Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament arranjarà uns 600 metres quadrats de voreres durant els propers tres mesos Les obres, que s’inicien aquesta setmana, es duran a terme a un total de 7 carrers del centre de la ciutat. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament arranjarà uns 600 metres quadrats de voreres durant els propers tres mesos

Les obres, que s’inicien aquesta setmana, es duran a terme a un total de 7 carrers del centre de la ciutat.
L’Ajuntament de Rubí engega aquesta setmana una nova fase del Pla de Voreres, que afectarà diferents carrers del centre de la ciutat. Aquests treballs donaran continuïtat a les actuacions que es van dur a terme durant els anys 2010 i 2011. En total s’arranjaran uns 600 m2 de voreres. Les obres han estat adjudicades a l’empresa Proyectos Y Excavaciones Rubí SL per un import de 136.379,76 euros. El termini d’execució d’aquests treballs és d’uns 3 mesos.

Les obres, que és previst que s’iniciïn a les escales del c/ Orso, també afectaran els carrers Calderón de la Barca, Balmes, Doctor Robert, Gimnàs, Montserrat i Badajoz.

El carrer d’Orso es reurbanitzarà amb la projecció d’unes noves escales adaptades, segons marca el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, i uns nous parterres i zones enjardinades, que dignificaran la imatge actual del carrer. L’actuació es completarà amb la projecció d’una barana. Mentre durin els treballs, diversos estacionaments ubicats entre el c/ Rafael Casanova i les escales del c/ Orso quedaran afectats.

Al carrer de Calderón de la Barca, l’àmbit d’actuació se situa a la vorera est del tram comprès entre els carrers d’Escultor Benlliure i de Carles Aribau. Està previst eixamplar l’amplada de les voreres, passant del metre actual als 1,40 metres. També s’arranjaran els xamfrans de la vorera amb els carrers d’Escultor Benlliure i de Carles Aribau. Mentre s’executin les obres s’eliminaran les places d’estacionament al costat contrari del carrer per a mantenir el doble sentit de circulació.

En el cas del c/ Balmes es repavimentarà un tram de la vorera oest situat a prop de la cruïlla amb el carrer de Pintor Murillo, donat l’estat deteriorat que presenta actualment. Aquesta actuació no suposarà l’ampliació de la vorera. S’eliminaran els estacionaments de manera puntual per garantir la circulació.

Al carrer del Doctor Robert s’ampliarà i repavimentarà la vorera est, en el tram situat entre la cruïlla amb el c/ Unió i el c/ Justícia, aconseguint una amplada d’1,60 metres. L’autobús urbà es desviarà pel c/ Cadmo mentre s’executin les obres, que és previst que durin una setmana aproximadament. Durant aquest període de temps quedaran anul·lades, de forma temporal, les parades Ajuntament, Doctor Guardiet i Maximí Fornés.

Al c/ Gimnàs s’executarà una nova escala de 2 trams amb replà intermig amb adaptació dels talussos del parterre. A la part superior s’ampliarà la vorera de la carretera de Terrassa per protegir els vianants de l’aparcament de vehicles de la comissaria i a la part inferior s’ampliarà la vorera del c/ Gimnàs fins al peu de l’escala per facilitar-ne l’accés. Es col·locarà un punt de llum al replà superior per il·luminar l’escala durant la nit. Els treballs en aquest punt no comportaran cap afectació de trànsit.

Pel que fa al c/ Montserrat es preveu la repavimentació i ampliació entre e carrer de Màxim Fornés i passeig de Francesc Macià, amb dues voreres de 1,50 m, estacionament al cantó sud de 1,85 m i carril de circulació de 3,05 m. El tram del c/ Montserrat entre Maximí Fornés i l’avinguda de Francesc Macià quedarà tallat al trànsit durant les obres de millora de les voreres. Per tal de facilitar l’accés als veïns dels carrers Montserrat, Sant Jaume i Sant Pere, s’eliminarà l’estacionament de la zona blava al tram del c/ Montserrat comprès entre els carrers Sant Pere i Sant Jaume. Aquest tram es convertirà en una via de doble sentit fins al c/ Sant Jaume.

I, per últim, al carrer de Badajoz es pavimentarà el xamfrà de la cruïlla entre els carrers de Badajoz i Mallorca, que actualment no està pavimentat. Els treballs en aquest punt no comportaran cap afectació de trànsit.