Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El ple de l'Ajuntament de Rubí porta a aprovació el PAES, el Pla D'Acció per a l'Energia Sostenible La ciutat és un dels municipis adherits al Pacte d’alcaldes i alcaldesses contra el canvi climàtic que lidera la Comissió Europea. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El ple de l'Ajuntament de Rubí porta a aprovació el PAES, el Pla D'Acció per a l'Energia Sostenible

La ciutat és un dels municipis adherits al Pacte d’alcaldes i alcaldesses contra el canvi climàtic que lidera la Comissió Europea.
Rubí és una de les ciutats adherides al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa de la Direcció General de Transport i Energia de la Comissió Europea. A l’adherir-se a aquest pacte, el 30 d’octubre de 2008, Rubí es va comprometre a reduir un 20% les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera a través de l’increment d’un 20% de les energies renovables i un 20% l’eficiència energètica en l’àmbit municipal. Tot plegat, abans de l’any 2020. El regidor d’Ecologia Urbana i Seguretat, Manuel Velasco, ha explicat que, “al signar aquest pacte, la ciutat va adoptar el compromís d’arribar al que es podria anomenar com a tri-vint en poc més d’una dècada”. Concretament, i tal i com ha dit Velasco, “l’objectiu és aconseguir una reducció de més de 57.300 tones de CO2 a l’atmosfera, per la qual cosa es necessitarà una inversió de més d’11 milions i mig d’euros”.

L’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses contra el canvi climàtic contempla 3 fases. La primera fase ha consistit en elaborar un inventari de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi. El CO2 i els altres gasos d’efecte hivernacle generats per l’activitat humana tenen un paper important en l’escalfament global i en el canvi climàtic. Els gasos d’efecte hivernacle són generats per sectors molt diversos, com per exemple la indústria i la producció elèctrica, però també per activitats pròpies dels municipis, com ara l’enllumenat públic, el funcionament dels equipaments municipals o el tractament dels residus, a banda del consum elèctric de llars i comerços i el trànsit rodat urbà. Per fer aquest inventari s’han pres com a referència els anys 2005 i 2007 i s’ha comprovat el salt quantitatiu que s’ha produït pel que fa al nombre de vehicles matriculats, la quantitat de residus generats o els canvis en l’enllumenat públic, entre d’altres.

L’inventari posa de manifest que el sector industrial és un dels principals consumidors d’energia a Rubí, ja que genera un 41% de les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle. L’anàlisi també revela que la suma de les emissions que produeixen el transport (24’2%), el sector domèstic (15’3%), els serveis (10’1%), els residus (6’2%) i l’aigua (0’6%) representen el 56’4% del total de les emissions del municipi, de les quals només el 2’31% corresponen a emissions municipals.

Aquesta diagnosi ha estat molt útil per desenvolupar la segona fase del projecte, que ha consistit a determinar quines actuacions es podrien dur a terme des de Rubí per reduir les emissions de CO2. Totes aquestes actuacions han quedat recollides al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), que es porta a aprovació al Ple ordinari d’aquest mes de gener. Es tracta d’un document que defineix les accions necessàries per rebaixar el consum d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Per redactar el PAES, l’Ajuntament ha comptat amb la col•laboració de l’empresa de consultoria ambiental Mataró Energia Sostenible i amb el suport de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Aquesta segona fase s’ha estructurat al voltant d’una sessió de treball on hi van participar els diferents serveis municipals implicats. En aquesta trobada, els tècnics van poder valorar, modificar i millorar les propostes d’actuació fetes fins al moment, per tal d’acabar de definir el PAES i fer-lo el més viable possible. Ara, després que s’aprovi al ple, aquest document es remetrà a la Unió Europea.

Manuel Velasco ha explicat que “les accions previstes al PAES van dirigides principalment a reduir el consum energètic de l’administració i, en menor mesura, de la vida quotidiana dels ciutadans. Pel que fa a l’activitat industrial, el PAES també preveu assessorar el sector industrial, a través de la Masia de Can Serra, per implementar mesures d’eficiència energètica i d’energies renovables”.

Les actuacions que s’han inclòs al PAES fan referència a projectes d’instal•lació d’energies renovables en edificis municipals, l’aplicació de mesures d’estalvi energètic en dependències municipals, la millora de l’eficiència energètica en equips de climatització i les accions que promoguin la mobilitat sostenible a la ciutat, entre d’altres. Algunes d’elles ja s’han o s’estan executant.

Pel que fa als edificis i infraestructures municipals, s’han instal·lat detectors de presència en lavabos i passadissos de diferents edificis, temporitzadors per a l’engegada i desconnexió dels sistemes de climatització i vàlvules de regulació de dues vies als radiadors. Totes aquestes actuacions han rebut una subvenció del FEOSL. A més, tant aquest any com l’any passat també s’han incorporat bombetes de tipus LED i ornaments sense llum a l’enllumenat de Nadal de la ciutat.

En l’àmbit del transport, s’ha renovat la flota de vehicles municipals del servei de neteja i recollida de residus segons criteris de baixa emissió de CO2 i s’han posat bicicletes elèctriques a disposició dels treballadors del consistori per fomentar la mobilitat sostenible, a banda de dotar la flota de la policia local de motos elèctriques. A més, s’ha iniciat un projecte que consisteix en enregistrar el consum i el quilometratge dels vehicles de la flota municipal, amb l’objectiu de conèixer quin és l’ús que se’n fa i, per tant, poder adoptar mesures d’estalvi energètic. Pel que fa al transport públic, s’ha augmentat l’oferta d’aquest servei. I, per últim, en el camp del transport privat i comercial, s’han adequat 2 aparcaments a les entrades de la ciutat: el de l’Escardívol i el del Rubí+D, entre d’altres.

Altres mesures que l’Ajuntament ha adoptat per contribuir a reduir les emissions de CO2 i incrementar les energies renovables són la creació de zones de vianants al centre, la redacció d’un pla de mobilitat urbana que contempli la incorporació de vies cíviques (i que es podria aprovar el 2012), la substitució de l’enllumenat (gràcies al FEIL i a altres subvencions), la introducció de bonificacions a la taxa d’escombraries per aquelles persones que utilitzin habitualment la deixalleria, l’ organització de tallers mediambientals sobre eficiència energètica a les escoles, campanyes d’estalvi d’aigua, el foment del compostatge casolà, i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta del Bullidor.

Fins al 2020, el consistori planteja altres actuacions, com ara crear un viver d’empreses relacionades amb l’eficiència energètica a la Masia de Can Serra, millorar els aïllaments de diferents equipaments municipals i il•luminar parcs i patis escolars a través de fanals que funcionin amb plaques solars. També estan incloses al PAES la possibilitat d’adquirir, en un futur, autobusos elèctrics o que funcionin amb gas natural, així com l’impuls d’una borsa local per compatir cotxe i dotar els carrers amb carregadors d’energia elèctrica (de moment se n’ha instal·lat un al Mercat), entre moltes altres mesures.

El projecte culmina a la tercera fase, la d’execució. Fins el 2020, l’Ajuntament haurà d’anar implementant totes les mesures incloses al PAES, per tal d’aconseguir reduir un 20% l’emissió de CO2 a l’atmosfera. Cada 2 anys, i fins el 2020, l’Ajuntament haurà d’emetre un informe i enviar-lo a la Unió Europea per palesar que es compleixen els objectius marcats.

Prop de 2.200 ciutats europees s’han adherit a aquesta iniciativa en favor del medi ambient, unes 150 de les quals són de la província de Barcelona. La Comissió Europea va decidir crear aquest pacte dins del Pla d’Acció de l’Eficiència Energètica, que es va aprovar l’any 2006.