Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova provisionalment el Pla especial que defineix els usos del Celler de Rubí Aquest pla concreta quins espais de l’equipament es destinaran a usos socioculturals i quins a activitats complementàries. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Ple aprova provisionalment el Pla especial que defineix els usos del Celler de Rubí

Aquest pla concreta quins espais de l’equipament es destinaran a usos socioculturals i quins a activitats complementàries.
El ple municipal ha aprovat, de forma provisional, el “Pla Especial per a la definició d’usos d’equipament al Celler de Rubí” que proposa les activitats que es podran organitzar en cadascun dels espais en què està dividit aquest equipament sociocultural, que va ser acabat de rehabilitar l’any passat. El document ha estat aprovat per tots els partits polítics amb representació municipal, tret d’ICV-EUiA que va votar en contra. Ara, el document serà remés a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB), l’òrgan competent en aquesta matèria, que haurà d’emetre la seva aprovació definitiva en un termini màxim de tres mesos.

El Pla Especial proposa que l’equipament ha de tenir com a ús principal el d’equipament sociocultural, segons estableix el planejament vigent a la nostra ciutat, basat en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de 1986 i el Catàleg i el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí de 2004, i planteja agrupar els usos permesos en dos blocs: el sociocultural (principal) i el complementari a l'ús principal (secundari).

Altres assumptes aprovats
A més, el Ple va aprovar per unanimitat la modificació del mapa de capacitat acústica del municipi, que és una modificació de l'aprovat l'any 2008 adequant-lo als canvis legislatius soferts en matèria de contaminació acústica.

Pel que fa a les mocions, la presentada a instàncies dels grups d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), de suport a la convocatòria del Referèndum d'autodeterminació del poble de Catalunya convocat el 9 de novembre, finalment va prosperar amb els vots a favor d'ICV-EUiA, ERC, CiU, ACR i un regidor del PSC, mentre que PP va votar en contra i la resta de regidors del PSC s'hi van abstenir.

Per unanimitat també va prosperar la moció per demanar que es compleixi la normativa en el parc de bombers de Rubí-Sant Cugat del Vallès-Castellbisbal, així com la que van presentar els grups d'ICV-EUiA, PSC, ERC i ACR per demanar la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses, que a petició del Ple va passar a Junta de Portaveus i aprovada per unanimitat.

Durant la sessió ordinària de gener, també es va debatre la moció de rebuig al projecte de llei de reforma del sistema elèctric, presentada a instàncies dels grups municipals d'ICV-EUiA, PSC i ACR, que va comptar amb el vot favorable de totes les forces polítiques excepte el PP, que va votar en contra.

Un pla especial amb dos usos
Els usos per un equipament sociocultural, establerts pel PGOU, permetrien ubicar al Celler espais de divulgació cultural, museus, biblioteques, sales de conferències o sales d'art, entre d’altres. Els usos socioculturals han d'ocupar obligatòriament la major part de la superfície del conjunt de l’equipament, tot i que, eventualment, en els espais destinats a aquests usos es podrien organitzar també activitats complementàries.

Els usos complementaris als socioculturals inclouen usos no establerts expressament al PGOU per als equipaments comunitaris, però que formen part de manera habitual dels equipaments, com són els usos comercials, restauració, recreatiu, producció artesanal i oficines. L’ús comercial està restringit a la comercialització de productes i objectes relacionats amb l’ús principal; el de restauració, a bar, restaurant, càtering i similars; la producció artesanal ha de ser de productes i objectes relacionats amb els usos principals o amb activitats artístiques; i les oficines han d’estar al servei dels usos principal o de la resta dels complementaris.
De tota manera, segons la normativa vigent, aquests usos complementaris no seran permesos sinó existeix l’ús principal sociocultural i han d'ocupar un percentatge menor de sòl i de sostre respecte l’ús principal.

Per últim, les activitats permeses als espais oberts exteriors del Celler seran activitats a l’aire lliure que, necessàriament, han de formar part dels usos socioculturals i complementaris, i no es podran ubicar instal·lacions fixes que contradiguin la temporalitat que han de tenir aquests usos a l’exterior.

Un espai per a cada ús
L’edifici del Celler consta de tres espais diferenciats, nau principal, edifici d’accés i nau lateral, cadascú dels quals es podria dedicar a usos principals o complementaris d'acord amb el Pla Especial.
La nau principal, on s’ubiquen les tines del vi, és un espai singular adequat per destinar-lo exclusivament als usos socioculturals previstos, especialment a l'activitat museística i de divulgació, així com també a activitats culturals i socials. La planta soterrani d’aquesta nau, una zona amb parets còncaves i sostre amb dues voltes, seria idònia per a activitats culturals i socials, com podrien ser conferencies, audicions i d'altres esdeveniments. A més, les seves característiques acústiques i la seva dimensió permeten la utilització eventual per altres activitats complementàries.

L’edifici d'accés, al qual es pot accedir tant des de la plaça del nivell superior com des de la del nivell inferior, incorpora els serveis del conjunt, les escales, l’ascensor i la porta principal d’accés al Celler. Segon el pla Especial, es considera adequat per als usos complementaris, especialment pel comercial relatiu a l'activitat sociocultural que s’acabi desenvolupant.

Pel que fa a la nau lateral, una construcció adossada a la nau principal, amb una amplada i alçada similars a aquesta, té poca qualitat arquitectònica i element que estigui protegit. A més, la seva alçada i l'absència d'elements remarcables fa que sigui possible construir una planta pis en la mateixa nau, la qual cosa permetria tant els usos principals com els complementaris en la meitat d’aquest espai. En qualsevol cas, s'ha de considerar que és l'únic espai que es podria utilitzar de magatzem per a les activitats complementàries que es puguin fer a l’edifici.

A més, hi ha un petit espai situat sota la plaça del nivell superior d’una dimensió molt reduïda, ubicat al costat de l'entrada de la nau principal, que podria ser especialment adequat per algun dels usos complementaris hi puguin tenir lloc.

Per acabar, les característiques dels espais oberts exteriors, tant la terrassa del nivell superior com la terrassa del nivell inferior, estan considerats aptes per a activitats no permanents, relacionades tant amb els usos socioculturals com amb els complementaris