Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL PLE DÓNA LLUM VERDA A LA COL·LABORACIÓ DE LA UPC EN LA REDACCIÓ DEL PGO L’alcaldessa de Rubí, Carme García, i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Josep Ferrer i Llop, signaran properament un conveni de col·laboració per a la redacció dels documents de planejament corresponents al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) i el disseny del Programa de Participació Ciutadana que es durà a terme durant el desenvolupament dels treballs de redacció. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

EL PLE DÓNA LLUM VERDA A LA COL·LABORACIÓ DE LA UPC EN LA REDACCIÓ DEL PGO

L’alcaldessa de Rubí, Carme García, i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Josep Ferrer i Llop, signaran properament un conveni de col·laboració per a la redacció dels documents de planejament corresponents al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) i el disseny del Programa de Participació Ciutadana que es durà a terme durant el desenvolupament dels treballs de redacció.

El darrer ple ordinari de l&#8217;Ajuntament de Rubí, celebrat el passat 23 de desembre va aprovar per unanimitat el plec de condicions per encarregar els treballs del PGO a la UPC.<br />El treballs es desenvoluparan respectant les següents fases que s&#8217;inclouen en el mateix plec de condicions:<br />1ª Fase: Elaboració de les bases de treball per a la redacció del POUM: 2 mesos.<br />2ª Fase: Informació i diagnosi urbanística. Criteris, objectius i solucions generals de planejament: juliol 2005. Es presentarà un resum dels Criteris, objectius i solucions generals sobre plafons rígids a fi i efecte de realitzar una exposició pública on quedin presentades les línies d&#8217;actuació del nou planejament<br /> 3ª Fase: Inici del procés de participació ciutadana: En paral·lel a la fase 2ª i acabament juliol 2005.<br /> 4ª Fase: Elaboració del document per a l&#8217;aprovació general: A partir de la recepció de l&#8217;acord municipal sobre la 2ª Fase i la nova cartografia, lliurament juliol 2006. <br />5ª Fase: Es presentarà un resum de l&#8217;aprovació inicial sobre plafons rígids a fi i efecte de realitzar una exposició pública on quedin presentades les línies d&#8217;actuació del nou planejament.<br /> 6ª Fase: Inici del procés d&#8217;informació pública, un cop aprovat el POUM pel consistori:3 mesos.<br /> 7ª Fase: Estudi de les al·legacions presentades. Informe tècnic i proposta d&#8217;acord sobre les al·legacions: 3 mesos<br /> 8ª Fase: Redacció del document resultant en relació al resultat de les al·legacions, per a la seva aprovació provisional: 2 mesos.<br /> 9ª Fase: redacció del text refós incorporant les esmenes de la Comissió d&#8217;urbanisme, en el cas que fos necessari: 2 mesos<br />