Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple municipal acorda que l’autobús urbà deixi de passar definitivament per l’illa de vianants També s’han aprovat les bases del projecte “6+6” i dels ajuts per a projectes emprenedors i treball autònom del paquet de mesures anticrisi 2013. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple municipal acorda que l’autobús urbà deixi de passar definitivament per l’illa de vianants

També s’han aprovat les bases del projecte “6+6” i dels ajuts per a projectes emprenedors i treball autònom del paquet de mesures anticrisi 2013.
El Ple municipal corresponent al mes de juny de 2013 ha acordat que l’autobús urbà deixi de passar definitivament per l’illa de vianants amb l’objectiu de millorar l’ús públic de l’illa i de potenciar la dinamització comercial d’aquest eix. La supressió del transport públic per l’interior d’aquest eix peatonal es farà efectiva coincidint amb la Festa Major, moment en què el bus es desvia per no interferir en les activitats que s’organitzen a l’avinguda de Barcelona i al passeig de Francesc Macià per celebrar la festivitat de Sant Pere.

El punt de l’ordre del dia que feia referència a la modificació del contracte del servei urbà municipal del transport de viatgers de Rubí ha estat aprovat gràcies als vots favorables dels dos socis de l’equip de govern, Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de Convergència i Unió (CiU) i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA). El partit Popular (PP) ha votat en contra d’aquest punt, mentre que Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) s’ha abstingut.

Així, a partir del 2 de juliol es modificarà el recorregut de les línies L1 i L4, que deixaran de passar per l’illa, i de la L5, que juntament amb la L4 es desviarà cap a la zona del Mercat municipal, un gran focus d’atracció de barris com la Zona Nord, El Pinar i Ca n’Oriol, tal com conclou l’estudi de mobilitat que ha encarregat el consistori.

Pel que fa a les línies L1 (El Pinar – Can Serrafossà) i L4 (Estació Rubí+D – Can Rosés), les úniques que actualment passen per l’interior de l’illa de vianants, l’autobús farà un canvi de sentit a l’aparcament del Rubí+D en direcció a la carretera C-1413, s’incorporarà al lateral del passeig de la Riera, continuarà per la rotonda de l’Escardivol, seguirà pels carrers Gimnàs, Joaquim Blume, girarà al c/ Cadmo i tornarà a girar a la carretera de Terrassa, recuperant el recorregut habitual a la parada “CAP Mútua”, que no patirà cap canvi. Això suposarà el trasllat de tres parades: “Pearson”, “Francesc Macià” i “Catalunya”; i la creació de quatre de noves: “Passeig Riera – Torrijos”, “Passeig Riera – carrer Riera”, “Gimnàs – Policia Nacional” i “Bullidor” (al c/ Joaquim Blume). Totes dues línies mantindran la freqüència de pas actual (30 i 22 minuts), ja que s’augmentarà la velocitat comercial per les característiques del recorregut (al seu pas per la C-1413a). Amb l’eliminació de la parada “Pearson”, els usuaris de FGC que vulguin agafar l’autobús hauran de dirigir-se a la parada “Estació Rubí+D”, ubicada a la rambleta de Joan Miró.

De manera complementària, i per tal de minimitzar aquest canvi de recorregut, les línies L4 i L5 es desviaran cap a la zona centre (Mercat). La línia L5 (Can Rosés – Estació Rubí+D) deixarà de passar per l’avinguda de l’Estatut, fent el nou recorregut pel traçat de la línia L2 (sentit Vallhonrat). La línia L4 farà el traçat de la L2 en sentit contrari, però després de la parada “Magallanes” pujarà pel c/ Torres Oriol fins enllaçar amb l’avinguda de l’Estatut, perdent només les parades actuals d’”Aribau” i “Camí de Ca n’Oriol”. L’objectiu d’aquestes modificacions és millorar la mobilitat del servei d’autobús urbà de la ciutat, apropant la majoria de les línies al centre i mantenint la freqüència de pas.

Aprovació de diferents bases
El Ple també ha donat llum verda, de manera inicial i per unanimitat, a les bases reguladores de dues de les accions del programa de suport a la creació d’ocupació, una de les mesures extraordinàries de lluita contra la crisi 2013. Es tracta del projecte “6+6”, una línia d’ajuts dotada amb 500.000 euros per a empreses que contractin persones en situació d’atur empadronades a Rubí, i dels ajuts per a la posada en marxa de projectes emprenedors i per a la creació de nous llocs de treball autònom de persones empadronades a Rubí i en situació d’atur, que compta amb un pressupost de 120.000 euros. El regidor de l’àrea de Planificació Estratègica, Promoció Econòmica i Govern, Jaume Buscallà, s’ha referit a les bases que regulen el projecte “6+6”: “No posem restriccions d’edat, ni de temps aturat, ni de perfil formatiu perquè el que volem és que les empreses que de debò tinguin aquesta iniciativa rebin la subvenció”.

D’altra banda, tots els grups, excepte PP, CiU i ACR que s’han abstingut, han votat a favor de les bases que regulen les sol·licituds, atorgament i justificació de les subvencions per a les entitats ciutadanes de Rubí. Les bases preveuen destinar un total de 175.023 euros per a aquest concepte per a les associacions i entitats rubinenques que organitzen activitats adreçades a la ciutadania en set àmbits específics: veïnal, esportiu, cultural, educació en el temps de lleure, juvenil, sòciosanitari i sensibilització en matèria de cooperació internacional, així com la quantitat destinada a cadascun d’aquests àmbits. A més, es defineixen els criteris per a l’atorgament de les subvencions en cada cas, les activitats que en cap cas seran subvencionades, quina documentació s’ha d’aportar per fer efectiva la sol·licitud o com i quan s’han de lliurar els justificants un cop rebuda la subvenció, entre d’altres aspectes. En breu s’aprovarà la convocatòria que fixarà el termini de presentació de sol·licituds per part de les entitats que vulguin optar a alguna subvenció.

Nova Ordenança d’Administració Electrònica (OAE)
El Ple ha donat el vist-i-plau inicial, per unanimitat, a l’Ordenança d’Administració Electrònica (OAE), que vol garantir un ús efectiu de les eines electròniques per millorar l’actuació administrativa i els serveis que es presten a la ciutadania. L’ordenança també pretén facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i d’altres administracions públiques i entitats, un dels objectius del Pla de Millora Organitzativa (MOAR) de l’Ajuntament de Rubí que el consistori ha impulsat en el darrers anys per tal de millorar el model organitzatiu i de gestió municipal.

L’OAE també dóna resposta a les demandes fetes a les administracions a través de la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, relacionades amb el dret de la ciutadania a comunicar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics i l'obligació d'aquestes de disposar dels mitjans i dels sistemes que permetin l'exercici d'aquest dret.

Així, l’ordenança estableix el règim jurídic bàsic de l’administració electrònica en l’administració municipal i fixa els mecanismes per una implantació progressiva, però eficient, de l’administració electrònica. En aquest procés, que comença amb aquesta aprovació, s’aniran posant en marxa els components i els mòduls comuns de l’administració electrònica, com ara el registre, la seu electrònica, la notificació i l’arxiu, entre d’altres.

Altres tràmits
El Ple també ha aprovat, de manera inicial, la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’exercici 2013 com a conseqüència de la integració del personal de l’Institut Municipal de Comunicació (IMCO) i de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social (IMPES) a la plantilla del consistori. Totes les formacions hi han votat a favor, excepte PP i ICV-EUiA, que s’han abstingut. A la darrera sessió plenària ja es va aprovar, de manera inicial, el canvi de la forma de gestió i la subrogació de l’IMCO i l’IMPES. D’aquesta manera, es feia un primer pas perquè aquests serveis siguin gestionats directament per l’Ajuntament, amb l’objectiu de garantir la seva eficiència, els llocs de feina dels treballadors dels dos instituts i el manteniment d’aquests serveis públics.

Mocions
Tots els grups polítics, a excepció del PP, que ha votat en contra de la moció, han rebutjat l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la Sostenibilitat de l'Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern espanyol. Els partits que han donat suport a la moció presentada per PSC, CiU, ICV-EUiA i ERC consideren que suposa la vulneració de l'autonomia local, de les competències de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és una agressió sense precedents contra el municipalisme, la democràcia i l’estat del benestar. També manifesten que es tracta d’un intent barroer de recentralització del model de l’Administració Local i que respon a la política de desmantellament dels ajuntaments, de la democràcia municipal i dels serveis públics vinculats a aquests. En aquest sentit, el ple ha acordat reclamar al Govern espanyol la retirada d’aquest Avantprojecte de Llei i instar-lo, juntament amb el govern de les diferents comunitats autònomes i les entitats municipalistes, a elaborar un nou marc de finançament pel món local més just, més eficaç i més eficient al servei de les polítiques locals.

D’altra banda, CiU ha vist aprovada la moció que presentava sobre la regulació de l’oferta comercial al nucli urbà de la ciutat gràcies als vots de totes les formacions excepte ACR, que hi ha votat en contra, i després d’acceptar les transaccions plantejades per ICV-EUiA i ERC. L’objectiu de la moció és limitar els comerços de tipus “basar” i “tot a 100” i d’establiments d’alimentació i venda de pa no especialitzada sobretot al centre de Rubí, on han proliferat darrerament. I és que manifesten que la concentració d’un mateix tipus de comerç o servei en una zona empobreix el teixit comercial d’aquella àrea. Amb l’aprovació de la moció s’ha acordat encarregar un informe als serveis jurídics del consistori i a la Direcció General de Comerç de la Generalitat per tal que informin sobre les possibilitats legals de redactar un Pla d’Usos Comercials de la ciutat respecte a aquest tipus d’activitats. Paral·lelament, també s’ha decidit suspendre l’atorgament de llicències d’aquelles activitats que els informes considerin que poden ser limitats i que es considerin oportuns per a l’equilibri de l’oferta comercial. A més, s’ha acordat que l’Ajuntament continuï fent un control i seguiment del compliment de totes les mesures sanitàries en aquest tipus d’establiments.

Per últim, el PP ha decidit retirar la moció que presentava sobre l’ús inadequat que alguns conductors fan del vial paral·lel a la C-1413a que dóna accés al cementiri municipal i que suposa un perill tant per a la resta de vehicles com pels vianants. Els populars han fet marxa enrere ja que l’equip de govern s’ha compromès a realitzar millores de senyalització al lateral d’aquesta via i a sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el permís per col·locar un semàfor de vianants a l’alçada del cementiri.