Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Es presenta la diagnosi tècnica i la síntesi del procés de participació ciutadana del Pla de Mobilitat Urbana de Rubí L’equip redactor farà ara una proposta tècnica que es tornarà a sotmetre a l’opinió de la ciutadania https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Es presenta la diagnosi tècnica i la síntesi del procés de participació ciutadana del Pla de Mobilitat Urbana de Rubí

L’equip redactor farà ara una proposta tècnica que es tornarà a sotmetre a l’opinió de la ciutadania
S’ha celebrat a l’auditori del Castell la sessió de retorn de la diagnosi tècnica i el procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Rubí, amb l’assistència d’una cinquantena de persones que, anteriorment, ja havien pres part en alguna de les reunions obertes a la població.

La presentació ha anat a càrrec de les empreses AIM, encarregada de la redacció del pla, i Indic, dinamitzadora del procés de participació, i ha estat presidida per Belén Meneses, regidora d’Espai Públic, Obra Pública i Mobilitat. Meneses ha definit la mobilitat com “un element indispensable en la política municipal” i ha refermat la voluntat de l’equip de govern de comptar amb la ciutadania en el procés d’elaboració del PMU, ja que “la participació és una prioritat per a nosaltres”.

La diagnosi tècnica presentada aquest dimecres exposa de manera detallada la situació actual del municipi quant a la mobilitat. Així, recull les principals infraestructures existents, els centres d’atracció i generació de viatges i el parc de vehicles, i analitza l’oferta i la demanda pel que fa a vianants, ciclistes, transport públic, vehicles privats motoritzats, aparcament i transport de mercaderies i logística. També fa una panoràmica d’altres aspectes relacionats en la mobilitat, com la seguretat viària, el costos unitaris del transport, el medi ambient i el grau d’ocupació del sòl.

La diagnosi revela que Rubí té un parc de 46.526 vehicles, entre els quals es compten 33.499 turismes. Això significa un índex de motorització per sota de la mitjana comarcal i del conjunt de Catalunya.

Pel que fa la mobilitat a peu, l’estudi detecta que un 76% dels vials de Rubí tenen una amplada de vorera accessible, un 42% tenen “voreres millorables” i un 34% “voreres còmodes”. Respecte als passos de vianants, la meitat estan adaptats però existeix un alt percentatge de cruïlles on no estan senyalitzats.

Quant a la mobilitat en bicicleta, la diagnosi estableix que la xarxa viària especialment segura per aquest vehicle és pràcticament inexistent, que hi ha un 27,6% de carrers amb pendents superiors al 5% i que hi ha un baix ús de la bicicleta al municipi.

Pel que fa al transport col·lectiu, es conclou com aspecte positiu que l’autobús cobreix un 80% de la ciutat però, per contra, s’evidencia que l’entramat viari del centre de la ciutat dificulta l’establiment d’alternatives de recorregut fora de l’eix av. Barcelona- pg. Pau Claris. La diagnosi fa una molt bona valoració del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i, en canvi, destaca negativament el servei de bus interurbà, amb baixa freqüència de pas.

En el cas de la mobilitat en vehicle privat, l’estudi conclou que, en general, la xarxa viària interna està poc col·lapsada i que hi ha una bona estructuració de la xarxa primària del municipi. On sí hi ha un nivell alt de saturació, segons la diagnosi, és als accessos al nucli urbà. D’altra banda, l’estudi fa palès l’efecte barrera de la Riera.

Pel que fa a l’aparcament, en horari diürn s’ha detectat que les places no regulades presenten un elevat percentatge d’ocupació, per sobre del 90%. Tot i això, es conclou que el comportament normal dels conductors és cercar aquest tipus d’aparcament i no recórrer als pàrquings públics soterrats, amb un nivell baix d’utilització. Pel que fa a l’estacionament de rotació, també té una ocupació alta, per sobre del 80%.

El procés de participació ciutadana es va fer ressò de molts d’aquests aspectes assenyalats a la diagnosi tècnica però els ciutadans que van formar-hi part també van incidir en altres qüestions, com per exemple la influència del mobiliari urbà en la mobilitat, l’estat i el tipus de paviment, o la manca de civisme. Pel que fa al transport públic, alguns ciutadans van fer notar les seves queixes referents a aspectes com els horaris o l’eficiència dels itineraris. La ciutadania també va concloure durant el procés participatiu que moure’s en vehicle per Rubí no és fàcil, que hi ha col·lapses a determinades hores i en punts concrets, i que hi ha manca de senyalització per orientar-se. A les reunions també es van establir possibles millores quant a l’aparcament, que en general es considera escàs, especialment al centre.

Procés d’aprovació del PMU

El PMU és el document bàsic que ha de definir les estratègies de mobilitat sostenible i segura de la ciutat. A finals de l’any passat, l’Ajuntament va presentar els seus objectius en el marc de les reunions del projecte Compromís de barri, de manera que representants dels diferents districtes de la ciutat ja van poder fer algunes aportacions al procés. A més, el passat mes de maig, es va celebrar una jornada participativa sota el títol de Mou-te, en què diferents persones, entre elles ciutadans en cadira de rodes o usuaris de bicicletes, van poder comprovar de manera pràctica les problemàtiques que condicionen la mobilitat a la ciutat. Al setembre del 2013, i una vegada finalitzada la diagnosi tècnica del PMU, es van iniciar reunions sectorials amb representants de l’àmbit del comerç, les empreses, el Consell Consultiu de la Gent Gran i el Consell d’Infants i Adolescents.

Un cop presentada la diagnosi, l’equip redactor treballarà ara en les propostes d’actuació i s’obrirà una segona fase de participació oberta a la ciutadania. Paral·lelament, es constituirà una Comissió Cívica de Seguiment del PMU encarregada de validar tot el procés.

L’aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana anirà a càrrec de l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. En el marc d’aquest procés, també està prevista l’elaboració d’un Pacte de Mobilitat, que recollirà entre 15 i 20 accions estratègiques relacionades amb aquesta qüestió.