 2011, quan es va iniciar aquesta legislatura, l’equip de govern ja va modificar l’estructura municipal a nivell organitzatiu. Així, es van reduir el nombre d’àrees (passant de 7 a 4) amb la voluntat de fer una organització més compacta, eficient i eficaç.