Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els treballadors de Sharp reben el suport del ple de Rubí El ple municipal també va aprovar inicialment la nova ordenança que regularà la tinença d’animals i la seva adhesió a l’Any Amades. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Els treballadors de Sharp reben el suport del ple de Rubí

El ple municipal també va aprovar inicialment la nova ordenança que regularà la tinença d’animals i la seva adhesió a l’Any Amades.
Els treballadors i treballadores rubinencs que treballen a l’empresa Sharp, ubicada a Sant Cugat, van rebre ahir vespre, el suport unànime del Ple municipal, durant la celebració de la sessió ordinària d’aquest mes.
Mitjançant la presentació d’una moció de la junta de portaveus, totes les formacions polítiques amb representació municipal van manifestar “el compromís de lluitar en favor de l’ocupació , de l’estabilitat en el treball i en contra de les polítiques laborals de determinades empreses que, en moments de crisi econòmica, intenten condicionar la continuÏtat dels llocs de treball al grau de suport material que puguin rebre de les manifestacions”.

També van acordar instar al govern de la Generalitat de Catalunya a desenvolupar el Pacte Nacional que ha d’impulsar polítiques industrials per potenciar la competitivitat dels sectors industrials, fet que ha de permetre, alhora, “una major confiança dels inversors i el manteniment d’un nivell alt d’ocupació, amb un model industrial qualificat i d’alt valor afegit”.

Els acords adoptats ahir es traslladaran al departament de Treball de la Generalitat, als grups parlamentaris i a la direcció i al comitè d’empresa de Sharp.

Adhesió a l’any Amades

També per unanimitat es va aprovar ahir l’adhesió del municipi als actes de l’Any Amades coincidint amb el 50è aniversari de la mort d’aquest folklorista català. Es tracta d’una iniciativa promoguda per l’Associació Cultural Joan Amades amb el suport de Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, que té l’adhesió de 523 organismes i entitats més d’arreu de Catalunya.

Joan Amades (1890-1959) va estar vincular directament amb la nostra ciutat mitjançant la col•laboració activa en els treballs de recerca, coordinats pel mateix Amades, del pintor Daniel Bas i del mestre de música de les Escoles Ribas Joan Tomàs.

L’Associació Cultural Joan Amades vol impulsar la celebració d'un any homenatge per donar a conèixer l’obra d’aquest estudiós del folklore, que ha estat una figura cabdal en la cultura catalana a través del seus treballs essencials per tots els àmbits de la cultura popular.

Nova ordenança de tinença d’animals

El ple també va aprovar inicialment la nova ordenança que regularà la tinença responsable d’animals a la ciutat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC i ERC), i l’abstenció de l’oposició (CiU, PP, ICV-EUiA i ACR).

L’ordenança es divideix en 8 grans apartats: disposicions generals; tinença d’animals en habitatges, locals i altres espais delimitats d’ús privatiu; presència d’animals en espais d’ús públic i de concurrència pública; nuclis zoològics; intervenció municipal; normes de control; identificació i registre; i règim sancionador.

Alguns dels aspectes que es regulen amb aquest document són, per exemple, les actuacions prohibides, com ara no donar-los de menjar i maltractar-los o negar-los l’atenció veterinària; les condicions de manteniment i salubritat en habitatges i espais delimitats; l’obligatorietat de la identificació i el registre; els mètodes de subjecció; la tinença d’animals de fauna salvatge no perillosos; la presència d’animals en llocs públics; i tota la normativa relacionada amb la tinença d’animals potencialment perillosos (determinació de la perillositat en el cas de gossos, llicència per a la tinença o procediment per a la concessió de la llicència, entre d’altres.).

La darrera part del document fa referència al règim sancionador. En aquest sentit, estableix diferents graus (lleu, greu o molt greu) per als diversos tipus d’infraccions que es poden cometre i les sancions corresponents, segons facin referència a la legislació sobre protecció animal, sobre animals potencialment perillosos o sobre les normes municipals.

Així, les infraccions comeses se sancionaran amb multes que poden anar des dels 30 euros (infraccions lleus) a 30.050 euros (infraccions molt greus relacionades exclusivament amb la tinença d’animals potencialment perillosos). La quantia de la multa variarà segons el tipus de legislació on s’inclogui la infracció i el seu grau.

Es consideraria infracció lleu, per exemple, exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals; rentar els animals en fonts, rius o llacs del terme municipal; la presència d’animals a les zones infantils i l’exhibició ambulant d’animals com a reclam. Entre els casos molt greus i sancionats amb major quantia i que fan referència exclusivament als animals considerats potencialment perillosos, hi ha, per exemple, abandonar un animal potencialment perillós, tenir-lo sense la llicència obligatòria corresponent, ensinistrar-lo per activar la seva agressivitat o, en el cas dels gossos potencialment perillosos, participar en la realització de combats.

Aquest apartat de l’ordenança també inclou la possibilitat de commutar les sancions de multa, és a dir, substituir-les per mesures alternatives com sessions formatives, la participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat en el casos que sigui possible. En aquest sentit, per a cada cas concret caldrà determinar la mesura substitutòria adequada al tipus d'infracció i proporcional a la sanció.

Actualment, al municipi de Rubí hi ha censats al voltant d’uns 800 animals de companyia entre gossos, gats i fures, i fins ara s’han atorgat 76 llicències per a la tinença d’animals considerats potencialment perillosos.

A partir d’ara, l’ordenança per a la tinença responsable d’animals se sotmetrà a informació pública durant un termini de trenta dies per a la presentació d’al•legacions i reclamacions. En cas de no presentar-se’n, s’entendrà aprovada de forma definitiva sense que sigui necessari cap tràmit posterior. En cas de presentar-se’n, l’aprovació definitiva es farà en una pròxima sessió plenària.

Antecedents

Fins ara a Rubí només existia l’ordenança de policia i bon govern de la via pública, que de l’article 20 al 27 entre d’altres aspectes tractava bàsicament sobre la presència dels animals a la via pública (en quins casos un gos es considera abandonat, l’ús obligatori de morrió i corretja quan sigui necessari, la prohibició d’entrar en zones verdes i enjardinades, etc.). Aquests articles s’anul•laran amb l’entrada en vigor de la nova ordenança que s’acaba d’aprovar inicialment.


Altres votacions

El Ple també va donar suport unànime a la moció d’ICV-EUiA a favor d’incrementar les mesures fiscals per l’habitatge protegit.

Per contra, va rebutjar les mocions de CIU de reduccions de tarifa i gratuïtat universal, sense tenir en compte la seva capacitat econòmica, del transport públic als col•lectius de majors de 60 anys, així com la presentades per ACR sobre l’elaboració d’un Pla d’Equipaments socials i cultural; i sobre la creació d’una comissió de seguiment de l’abocador de Can Balasc.