Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova el Pla municipal de Prevenció del Consum de Drogues de Rubí 2013- 2016 Maria Palau ha presentat la memòria de la Sindicatura de Greuges de la ciutat corresponent al 2012, en la qual ha plasmat les 136 actuacions que ha dut a terme. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Ple aprova el Pla municipal de Prevenció del Consum de Drogues de Rubí 2013- 2016

Maria Palau ha presentat la memòria de la Sindicatura de Greuges de la ciutat corresponent al 2012, en la qual ha plasmat les 136 actuacions que ha dut a terme.
El Ple ordinari corresponent al mes de maig de 2013 ha aprovat per unanimitat el Pla municipal de Prevenció del Consum de Drogues de Rubí per al període 2013-2016. Aquest pla vol donar resposta a una de les demandes de la ciutat recollides al I Pla municipal de Salut de Rubí 2011-2014, aprovat el desembre de 2010, en què van participar professionals i ciutadania per establir el temes prioritaris en l’àmbit de la salut dels rubinencs. El Pla municipal de Salut va posar de manifest que una de les principals preocupacions és promoure hàbits i estils a través de pràctiques saludables com la prevenció del consum de tabac i prevenir i reduir els riscos davant el consum d’alcohol i altres drogues.

El pla aprovat aquest dijous pel Ple defineix les bases per impulsar un model de prevenció comunitària i donar suport als agents implicats en la seva implementació entre la població. El pla també recull una diagnosi, avaluació i reelaboració de les accions que s’haurien de desenvolupar al llarg d’aquest període.

Els principals objectius són retardar l’inici en el consum d’aquestes substàncies i inhibir l’aparició o el desenvolupament d’usos problemàtics, a través del foment d’hàbits saludables entre els col·lectius de risc, la reducció de riscos en col·lectius i grups vulnerables i la reducció dels riscos i dels danys causats en el col·lectius de persones consumidores.

El pla estableix una sèrie d’actuacions en cadascun dels sectors i agents implicats: l’escola, la família, els espais d’oci i temps lliure, la comunitat en general i els professionals de la salut. Així, es preveuen accions dins de la comunitat educativa adreçades a alumnes de primària, secundària, professionals i famílies, que inclouen la presentació del pla, tallers i jornades diverses, així com la utilització de les eines 2.0 per arribar als diferents col·lectius. També es preveuen accions per a les famílies amb fills i filles menors de 18 anys per sensibilitzar, informar, formar i assessorar en relació a les drogodependències; accions per reduir els consums de riscs i els riscos associats al consum de drogues en col·laboració amb entitats d’oci i temps lliure per infants i joves; accions per augmentar la participació comunitària en els processos de reducció de la demanda a través de la participació ciutadana; i millorar la informació dels professionals tant pel que fa al consum com a la prevenció del consum de drogues a la nostra ciutat.

L’elaboració d’aquest Pla municipal de Prevenció del Consum de Drogues de Rubí s’ha realitzat a través de diferents taules i comissions amb tècnics municipals i representants dels proveïdors de salut del municipi.

Memòria de la Sindicatura de Greuges de Rubí
Durant el Ple, la Síndica de Greuges de Rubí, Maria Palau, ha presentat l’informe de la Sindicatura corresponent a l’any 2012, durant el qual ha realitzat un total de 136 actuacions (75 queixes, 8 actuacions d’ofici i 53 consultes). Palau ha puntualitzat que el número d’expedients de queixa oberts són 72 i que 3 han afectat dues àrees. “D’aquí que el número de queixes sigui 75”, ha explicat la Síndica.

De les 75 queixes, 71 han estat admeses a tràmit i, d’aquestes, 52 s’han resolt amb la col·laboració de l’àrea afectada, mentre que 10 han estat desestimades perquè, una vegada estudiats els informes, s’ha arribat a la conclusió que l’actuació municipal era legalment correcta. Al tancament de l’informe, 9 expedients encara es trobaven en tràmit.

La Síndica ha explicat que un total de 8 queixes no s’han admès perquè el ciutadà no havia presentat prèviament la queixa a l’Administració, perquè no estava esgotat el termini de resposta o perquè la queixa no era de l’àmbit de competència de la Sindicatura de Greuges de Rubí. Quatre expedients més han estat derivats a d’altres institucions: dos s’han traslladat al Síndic de Greuges de Catalunya, un al de Sant Cugat i el quart s’ha resolt amb la col·laboració de l’Oficina Liquidadora de Rubí.

Palau també ha realitzat un total d’11 recomanacions, 6 suggeriments i 2 recordatoris, sobre temes tan diversos com ara la revisió de la ubicació dels OPIS publicitaris de la ciutat, la reparació d’algunes voreres, el pagament de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a famílies desnonades o el transport adaptat als centres de dia.

Pel que fa al temps de resposta per part de l’Administració, els serveis que han tardat més han estat el de Promoció de la Cultura (94 dies), el d’Hisenda i Serveis Econòmics (54 dies) i el de Mobilitat (46,8 dies). Els que han tingut més celeritat a respondre han estat l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (1,5 dies), l’Organisme de Gestió Tributària (2,86 dies) i Esports (5 dies).

Palau ha recordat que “ja farà prop de tres anys que vaig assumir aquesta responsabilitat, que és justament, sense perdre la referència dels valors constitucionals, defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns de la ciutat que s’han sentit injustament tractats per algunes actuacions municipals”. Segons la Síndica de Greuges de Rubí, “diàleg és la paraula clau i per a mi és la bandera que segueixo a l’hora d’afrontar qualsevol dels conflictes que se m’exposen com a Síndica”. En aquest sentit, ha assegurat que “per ser pont de diàleg he necessitat conèixer bé l’Administració, els seus ressorts i conèixer bé la trama que forma Rubí: entitats i associacions de tot tipus. Estar a peu de carrer parant l’orella i ser, alhora, escoltada per l’Administració”.

Mocions
En l’apartat de mocions se n’han presentat dues que tenien a veure amb qüestions estrictament locals. La primera, presentada pel Partit Popular (PP) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), feia referència a la problemàtica de les cases ocupades de manera il·legal de la Torre de la Llebre, un fet que segons els veïns de les rodalies genera inseguretat. La moció ha prosperat amb els únics vots en contra d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA). Populars i republicans han acceptat la transacció feta pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). El regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, Manuel Velasco, ha explicat que l’ocupació ja està en via judicial i, per tant, no cal acordar que el consistori indagui sobre la propietat de les finques. El Ple ha acordat que mentre les finques estiguin ocupades, l’Ajuntament seguirà tenint especial cura d’aquesta problemàtica, sobretot pel que fa a la higiene i seguretat de la zona, i que continuarà fent complir l’ordenança municipal de tinença d’animals per evitar ensurts.

La segona moció de caràcter local, presentada també pel PP en conjunció amb Convergència i Unió (CiU), demanava que s’actualitzés el portal web d’entitats. El PSC ha proposat modificar els punts d’acord i aprovar un nou text que establia la retirada del link i el bànner del portal per, posteriorment, establir un diàleg amb les entitats i tornar a penjar el portal actualitzat. La moció s’ha aprovat amb les abstencions d’ICV-EUiA i d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR).

ICV-EUiA i CiU han presentat una moció de suport a les comunitats de veïns davant els impagaments de la banca. I és que bancs, caixes i promotors immobiliaris acumulen el 53% de les quotes pendents de pagament en les comunitats de veïns, segons dades del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques. Totes les formacions han acordat instar els bancs a pagar les despeses de comunitat dels habitatges de la seva propietat. El regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, Manuel Velasco, ha explicat que aquesta és una problemàtica que s’ha detectat des del Servei d’Intermediació d’Afectats per les Hipoteques i que des de PROURSA ja s’està treballant en un protocol d’assessorament perquè els veïns puguin reclamar aquests pagaments a les entitats bancàries. Velasco també ha recordat que l’Ajuntament està fent una “feina de formigueta, molt necessària”, per tal d’intentar que els pisos buits de què disposen els bancs es destinin a lloguer social, seguint l’exemple del conveni signat recentment amb Catalunya Banc.

També relacionat amb el sector bancari, el PSC ha presentat una moció demanant el bescanvi de participacions preferents, que ha rebut el suport d’ERC, CiU i ACR, les abstencions d’ICV-EUiA i els vots en contra del PP. Segons la moció, les decisions preses el passat 22 de març pel Govern central (aprovació del reial decret de protecció als titulars de determinats productes d’estalvi i inversió i altres mesures de tipus financer i l’aprovació del full de ruta aprovat pel FROP per al bescanvi de les participacions preferents i deute subordinat) tenen per objectiu posar punt i final a aquest problema, però carregant i causant un enorme perjudici econòmic a les persones estafades. Per aquest motiu el Ple ha acordat rebutjar aquestes mesures aprovades pel Govern i instal·lar-lo a suspendre l’aplicació de tots aquests processos i a encarregar una auditoria que permeti revisar la idoneïtat dels titulars de preferents i deute subordinat per detectar l’engany en la comercialització.

Encara en l’àmbit econòmic, PSC i ICV-EUiA han retirat la moció que presentaven demanant que s’eixugui el deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Rubí. Les dues formacions han decidit retirat el text, reformular-lo i presentar de nou la moció al proper Ple municipal.

Pel que fa a les mocions ideològiques, CiU, ERC, ICV-EUiA i ACR han presentat una moció sobre l’exercici del dret a decidir, que ha estat desestimada com a conseqüència dels vots en contra del PSC i el PP. En canvi, sí que ha prosperat la moció presentada per CiU i ERC en defensa del català a la Franja de Ponent i per la supressió de les denominacions LAPAO i LAPAPYP de la Llei de Llengües d’Aragó. Els vots en contra del PP no han aconseguit aturar la moció, que proposa reclamar al Govern espanyol i al de l’Aragó el compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i la retirada de la Llei de llengües aprovada el passat 9 de maig.

Per últim, en l’àmbit més social s’han aprovat dues mocions. La primera, presentada per tots els grups excepte ACR, que s’ha abstingut en la votació, feia referència a l’Any Europeu de la Ciutadania. El Ple ha acordat que l’Ajuntament s’adhereixi a la Declaració del Parlament Europeu i del Consell d’Europa de l’any 2013 com a Any Europeu de la Ciutadania. La segona, formulada per ICV-EUiA, el PSC i ACR sobre l’hospitalitat amb les persones immigrades ha prosperat malgrat els vots en contra del PP. El Ple ha decidit manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Rubí davant qualsevol norma legal que suposi un obstacle a la solidaritat amb les persones, independentment de quina sigui la seva situació administrativa, en clara referència a l’avantprojecte de reforma del Codi Penal presentat pel ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón.

Altres tràmits
El Ple també ha aprovat de manera inicial el canvi de la forma de gestió i la subrogació de l’Institut Municipal de Comunicació (IMCO) i de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social (IMPES). D’aquesta manera, es fa un primer pas perquè aquests serveis siguin gestionats directament per l’Ajuntament, amb l’objectiu de garantir la seva eficiència, els llocs de feina dels treballadors d’aquests dos instituts i el manteniment d’aquests serveis públics.

També s’ha donat llum verda a l’aprovació inicial de les bases que regulen les subvencions per a l’impuls de l’activitat comercial a Rubí, les bases dels premis a la millor iniciativa comercial de nova implantació (la convocatòria, com ha explicat la regidora de Serveis Centrals, Hisenda i Règim Interior, Neus Muñoz, s’aprovarà per Junta de Govern) i els ajuts tributaris d’aquest 2013.

Per últim, la regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ànnia García, ha pres possessió del càrrec en substitució de Marta Ribas, que va formalitzar la seva renúncia al darrer Ple per dedicar-se a la seva tasca com a diputada al Parlament de Catalunya.