Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament arranjarà 1.000 metres quadrats de voreres durant els propers 3 mesos Les obres afectaran un total de 7 zones repartides pels districtes 1, 2 i 3 de la ciutat i, més endavant, es programaran actuacions al districte 4. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament arranjarà 1.000 metres quadrats de voreres durant els propers 3 mesos

Les obres afectaran un total de 7 zones repartides pels districtes 1, 2 i 3 de la ciutat i, més endavant, es programaran actuacions al districte 4.
El consistori engegarà, la setmana vinent, una nova fase del Pla de Voreres, que afectarà diferents carrers dels districtes 1, 2 i 3 de la ciutat. Aquests treballs donaran continuïtat a les actuacions que es van dur a terme durant el 2010. En total s’arranjaran 1.000 m2 de voreres. Les obres han estat adjudicades a l’empresa Proyectos Y Excavaciones Rubí SL per un import de 151.176,37 euros. El termini d’execució d’aquests treballs és d’uns 3 mesos.

Aquesta fase d’obres se centrarà en un total de 7 zones dels districtes 1, 2 i 3. Per tal d’optimitzar recursos, l’empresa adjudicatària destinarà dos equips a aquest projecte. Així, mentre durin els treballs, en tot moment hi haurà 2 actuacions en marxa.

Les obres està previst que s’iniciïn a la plaça dels Ocells i al carrer de Pau Casals. Posteriorment es treballarà a l’avinguda de Can Fatjó i als carrers d’Oriol Martorell i del Doctor Ferran. Les dues últimes actuacions seran les de la rambleta de Joan Miró i de Mare de Déu de Fàtima.

A la plaça dels Ocells, un espai que encara no està pavimentat, es crearan 2 noves voreres. La primera, que tindrà una amplada d’uns 3,5 metres, connectarà la cruïlla entre el carrer de l’Àliga i la plaça dels Ocells amb el c/ Cèrvol; la segona, que tindrà una amplada variable, unirà la confluència entre els carrers del Falcó i dels Avets amb el nou vial obert.

Al carrer de Pau Casals es connectarà la vorera existent al camí de Xercavins, que travessa el pas inferior de les vies de ferrocarril i finalitza el seu traçat just travessada la riera, amb la que hi ha al carrer de Santa Teresa.

En el cas de l’avinguda de Can Fatjó, s’ampliarà el tram de la vorera oest comprès entre el c/ Platí i el c/ Roser, passant a una amplada aproximada de vorera de 1,5 metres. L’actuació es completarà amb l’ampliació del xamfrà de l’avinguda de Can Fatjó amb el carrer del Roser.

Al carrer d’Oriol Martorell es pavimentarà tota la vorera nord (actualment no està pavimentada) sense modificar-ne la seva alineació.

Al carrer del Doctor Ferran es pavimentarà el tram de vorera situat entre els carrers dels Països Catalans i Joan Bosch Cusí i es repavimentarà el tram entre aquest últim i el carrer d’Antoni Sedó.

També es preveu continuar la vorera oest de la rambleta de Joan Miró fins a la cruïlla amb el passatge de la Riera, salvant el talús de terra i vegetació que separa la rambleta del pàrquing i que ara no permet el pas dels vianants en unes condicions mínimes de seguretat.

I al carrer de la Mare de Déu de Fàtima s’ampliaran tres dels quatre xamfrans existents a la cruïlla amb el carrer de Mestre Apel·les, eliminant les fileres d’estacionament i deixant la calçada amb una amplada aproximada de 5 metres, en un tram d’uns 20 metres. Concretament, la vorera s’ampliarà uns 2 metres.

Aquests treballs poden comportar diverses afectacions viàries, de caràcter puntual. Així, per exemple, mentre durin les obres a l’avinguda de Can Fatjó, es produiran restriccions d’estacionament.

2ª fase del Pla de Voreres 2011
Paral·lelament, el consistori també preveu arranjar diverses voreres del districte 4. Aquest projecte, que hores d’ara està en procés de licitació per un import de 141.260 euros, preveu actuar a 7 espais diferents:

Al carrer de Calderón de la Barca, l’àmbit d’actuació se situa a la vorera est del tram comprès entre els carrers d’Escultor Benlliure i de Carles Aribau. Està previst eixamplar l’amplada de les voreres, passant del metre actual als 1,40 metres. També s’arranjaran els xamfrans de la vorera amb els carrers d’Escultor Benlliure i de Carles Aribau.

En el cas del c/ Balmes es repavimentarà un tram de la vorera oest situat a prop de la cruïlla amb el carrer de Pintor Murillo, donat l’estat deteriorat que presenta actualment. Aquesta actuació no suposarà l’ampliació de la vorera.

Al carrer del Doctor Robert s’ampliarà i repavimentarà la vorera est, en el tram situat entre la cruïlla amb el c/ Unió i el c/ Justícia, aconseguint una amplada d’1,60 metres.

El projecte també contempla la reurbanització de l’interior de l’àmbit d’actuació del carrer d’Orso, mitjançant la projecció d’unes noves escales adaptades, segons marca el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, i uns nous parterres i zones enjardinades, que dignificaran la imatge actual del c/ Orso. L’actuació es completarà amb la projecció d’una barana, complint els criteris establerts al Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

A la carretera de Terrassa es repavimentarà el tram oest de la vorera en uns 65 metres des de la rotonda existent. Al mateix temps, s’eliminarà una rampa de formigó que hi ha actualment per millorar l’accés a un habitatge particular i, d’aquesta manera, donar continuïtat a la vorera.

En el cas del carrer de Saragossa es pavimentarà el vorera nord i es crearan diferents escocells. També s’habilitarà un pas de vianants.

I, per últim, al carrer de Badajoz es pavimentarà el xamfrà de la cruïlla entre els carrers de Badajoz i Mallorca, que actualment no està pavimentat.

En el marc d’aquesta actuació, se substituiran els embornals afectats per les obres i es projectaran els nous adaptats als nous límits de les voreres.