Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El govern prioritza les inversiones i les polítiques socials i econòmiques en la proposta de pressupost per al 2009 La reconstrucció del Celler i la remodelació de la Plaça Dr. Guardiet són dues de les inversions previstes. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El govern prioritza les inversiones i les polítiques socials i econòmiques en la proposta de pressupost per al 2009

La reconstrucció del Celler i la remodelació de la Plaça Dr. Guardiet són dues de les inversions previstes.
La proposta de pressupost que l’equip de govern presentarà a aprovació al Ple del 27 de novembre preveu uns ingressos i unes despeses de 87,6 milions d’euros, el que suposa un increment del 10,9 % respecte el pressupost d’aquest any.

L’alcaldessa, Carme García, ha explicat en roda de premsa que es tracta d’uns pressupostos “que venen més que mai condicionats per l’entorn marcat per una crisi econòmica, per aquest motiu hem elaborat uns pressuposts austers, però això no vol dir que no donin resposta a les necessitats ciutadanes”.

Davant aquesta situació, el govern local ha apostat per reforçar les polítiques socials i econòmiques, així com la inversió pública. En aquest sentit, García ha dit que “s’ha augmentat la inversió respecte el 2008 perquè la ciutat no es pot aturar, té dèficits d’infraestructura i cal incrementar així els llocs de treball, reforçar l’economia productiva i per aquest motiu apostem per la gent en situació d’atur o amb dificultats per trobar feina. Ara tenim un 14 % d’aturats i fa un any la xifra era del 8%, l’augment és important”.

L’alcaldessa ha informat que “és la primera vegada en molt de temps que la situació econòmica general fa que sigui necessari replantejar les prioritats de la despesa municipal”. Per aconseguir-ho, s’ha proposat tot un seguit de mesures que s’han aplicat a la proposta de pressupost per a l’any vinent. Mesures que passen per la racionalització i millora de la gestió, la reducció de la despesa corrents (sobre tot en publicitat, hores extres i funcionament intern municipal) i la periodificació de les inversions en obres públiques i equipaments socials i comunitaris.

La situació global de crisi es tradueix en xifres amb un descens del 0,5 % (gairebé 360 mil euros) dels ingressos corrents com a conseqüència dels 3,6 milions d’euros que l’Ajuntament deixa de recaptar pels impostos de Plusvàlua, de Construccions (ICIO) i per les taxes vinculades a llicències urbanístiques. Aquest descens queda compensat en part amb un increment de l’11,3 % (2,4 milions d’euros) de les subvencions i ajudes tant de la Diputació de Barcelona com de la Generalitat.

Els capítols de despesa són el reflex de les polítiques municipals de suport a les persones, a la promoció econòmica i a les inversions públiques que el govern s’ha plantejat per al pròxim any. Així, creix la despesa per posar en marxa nous equipaments i serveis com la Biblioteca, l’escola bressol del carrer Calderón de la Barca o la Llei de la Dependència, i per reforçar els serveis d’ocupació i promoció econòmica.

També s’incrementa en un 13 % el conjunt de transferències corrents destinats a subvencionar serveis que repercuteixen directament en aquests àmbits d’actuació, com ara les escoles bressol (15 %), les polítiques de gènere (8%), les polítiques d’inserció laboral (8%), els serveis a les persones (52 %) i les polítiques de promoció econòmica (15%). Mentre que les despeses relacionades a conceptes no lligats a la prestació de serveis socials i promoció econòmica es redueixen un 11 % en el capítol II.

Les inversions experimenten un increment del 120,5 % respecte el pressupost actual, passant de 6,8 milions d’euros a aproximadament 15,1 milions. L’alcaldessa ha manifestat que “la inversió és una de les grans apostes d’enguany, hem augmentat un 25 % de despesa en comparació amb el pressupost modificat”.

Entre els nous projectes que s’inclouen en aquesta partida pressupostària hi ha l’ampliació del carrer Riera i la remodelació de la plaça del Dr. Guardiet, la construcció d’un arborètum al parc del Castell, la remodelació del Celler i de la Masia Can Serra, així com la reforma d’una part dels carrers Bartrina i Abat Escarré. També s’assigna dotació pressupostària per projectes que ja estan en marxa com l’aparcament i la nova plaça del Mercat Municipal, el pavelló de La Llana, la retirada de les línies elèctriques de Can Fatjó o la remodelació del barri del Pinar.

García ha afegit que “garantirem els serveis als ciutadans i els contractes perquè la ciutat funcioni en termes de manteniment i augmentarem les partides adreçades a serveis socials, educació i treball”.

Per la seva banda, la 3a tinenta d’alcaldia, Arés Tubau, ha manifestat que “des del primer moment hi havia directius clares i concretes que havíem d’ajustar la despesa a les necessitats reals de la ciutat”. Per aquest motiu ha afirmat que el compromís de l’equip de govern ha estat prioritzar, per una banda, la despesa social pel fet que hi ha més ciutadans afectats per deslocalitzacions, atur, etc. i, per l’altra, el foment del teixit econòmic. Dos eixos, segons la regidora, en els quals s’han destinat més esforços i recursos. En relació ha això, ha destacat que “el 32 % de despesa social de la despesa corrent és un percentatge molt bo, important i necessari per fer front a les necessitats reals”.

Per acabar, l’alcaldessa, Carme García, ha avançat que l’equip de govern està negociant amb tots els grups polítics l’aprovació d’un document que marqui els criteris a tenir en compte per l’elaboració dels pressupostos. Segons l’alcaldessa, el passat dimecres se’ls va lliurar un document per analitzar-lo i incloure les seves propostes. “Creiem que en moments de crisi és important el consens i que els pressupostos siguin de la nostra ciutat, no només de l’equip de govern”, ha afirmat l’alcaldessa.